Clicks357

JEZUS: Nie wolno wam dać się zastraszyć z zewnątrz tym, którzy oskarżają was o herezje, aby opóźniać was w szerzeniu Moich Orędzi

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 27 lipca 2012 roku, godz. 18.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pragnienie zjednoczenia Moich wyznawców w jednej Armii już przynosi owoce dzięki tym Orędziom. Moja Armia już się utworzyła i jest zjednoczona przez Moc Ducha Świętego, który rozszerza się po świecie jak nieopanowany ogień.

Wy, którzy wykonujecie teraz Moje polecenia, choć może myślicie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja Armia składa się obecnie z ponad dwudziestu pięciu tysięcy oddanych żołnierzy, którzy otrzymują Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie się Mnie, waszemu umiłowanemu Jezusowi, przynosi Mi tak wiele pocieszenia i radości, bo wasze modlitwy ratują wiele milionów dusz w każdej sekundzie każdego dnia. Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście modlitwy, taka jest jej moc.

Szatan cierpi z powodu tej Misji i uczyni wszystko, co jest możliwe, aby jej zaszkodzić. To dlatego nie wolno wam dać się zastraszyć z zewnątrz tym, którzy oskarżają was o herezje, aby opóźniać was w szerzeniu Moich Orędzi. Jeśli pozwolicie tym, którzy starają się was poniżyć lub którzy pogardzają waszą wiarą, aby powodowali wśród was zamieszanie, to wtedy mniej dusz będzie mogło być zbawionych.

Myślcie o tej Misji w ten sam sposób, jakbyście pracowali dla zagranicznej organizacji udzielającej pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią głód. Istotne jest, abyście pokonali wszystkie przeszkody w udzielaniu pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może zadecydować o życiu lub śmierci. To samo odnosi się do tej Misji.

Patrzcie przed siebie, nie zwracajcie uwagi na zakłócenia ze strony tych, którzy będą próbowali was odciągać, i maszerujcie naprzód. Zbierajcie innych po drodze i prowadźcie ich do zwycięstwa. Zwycięstwa zbawienia.

Wasza Armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie Mnie za rękę, aż osiągniemy Armię, której pragnę, z dwudziestu milionów, która poprowadzi bitwę przeciwko antychrystowi. Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zgładzony.

To jest Moja obietnica. Bo dzieci Boże w wielkiej liczbie, napełnione Jego Boską Miłością, zniszczą zło. Miłość, pamiętajcie, jest silniejsza niż nienawiść. Tylko Miłość w obfitości może usunąć zło.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/when-the-20-mil…

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módl się, Moja umiłowana córko, do Mnie, twojego Jezusa, o siłę, aby darować Mi więcej cierpienia

JEZUS: Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

_________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Wasza Armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie Mnie za rękę, aż osiągniemy Armię, której pragnę, z dwudziestu milionów, która poprowadzi bitwę przeciwko antychrystowi. Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zgładzony."