seku26
Płaszcz Niepokalanej Maryi nas chroni, bez pomocy Bożej nie mamy szans..