CUDOWNY MEDALIK
1569

Dekalog, jest jedyną Drogą do Nieba!

Co to jest DEKALOG?

Dekalog (z gr. deka

logoi, dziesięć
Przykazań) inaczej
Dziesięć Przykazań to
zbiór podstawowych
nakazów moralnych

obowiązujących
pierwotnie wyznawców
judaizmu, a następnie
przejęty przez
chrześcijan, dla których
jest podstawowym
kanonem wiary.

Powstał...
Zgodnie z przekazem biblijnym oryginalny tekst
dekalogu zapisany w Księdze Wyjścia, słowo po
słowie został podyktowany przez Boga Mojżeszowi
na górze Synaj. Treść Dekalogu i innych Słów Boga
wygłoszonych na górze została spisana przez
Mojżesza (Wj 24,4), natomiast to Bóg - nie
Mojżesz - wyrył Przykazania na kamiennych
tablicach (Wj 24,12 oraz Wj 32,16 oraz Wj 34,1
).
Tekst Dekalogu musiał zostać wyryty na
kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż pierwszą
tablicę z Dekalogiem Mojżesz rozbił w gniewie
widząc, jak Żydzi zaczęli pod jego nieobecność
czcić złotego cielca (Wj 32,19). Zgodnie z
przekazem biblijnym druga tablica z Dekalogiem
była przechowywana w Arce przymierza aż do czasu
zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Brzmi tak:
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego
nadaremno
3. Pamiętaj, abyś dzień Święty Święcił
4. Czcij ojca swego i matkę swoją
5. Nie zabijaj
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Ważność...

Dekalog zajmuje szczególne miejsce w
nauce chrześcijańskiej, jest podstawą
moralności chrześcijańskiej
i tym, co
odróżnia Chrześcijan (II Kor 3,2) Dekalog
jest podstawowym elementem Nowego
Przymierza,
jego wartość i znaczenie
podkreślone zostały przez Jezusa
Chrystusa w słynnym kazaniu na Górze.

Zawiera ono esencję nauki Jezusa - jest
rozwinięciem 10 Przykazań, dotyczy życia
i Prawa Bożego. Kazanie na Górze
uchodzi za kodeks moralności chrześcijańskiej.

Dla mnie jest...

Dobrą radą
Wskazówką
Drogowskazem
Pomocą
Kierunkiem, w którym pragnę podążać
Drogą do Nieba
Zbawieniem
Czystym życiem

sp-mrocza.pl/wp-content/uploads/2020/03/religia11.pdf
M K shares this
371
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego
nadaremno
3. Pamiętaj, abyś dzień Święty Święcił
4. Czcij ojca swego i matkę swoją
5. Nie zabijaj
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
🙏 🙏 🙏