Clicks33
fil.news

Mga Bagong Rebelasyon ni Viganò: Si Francis at ang Kanyang mga Homoseksuwal na Kaibigan ay Nagsisinungaling

Ang homoseksuwal na Chilean na si Juan Carlos Cruz ay sinabi sa NyTimes.com (Agosto 28) na sinabi sa kanya ni Francis na ang whistle-blower na si Arsobispo Viganò ay "halos isabotahe" ang kanyang pagbisita sa USA noong Setyembre 2015 sa pamamagitan ng pag-aayos ng pagpupulong sa pagitan ni Francis at Kim Davis, isang clerk sa probinsiya ng Kentucky na tumangging magbigay ng lisensya sa mga pekeng homoseksuwal na kasal at kung kaya nakulong noong 2015.

Sinabi ni Francis kay Cruz, "Nagalit ako at pinatalsik ko ang nunsyo na iyon."

Pagkatapos ng pagpupulong sa pagitan ni Francis at Davis, ang makina ng Vatican press ay unang tumangging magkomento, pagkatapos ay minaliit at sinabi sa wakas na ang "tanging totoong tagapakinig" ni Francis ay ang homoseksuwal na magkasintahan.

Sumagot si Arsobispo Carlo Maria Viganò kay Cruz sa pamamagitan ng sulat, itinuro ng detalyadong pahayag (Agosto 30) nito na nakipag-usap muna siya sa Washington kasama si Francis at ilang diplomats sa Vatican tungkol sa isang pagpupulong kasama si Kim Davis at nagbigay sa lahat ng isang pahinang memo tungkol sa kanyang kaso. Isang araw pagkatapos nito sumang-ayon si Francis na makipagkita kay Davis.

Tanging noong ang pabor sa homoseksuwal na propaganda ng media ay nagsimula, nakatanggap si Viganò ng isang "nagngangalit" na tawag mula sa Kalihim ng Estado ng Vatican na si Pietro Parolin at sinabi sa kanya, "Kailangan mong pumunta agad sa Roma dahil galit sa iyo ang Papa!"

Nagbiyahe si Viganò sa Roma, nakipagkita kay Francis noong Oktubre 9 at nakipag-usap sa kanya ng halos isang oras. Nasorpresa siya na hindi binanggit ni Francis si Davis kahit isang beses.

Ipinagbigay alam ni Viganò kay Parolin ang tungkol sa pagpupulong. Sumagot si Parolin, "Imposible ito, sa akin galit siya dahil sa iyo."

picture: Carlo Maria Viganò, Rome Life Forum, #newsJkwhcjcgnr