Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks51
vi.news

Pachamama chỉ là vỏ bọc cho một liên minh tà ác

Thượng hội đồng Amazon không phải là về tà giáo và Pachamama mà là về "sự thờ hình tượng của một nghị trình chính trị", Michael Matt nói trên RemnantNewspaper.com (ngày 7 tháng 11, video dưới đây).

Ông nhìn thấy một "liên minh tà ác" giữa Francis và Liên Hợp Quốc, sử dụng các chiến thuật đáng sợ như báo động khí hậu để thiết lập trật tự thế giới mới.

Ông biết rằng Học viện Khoa học Giáo hoàng đã gặp gỡ sau Hội nghị Amazon (28 tháng 10) để ký 14 cam kết của Liên Hợp Quốc mang tên Con đường và Cam kết phát triển bền vững ở Amazonia. Nói về "Mục tiêu phát triển bền vững" của Liên Hợp Quốc có nghĩa là phá thai, tránh thai , giáo dục giới tính và đồng tính luyến ái.

Cuộc họp bao gồm các thống đốc xã hội và cộng sản từ Amazon, các quan chức Liên Hợp Quốc và một số Cha của Thượng hội đồng, như Hồng y Hummes.

#newsYpmbrhmzjs