CUDOWNY MEDALIK
21.5K

Modlitwa za naszych wrogów. Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody!

Modlitwa za naszych wrogów

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5,44).

MODLITWA ZA NASZYCH WROGÓW –
odmawiana i polecana przez charyzmatycznego kapłana śp. ks. Jana Steckiewicza.
(…) Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody (…).
Módlcie się w taki sposób:


Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją Miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

Ojcze, ześlij Twoją Miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją

Świętą Obecność!

Ojcze ześlij Swój Ogień Miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

Ojcze wylej Swoją Miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.

Ojcze pozwól, aby Święta Siła Twojej Miłości, niby piorun, spadła na Ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.

Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym Przywódcą. Bądź naszą Osłoną, naszą Siłą i Mocą.

Ojcze daj, aby Twoja Święta Miłość Ojcowska, spłynęła na wszystkie Narody, napełnij je Swoim Świętym Ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja Miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i Święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni. Amen.


radioniepokalanow.pl/modlitwa-za-naszych-wrogow/
M K shares this
537
Ojcze wylej Swoją Miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości. 🙏 🙏 🙏
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
98
Ojcze wylej Swoją Miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.