CÓRKA MARYI
23.6K

JEZUS: Pakt z szatanem prawie dobiegł końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić

JESUS: The pact with Satan is almost over and two events must soon take place

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 26 lipca 2012 roku, godz. 23.55

Moja szczerze umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia. Moje Powtórne Przyjście jest wypełnieniem Nowego Przymierza. Będzie to stworzenie doskonałego Raju, który Mój umiłowany Ojciec z Miłością uczynił dla Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Wolą Bożą.

Czas od Mojego Ukrzyżowania na ziemi był dla ludzkości bolesny z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie. Pakt z szatanem prawie dobiegł końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia.

Od tej chwili ludzie, łącznie z tymi, którzy są nieświadomi istnienia Boga, będą przyjmować Prawdę. Inni, którzy powoli odpowiedzą na ten wielki cud, kiedy zostanie im przedstawiony dowód, z czasem się nawrócą. Oni też będą zabiegać o przebaczenie swojego grzesznego życia.

Potem nadejdzie ostatni etap, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, aby cała ludzkość była w stanie wejść do doskonałego Raju. Jest to Raj zamieszkały pierwotnie przez Adama i Ewę. Dopiero wtedy ma wreszcie zostać spełniona Boska Wola Mojego Ojca, gdy wszyscy ludzie będą kochać i szanować Wolę Mojego Ojca.

Zanim to wszystko się stanie, będzie wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, która ostatecznie się zrealizuje. Dzieci Boże będą odciągane w każdą stronę. Chociaż Duch Święty zostanie podczas Ostrzeżenia wylany na cały świat, to szatan podejmie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę Światową Spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy również przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem będzie przekonanie wszystkich, że ono się nie wydarzyło. Tak wielu ludziom będzie trudno otwarcie przyjąć Bożą Miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan będzie przemierzał ziemię.

Wolność nastanie dopiero wtedy, gdy zostanie on wygnany. Niestety, ci, którym nie uda się dostrzec tej prawdy i którzy uparcie będą odmawiać przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Modlitwa Krucjaty 69
Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.

Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca.

Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju.

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.

Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym.

Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen.


Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ: Orędzia o Paruzji/Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa


15.11.2010 - Powtórne Przyjście

19.02.2012 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

18 czerwca 2012 - Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

26 lipca 2012 - Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

03.04.2013 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

24.04.2013 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

_______________________________________________________________