Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks75
vi.news

Hồng Y Burke, "Rõ ràng rằng Franciskhông muốn có tôi ở bất kỳ vị trí lãnh đạo nào"

"Trong suốt chức tư tế của tôi, tôi luôn bị chỉ trích vì quá chú ý đến những gì Giáo hoàng nói," Hồng y Raymond Burke đã nói với Ross Douthat trong một cuộc phỏng vấn cho tờ The New York Times (ngày 9 tháng 11).

“Và bây giờ tôi thấy mình trong một tình huống mà tôi gọi là kẻ thù của Giáo Hoàng, mà tôi thì không phải,” Burke nói thêm.

Ông nói rằng, "Tôi chưa từng thay đổi. Tôi vẫn dạy những điều mà tôi luôn dạy và chúng không phải là ý tưởng của tôi."

Ông quan sát rằng chế độ giáo hoàng đã bị thay đổi bởi một "quan điểm chính trị", nơi mà giáo hoàng là một vị vua tuyệt đối, người có thể làm bất cứ điều gì mà ngài ta muốn.

Tuy nhiên, Burke chỉ ra rằng một giáo hoàng không được bầu để thay đổi giáo huấn của Giáo hội.

Ông nhận ra rằng Francis "đã hạ bệ" ộng, "rõ rằng Giáo hoàng không muốn tôi ở bất kỳ vị trí lãnh đạo nào, rằng ngài ta không coi tôi là người mà ngài muốn đưa ra bất kỳ hướng đi mạnh mẽ nào."

Hình ảnh: Raymond Burke, © John Briody, CC BY-ND, #newsEuzjaizzwc