Peter(skala)
400

Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM

Slávnosť v Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (Michal Martinka)

CIRKEV

Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme v nedeľu 19. novembra za hojnej účasti Slovákov žijúcich vo Večnom meste i ďalších hostí a priateľov oslávil 60. výročie svojho otvorenia a zároveň aj posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda, ku ktorým došlo 15. septembra 1963.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Sláveniu predsedal sekretár Dikastéria pre klerikov Mons. André Gabriel Ferrada Moreira, ktorý bol zároveň aj kazateľom. Koncelebrovali pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, rektor Pápežského slovenského ústavu a kolégia Pavol Zvara, ako aj početní kňazi pôsobiaci či študujúci v Ríme. Po svätej omši vystúpil s koncertom ženský komorný zbor Les Sirènes z Bratislavy.

O veľkodušnú a srdečnú pohostinnosť i o animáciu liturgie sa postarali sestričky satmárky. Prítomní boli i veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky, veľvyslankyňa SR v Talianskej republike Karla Wursterová, ako aj veľvyslanci Českej republiky a Poľska.

Mons. Ferrada v kázni vychádzal z liturgického čítania – evanjeliového podobenstva o talentoch (Mt 25,14-30). „Ak je Boh tak milosrdný, je to preto, že je to Boh, ktorý riskuje pre mňa i pre teba. Riskoval všetko, kríž je toho dôkazom.... Risk spočíva v možnosti, že sluhovia sa nechajú premôcť strachom a že nebudú mať dôveru v Pána, ktorý im dôveruje. Ide o skúsenosť lásky – odpovedať na lásku láskou. Toto je ťarcha kríža a hĺbka kresťanského života.“

Mons. Haľko v závere svätej omše pozdravil prítomných v mene Konferencie biskupov Slovenska. V taliančine okrem iného povedal:

Z tohto domu v dobe komunizmu, na Slovensko ateizované po dobu 40 rokov, prichádzali tajne knihy, ktoré nám dali silu zotrvať vo viere. Vďaka všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že sme v tých časoch mohli čítať knihy, ktoré boli vtedy u nás zakázané. Ako osobné svedectvo môžem povedať, že tajne čítajúc tieto knihy a potom podávajúc ich ďalším ľuďom, som dospel k ešte hlbšiemu poznaniu Ježiša. Takže vďaka za minulosť. Pokiaľ ide o budúcnosť, stačí jediné slovo: Pane, potrebujeme tvoje požehnanie, aby bol tento dom skutočne domom pohostinnosti, modlitby, priateľstva, spoločenstva, istým extrateritoriálnym kúskom Slovenska!... Sme povolaní byť si vzájomne jeden druhému darom. .... Myslím, že tento dom je miestom, kde vždy nájdeme prijatie, je to dom pre Slovákov i ďalších, ktorí sem prídu, aby sa cítili ako doma, v komunite, kde kraľuje láska inšpirovaná naším Pánom Ježišom Kristom.“

Rozhovor s rektorom Ústavu Pavlom Zvarom

Oslovili sme aj dve členky komorného zboru Les Sirènes z Bratislavy, ktoré sa zároveň doobeda zúčastnili na svätej omši s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra pri príležitosti 7. svetového dňa chudobných.

Rozhovor s Luciou Farkašovou a Viktóriou Sabolovou

Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM - Vatican News