Clicks27
fil.news

Medjugorie: Mga Erehiya, Mga Pekeng Milagro at mga Pagkakasalungat

Si Padre Manfred Hauke, isang propesor ng teolohiya sa Lugano, Switzerland, ay binatikos ang kababalaghan sa Medjugorie at ang paghawak ng Vatican dito sa kanyang panayam sa Gloria.tv (Agosto 27).

Ang pinakamahalagang saksi sa kasaysayan para sa pangitain ay ang mga rekording sa tape na naglalaman ng mga panayam kasama ang mga tagakita at mga rekording sa unang pangitain (Hunyo 27 hanggang 30, 1981).

Ngunit ang pangunahing source ay binalewala ng komisyon ng Vatican sa Medjugorie na pinamumunuan ni Kardinal Camillo Ruini. Gayunpaman, inirekomenda ng komisyon ng Ruini ang pagkilala sa mga tiyak na pangitain na nangyari sa panahong iyon.

Sa mga pangitain nais kilalanin ng Vatican, ang ipinangako ng "Gospa" noong Hunyo 29 na kailangan niyang patuloy na magpakita "hangga't gusto mo". Ngunit matapos ang isang araw sinabi niya na magpapakita siya ng tatlong beses na lamang.

Noong Hunyo 29 din, ipinangako ng "Gospa" na pagagalingin ang paralisadong tatlong taon na si Daniel Setka ngunit ang inanunsyong milagro ay hindi nangyari.

Sa panahon ng inaprubahang pangitain ng Vatican ang "Gospa" ay nagpakita ng mga pinaka-hindi pangkaraniwang katangian. Ang kanyang kamay ay nanginginig at siya ay tumatawa. Pinayag niyang hawakan siya ng mga tagakita ngunit para siyang isang "bakal". Isang tagakita ang nagreklmo sa kanyang napakalamig na kamay.

Ang "Gospa" ay nagpakalat din ng mga erehiya. Noong Mayo 6, 1982, sinabi niya na ang mga santo ay may katawan at kaluluwa sa langit. Noong Oktubre 1, 1981, sinabi niya na "para sa Diyos ang lahat ng relihiyon ay pantay-pantay..."

Noong Enero 14, 1985, isang tagasuporta ng Medjugorje na si Jean-Louis Martin, ang nasa pangitain kasama si Vicka na isa sa mga tagakita. Sa isang punto, iginalaw ni Martin ang kanyang daliri patungo sa mata ni Vicka na di-umano'y nasa lubos na kagalakan. Ngunit umiwas si Vicka at inatras ang kanyang ulo.

Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Vicka ang kanyang reaksyon sa katotohanan na nais niyang saluhin ang sanggol na si Hesus na nahuhulog mula sa kamay ni "Gospa". Ngunit sumagot si Martin: "Bakit ka umatras at hindi umabante kung gayon?"

Kung kaya nagkaroon ng argumento si Hauke na maniwala sa unang aparisyon na nangyari na "mula sa masasamang espiritu" na ang bunga ay naging "hindi pagsunod", "kasinungalingan" at iba pang "moral na kamalian".

#newsWmzltnwkuw