CÓRKA MARYI
2791

BÓG OJCIEC: Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą

God the Father: Allow Me to take you to safety and to a glorious life in union with My Will

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 29 września 2014 roku, godz. 20.50

Moja najdroższa córko, Moja Miłość, gdy ją przyjmujecie, może zrodzić wielkie owoce. Ale kiedy człowiek ją odrzuca, prowadzi to do obumierania ziemi. Bez Mojej Miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma pokoju. Gdy człowiek odczuwa Moją Miłość, rodzi to wielkie zdumienie, zachwyt i uczucie głębokiej wdzięczności w duszy osoby, której udzielono tego Daru.

Moje drogie dzieci, kiedy w jakiejkolwiek formie doświadczacie miłości do drugiej istoty ludzkiej, to odczuwacie Moją Miłość. Ona może pochodzić jedynie ode Mnie, bo Ja Jestem Miłością. Miłość jest Darem i musicie ją pochwycić, kiedy czujecie, że porusza ona wasze serca. Wy, którzy przyjmujecie Moją Miłość, wiedzcie, że napełnię was obficiej Moim Darem, gdy podzielicie się nim z tymi, którym nie udzielono tej Łaski.

Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść. Miłość wymazuje nienawiść, bo zły duch, cierń w boku człowieka, nie jest do niej zdolny.
Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, to musicie bardzo mocno walczyć, by nie dopuścić, aby jakiegokolwiek rodzaju nienawiść splamiła wasze dusze. Jeśli Mnie kochacie, będziecie przebaczać swoim wrogom, bo ujrzycie ich tak, jak Ja ich widzę. To wymaga z waszej strony wytrwałości i dyscypliny, która was powstrzyma od zadawania bólu innej osobie, słownie czy fizycznie.

Gdy pozwolicie, by Moja Miłość popłynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwali pełnię pokoju i wolności. To dlatego, że nie będziecie czuli żadnej złośliwości, żadnego gniewu, żadnej zemsty ani żadnej urazy wobec innego Mojego dziecka. To jest Dar Mojej Miłości w jej najczystszej postaci. Przyjmijcie go ode Mnie, odmawiając tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 168
O Dar Bożej Miłości

O najdroższy Ojcze, o Przedwieczny, Boże Najwyższy, uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, przebacz mi krzywdzenie innych i każdy zły czyn, który sprawił cierpienie któregoś z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy, i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, którą mogę odczuwać wobec innej osoby.

Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać ziarno Twojej Miłości, wszędzie gdzie się udaję, i pośród tych, których spotykam na co dzień.

Daj mi, drogi Ojcze, Dary wytrwałości i ufności, abym mógł strzec Twojego świętego Słowa, a dzięki temu w tym mrocznym świecie podtrzymywać żywym Płomień Twojej wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Amen.


Dzieci, proszę, czerpcie pociechę z wiedzy, że kocham was wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jakie grzechy popełniliście lub czy Mnie przeklinaliście, czy nie. Moja Miłość do was jest bezwarunkowa.

Muszę jednak oddzielić tych, którzy starają się oślepić Moje dzieci na Prawdę o ich zbawieniu, od tych, którzy są Moi. Gdybym nie zainterweniował, wielu byłoby dla Mnie straconych, a nie jestem gotowy na to, by oddać te dusze tym, którzy pomimo wszelkich starań z Mojej strony odrzucą Mnie w Dniu Ostatecznym.

Proszę, abyście złożyli we Mnie całą swoją ufność i trzymali blisko siebie Moją Pieczęć Ochrony w jakiejkolwiek formie. Walka już się rozpoczęła i wymierzę sprawiedliwość, karząc tych, którzy starają się zniszczyć Moje dzieci.

Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem Początkiem i Końcem. Wszyscy, którzy przychodzą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość.

Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Opiekujcie się swoimi rodzinami jak dotąd. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach, tak jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda, prawdziwe Słowo Boże, nigdy nie może się zmienić, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Ja nigdy nie mógłbym się zmienić, bo tak nigdy stać się nie może.


Kocham was. Błogosławię was. Chronię was.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…50-bog-ojciec-moja-milosc-zwyciezy-zlo-i-nienawisc

_____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

_____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem Początkiem i Końcem. Wszyscy, którzy przychodzą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość."