CÓRKA MARYI
21.6K

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia. Wiedzcie, że to będzie miało miejsce za życia tego pokolenia

JESUS: All My true messengers are preparing God’s children for the Second Coming

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 18 czerwca 2012 roku, godz. 20.36

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz dopuścić, aby rozpraszało cię okrutne odrzucenie Moich świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, o których wiesz, że są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli. Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie przybierze na sile, gdy Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby nic nie znaczyło.

Ból odrzucenia, który odczuwasz, jest Moim bólem. Upokorzenie i ośmieszenie wymierzone przeciwko tobie jest prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwolić, aby taka dezaprobata cię raniła, musisz ją przyjąć w milczeniu. Bądź radosna wśród swoich łez, bo już teraz wiesz, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez swoich uczniów.

Jeśli pozwolisz, żeby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozpowszechnianiu Moich Orędzi, to mniej dusz zostanie zbawionych. Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawić dusze. Moja misja nie może zostać splamiona przez ludzką opinię mającą na celu podważenie twojej wiarygodności.

Słowa, które ci przekazuję tego wieczoru nie są po to, aby dać pocieszenie, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata. Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście. Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej umiłowanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Dopiero te Orędzia mogą ujawnić tajemnice nadchodzących czasów i przynieść błogosławieństwa, których aż do ostatniego dnia potrzebują wszystkie dzieci Boże. Zrozumcie Dar Mojego Słowa danego całej ludzkości, aby dać wam życie. Bez Mojej pomocy bardzo trudno będzie wam wytrzymać próby, które są przed wami. Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Powtórnego Przyjścia. Wiedzcie, że to będzie miało miejsce za życia tego pokolenia.

Podejmijcie Mój Kielich, pijcie z niego, niech was napełni Darem rozeznania, abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.


Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
No prophet has been given messages by My Beloved Mother and the Holy Trinity in such abundance.

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ: Orędzia o Paruzji/Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa


15.11.2010 - Powtórne Przyjście

19.02.2012 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

18 czerwca 2012 - Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

26 lipca 2012 - Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

03.04.2013 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

24.04.2013 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

_______________________________________________________________