kogmari
Króluj nam Chryste !!!
Króluj nam Chryste !
Proces infiltracji masońskiej Kościoła na przestrzeni minionych lat stale się pogłębia, zarówno w sferze obyczajów, jak też intelektualnej i duchowej.

Wystarczy porównać dzisiejsze postępowanie katolików, ich przyzwolenie na każde zło moralne, na ordynarne słownictwo, na brak szacunku dla sakramentów świętych, dla krzyża i innych treści religij-nych, z tym, które charakteryzowało ich postępowani…More
Proces infiltracji masońskiej Kościoła na przestrzeni minionych lat stale się pogłębia, zarówno w sferze obyczajów, jak też intelektualnej i duchowej.

Wystarczy porównać dzisiejsze postępowanie katolików, ich przyzwolenie na każde zło moralne, na ordynarne słownictwo, na brak szacunku dla sakramentów świętych, dla krzyża i innych treści religij-nych, z tym, które charakteryzowało ich postępowanie jeszcze w latach 70. i 80., a zobaczymy ogromną różnicę.Ostateczne zwycięstwo żydo-masonerii nad naszą wiarą i nad nami, niesione dziś nie na bagnetach, ale „obiektywem i piórem", zdaje się być bliskie.

Tej sytuacji tragizmu dodaje fakt, że wielu pasterzy Kościoła zamiast bronić owiec, razem z przywódcami z żydomasonerii gnają je na pastwiska Asmodeusza.


Zdrada Jezusa Króla i Jego Kościoła szerzy się pośród najwyższej hierarchii.

Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie. We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z Demonem.
woda
huzar.
Niech żyje Chrystus Król !
ANNA KAJZER
Polecam artykuł w miesięczniku " W Rodzinie" nr.11/2011r pt.Króluj nam Chryste
- Z animatorem Rycerstwa Chrystusa Króla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej - franciszkaninem o.Janem Pawłem Bagdzińskim OFM rozmawia Bogdan Nowak.
.stefanek
CHRYSTUS KRÓL DLA WSZYSTKICH I DLA KAŻDEGO Z OSOBNA !!!
kubana103
Papierz Benedykt XV wczoraj z złożył hołd męczennikom w obronie wiary Cristeros. Zawołaniem bitewnym Cristeros był okrzyk NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL!!!. W oficjalnych mediach chyba niema o tym wzmianki.
nevada60
W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze – na niebie,
i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
słońce zamieni się w ciemności,
a księży…
More
W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze – na niebie,
i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie dzień Pański,
wielki i wspaniały.
Dz 2:17

Króluj nam Chryste!!!
nevada60
Artur40 - Pisze prawdę!

''Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.''

Dodam jeszcze, że: Kuria Diecezjalna Bielsko - Żywiecka w Bielsko Białej L.dz.989/07.18.IX2007r.
+Bp.Janusz Zimniak
Wikariusz Generalny
+Stanisław Dadak
Kanclerz Kurii

Konsultanci:
Ks.dr.hab. Piotr Natanek
More
Artur40 - Pisze prawdę!

''Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.''

Dodam jeszcze, że: Kuria Diecezjalna Bielsko - Żywiecka w Bielsko Białej L.dz.989/07.18.IX2007r.
+Bp.Janusz Zimniak
Wikariusz Generalny
+Stanisław Dadak
Kanclerz Kurii

Konsultanci:
Ks.dr.hab. Piotr Natanek
Ks.dr. Stanisław Gómik
Dr. Mirosław Lenart

Tak samo i

Nowennę ku czci Chrystusa Króla
Opracowali:
Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji
Bielsko - Żywieckiej pod kierunkiem
Ks. kan. Ryszarda Kubasiaka
- Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
neonka
Króluj nam Chryste! Co ty tutaj naraz z Oświadczeniem w spr. masonerii. Artur napisał cytuję:
Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.
.........................................


Chciałaby dusza do raju... ale...
A modlitwa uwolnienia to chyba rzecz oczywista, że każdy kapłan może…
More
Króluj nam Chryste! Co ty tutaj naraz z Oświadczeniem w spr. masonerii. Artur napisał cytuję:
Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.
.........................................


Chciałaby dusza do raju... ale...
A modlitwa uwolnienia to chyba rzecz oczywista, że każdy kapłan może.. ba, nawet powinien takową odmawiać i to jak najczęściej.
Nie zastępuje ona jednak posługi egzorcystycznej.

To są dwie różne sprawy. Artur ma rację. 🤗
Króluj nam Chryste !
Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary
w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II


,,powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem,,.

Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r.


W dniu 19 lipca 1974 roku przesłała niniejsza Kongregacja niektórym Konferencjom episkopalnym list zastrzeżony na temat interpretac…More
Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary
w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II


,,powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem,,.

Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r.


W dniu 19 lipca 1974 roku przesłała niniejsza Kongregacja niektórym Konferencjom episkopalnym list zastrzeżony na temat interpretacji kanonu 2335 Prawa Kanonicznego, który to kanon zabrania katolikom pod sankcją ekskomuniki zapisywania się do organizacji masońskich i do im podobnych stowarzyszeń. Ponieważ wspomniany list, przeniknąwszy do opinii publicznej dał powód do błędnych i tendencyjnych interpretacji, przeto Kongregacja Doktryny Wiary (KDW) nie przesądzając ewentualnych dyspozycji nowego Kodeksu, potwierdza i precyzuje następujące dane:

1. Dotychczasowa praktyka dyscyplinarna Prawu Kanonicznego nie została w niczym zmodyfikowana i obowiązuje w całej pełni.

2. Nie została więc skasowana ani ekskomunika, ani inne przewidziane kary.

3. Co do wspomnianego listu zaś i co do zagadnienia, jak należy interpretować wymieniony w nim kanon, było zamiarem KDW przypomnienie ogólnych zasad interpretacyjnych prawa karnego, według których poszczególne przypadki osobiste mogą być pozostawione osądowi odnośnych Ordynariuszy. Nie było zaś zamiarem KDW upoważnianie Konferencji Episkopatów do publicznego wygłaszania orzeczeń o charakterze powszechnie obowiązującym na temat istoty organizacji masońskich, któreby mogły spowodować utrącanie powyższych norm.

Deklaracja z dnia 26 listopada 1983 r.

Stawiano pytanie, czy ocena Kościoła odnośnie do stowarzyszeń masońskich zmieniła się na skutek faktu, iż nowy Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wolnomularstwa w sposób wyraźny jak poprzedni.

Niniejsza Kongregacja jest w stanie odpowiedzieć na to, iż okoliczność ta jest spowodowana kryterium redakcyjnym takim samym, jak dla innych zrzeszeń, które podobnie nie zostały wymienione, ponieważ włączone są do szerszych kategorii.


Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostanie więc niezmieniona, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się więc w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej.

Lokalne autorytety kościelne nie mają prawa wypowiadać się na temat istoty wolnomularskich zrzeszeń w sposób, który mógłby umniejszyć to co powyżej ustalono w zgodności i intencją deklaracji tejże Kongregacji z dnia 17 lutego 1981 roku.


Papież Jan Paweł II potwierdził niniejszą deklarację, uchwaloną na zwyczajnym posiedzeniu Kongregacji i zalecił jej opublikowanie w czasie audiencji udzielonej podpisującemu ją, kardynałowi Prefektowi.
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 26 listopada 1983 roku.

(-) Kardynał Joseph Ratzinger
Prefekt
(-) Arcybiskup Jerome Hamer O. P.
Sekretarz


Kodeks Prawa Kanonicznego
(wszedł w życie 27 listopada 1983 r.)


Kanon 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi (quae contra Ecclesiam machinatur), powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.
PIELGRZYM-WARSZAWSKI.PL
tak....na pewno rycerstwo ma pozwolenie Kościoła w tej idei co propaguje ks.Natanek.hehe
dobra bajka na dobranoc
🤦 🤦 🤦 🤦
artur40
w takim razie ks. Robert Nęcek powinien niezwłocznie skontaktować się z Kurią Diecezjalną Bielsko Żywiecką i uzupełnić swą wiedzę w tej kwestii..
Niech poczyta też co oznacza termin Uniwersalizm w Kościele Katolickim oraz jakie są jego przejawy w praktyce..
A Ty skontaktuj się z Diezezją Warszawswko- Praską i ustal, czy Modlitwa o uwolnienie jest egzorcyzmem.. sprawa pilna.. unikniemy zamieszania…More
w takim razie ks. Robert Nęcek powinien niezwłocznie skontaktować się z Kurią Diecezjalną Bielsko Żywiecką i uzupełnić swą wiedzę w tej kwestii..
Niech poczyta też co oznacza termin Uniwersalizm w Kościele Katolickim oraz jakie są jego przejawy w praktyce..
A Ty skontaktuj się z Diezezją Warszawswko- Praską i ustal, czy Modlitwa o uwolnienie jest egzorcyzmem.. sprawa pilna.. unikniemy zamieszania..
Aby Rycerstwo Chrystusa Króla było organizacją pozakościelną musi zostać cofnięte Imprimatur, a informacja powinna być podana do publicznej wiadomości..
Podobnie jak na przykład było z "Bożym Wychowaniem" Anny Dąmbskiej cieszącym się przez kilka lat posiadaniem Imprimatur Kościelnego.. zostało ono cofnięte po paru latach, bo za dużo było tam o Polsce i Jej wybraniu przez Boga na te czasy ostateczne..

Ku przestrodze podam pewien przykład:
GAMALIEL DAŁ DOWÓD SWEJ MĄDROŚCI w radzie, jakiej udzielił swym żydowskim przyjaciołom z Sanhedrynu, którzy zamierzali surowo postąpić z pierwszymi uczniami. Jego mądre słowa brzmiały: "Mężowie izraelscy, zastanówcie się, co zamierzacie uczynić z tymi ludźmi... Trzymajcie się z daleka od tych ludzi, wypuśćcie ich; jeśli bowiem ten plan lub to dzieło pochodzi od ludzi, nie ostoi się; lecz jeśli pochodzi od Boga, nie jesteście w stanie go zniweczyć - aby nie okazało się, że walczycie przeciw Bogu" (Dz. Ap. 5:35-39)

Aby przekierować Twą chęć aktywnej walki o dobro Kościoła Katolickiego na inne tory - zdobądź i poczytaj z uwagą następujące wiekopomne Dzieło:

Ks. Bronisław Maliński
Mój alfabet : szkice teologiczne - Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004

Tam znajdziesz pełno herezji i ogromne pole do popisu...
neonka
siostromario. ..sorki że wejdę w dialog..
Odn. tematu - nie mają te osoby (Rycerze) żadnego zezwolenia na tworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia, zrzeszenia czy ruchu w Polsce. Dobitnie i wielokrotnie mówi o tym Rzecznik KEP. Tutaj również: gloria.tv/post/zUzh2yH7a7uN1hbxicDG7QFci Jest to grupa samozwańcza, samolansująca się. Działa poza Kościołem, poza Jego strukturami i nie ma żadnego …More
siostromario. ..sorki że wejdę w dialog..
Odn. tematu - nie mają te osoby (Rycerze) żadnego zezwolenia na tworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia, zrzeszenia czy ruchu w Polsce. Dobitnie i wielokrotnie mówi o tym Rzecznik KEP. Tutaj również: gloria.tv/post/zUzh2yH7a7uN1hbxicDG7QFci Jest to grupa samozwańcza, samolansująca się. Działa poza Kościołem, poza Jego strukturami i nie ma żadnego przyzwolenia na ich działalność. Amen.
siostramaria
Rycerze Rycerze Jezusa Chrystusa Króla" nie są organizacją kościelną
siostramaria
Ks. Robert Nęcek, rzecznik Archidiecezji Krakowskiej, na której terenie mieszka ks. Natanek, mówi, że nic mu nie wiadomo, aby Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla zwracało się o zgodę do biskupa na swoją działalność. Z tego wynika, że rycerstwo, choć Jezusowe, rozmodlone z medalikiem na szyi i krzyżem na płaszczu, działa od samego początku poza oficjalnymi strukturami Kościoła rzymskokatolickiego.
artur40
stosuję zasadę, że z faktami się nie dyskutuje.. podałem tekst modlitwy o uwolnienie odmawianej 28.01 i czyją ma akceptację..
ostatni raz podaję w temacie Rycerstwa..

Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.
siostramaria
Arturku na filmie zamieszczonym przez zwoleników Ks Natanka było Egzorcyzmy w tytule filmu Egzorcyzmy w Grzechyni
siostramaria
A na jakiej podstawie prawnej Koscioła katolickiego działają rycerze Chrystusa Króla mozesz podac dokument Koscielny
artur40
siostramaria Twoje kolejne Kłamstwo..
Swego czasu napisałaś, że ks. Natanek będąc straszliwie nieposłuszny odprawił egzorcyzmy w dniu 28.01.2012, pomimo, ze jest to czynność przynależna Kapłanom mianowanym do tego celu przez biskupów.

Wysłałem Ci niniejszą wiadomość:

⇒ siostramaria — 2012-02-15 09:43:15:
28.01.2012 w Grzechyni nie było Egzorcyzmów.. była Modlitwa o uwolnienie.. to była dokładni…More
siostramaria Twoje kolejne Kłamstwo..
Swego czasu napisałaś, że ks. Natanek będąc straszliwie nieposłuszny odprawił egzorcyzmy w dniu 28.01.2012, pomimo, ze jest to czynność przynależna Kapłanom mianowanym do tego celu przez biskupów.

Wysłałem Ci niniejszą wiadomość:

⇒ siostramaria — 2012-02-15 09:43:15:
28.01.2012 w Grzechyni nie było Egzorcyzmów.. była Modlitwa o uwolnienie.. to była dokładnie ta Modlitwa /poniżej/Ci co nie wierzą niech sobie odsłuchają i porównają.

Nie każda modlitwa jest egzorcyzmem. W tym świetle Twój wpis jest zwykłym oszczerstwem..

Modlitwa uwolnienia

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości,
Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr! (Pow.)

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy przemocy, gwałtu i wojny,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy rozpaczy i myśli samobójczych,

W imię Jezusa Chrystusa, duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia,

Mocą Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą Wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana. Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko- Praskiej z 8 VI 1998 r., nr 401/K/98 - do prywatnego odmawiania).
Usuń list

Pomimo tego nie sprostowałaś kłamstwa, ani nie usunęłaś kłamliwego wpisu..

Człowiek przyzwoity natomiast powinien to uczynić.
Nadmieniłem o przyzwoitości i nie będę pisał o honorze, bo może takie słowo gdzieś słyszałaś, ale co ono oznacza to raczej zapewne nie jest Ci wiadome..

Tak samo jest z Rycerstwem Chrystusa Króla. Kolejne Twoje KŁAMSTWO.

Rycerstwo Chrystusa Króla posiada akceptację Kościoła w Polsce. Świadczy o tym Imprimatur Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej.. Podaję sygnaturę L. Dz.1065/09.