Anton Čulen
223.5K

Boží prorok o. Marián Kuffa: Teraz sú na arcibiskupa Oroscha zamierené, tí a špina a na neho, čo si to on dovolil? Tak, aby to bolo jasné! Vysvetlím to. A tak homosexuáli, ktorí zahynuli, mohli byť s toho pohľadu svetského nevinní, no a z pohľadu morálnej, katolíckej morálky vinní!

Boží prorok o. Marián Kuffa: Teraz sú na arcibiskupa Oroscha zamierené, tí a špina a na neho, čo si to on dovolil? Tak, aby to bolo jasné! Vysvetlím to. A tak homosexuáli, ktorí zahynuli, mohli byť s toho pohľadu svetského nevinní, no a z pohľadu morálnej, katolíckej morálky vinní!
Homília Mariána Kuffu 6. novembra 2022 vo Veľkých Kapušanoch
Z chrámu hmotného prešiel som na duchovný. Viete, aký dokaličení ľudia prídu ku mne? Dokaličení, sexuálne dokaličení! Alkoholicky doničení, narkomansky doničení, kriminálne doničení. Predtým som opravoval chrámy vonkajšie, teraz vnútorné. A teraz prídu tí homosexuáli a tí ktorí striedali ženy a čakajú ma večer na izbe… “Pán farár? Prosím, o čo ide?”: “Však Ježiš hovorí: milujte sa navzájom! No a čo homosexuál, ktorý strieda mužov! A heterosexuál, ktorý strieda ženy? Však Ježiš to hovorí!”

Ja im hovorím, nečítali ste správne Písmo… Je to tam! Nie, nie, nie…. Je tam len časť toho. Aká? Tam nie je milujte sa navzájom a bodka! Tam je čiarka!! Milujte sa navzájom, tak, ako som ja miloval vás! Keď som vedel predtým odvážne napomenúť svoju dcéru, prostitútku: zle žiješ, škodí ti to na zdraví, tvoj sexuálny život, tvoj nezriadený sex. Prečo by som nevedel nezriadeného homosexuála napomenúť: zle žiješ, škodí ti to!

A tak sa pritúlili dve dievčatá naraz v jeden deň ku mne. Prostitútka a lesba z druhej strany. Pán farár, ďakujeme vám. Za čo? U vás v Žakovciach som si vyliečila telo, – jedna aj druhá mala pohlavné choroby – a vyliečila som si aj psychiku, -psychiatričky ich liečili – a vyliečila som si dušu. No tak? No tak?
Keď sme odvážne vedeli napomenúť heterosexuálnych, prečo by sme homosexuálnych nevedeli napomenúť?

Vianočná akcia na knihu: Orol zo žakovskej fary.

Teraz sú na arcibiskupa Oroscha zamierené, tí a špina a na neho, čo si to on dovolil? Tak, aby to bolo jasné!

Vysvetlím to. Vysvetlím to jednoducho. Jeden z ďalších bludov liberalizmu je ten, že hovoria: “jój, keď takto zomrie spevák, on je v speváckom nebíčku!” Futbalista je vo futbalistickom nebíčku! Hokejista je V hokejovom nebíčku! Lož!! Lož!! Nie je ani v zatratení, nemôže nikto z nás nikoho zatratiť, ale nemôže ani povedať, že je v nebi! A kde? No Boh počíta so spoluprácou a rozhoduješ aj ty, kde bude ten dotyčný. Ak bol hriešny, hriešna, ak sme mali dajakú vinu, a niet takého človeka, ktorý by bol bez viny! Kto povie, že je nevinný, klame! Ježiš a Panna Mária by dnes mohli povedať: sme bez viny. Kto z vás môže povedať, som bez viny? No tak? Bez hriechu? No tak?

Kúpiš na trhu uhorku dakde a kým ju neodvážiš, nemôžeš ju zobrať! Keď ju odvážiš a zaplatíš, vtedy si môžeš uhorku vziať. Tak je to v očistci. Čo je hriechy, to je tak dolu. A ty v očistci už zásluhy nemôžeš mať, tam sa už zriekať nemôžeš! Tu sa môžeš zrieknuť televízora, šunky, hocičoho… Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Kým sa nevyvážiš, nejdeš hore! Ale je zároveň aj milosrdný, dovoľuje, aby dakto druhý zaplatil tú uhorku. A kto? Ten kto nás má rád! Hop a ty mu pomôžeš. Hop a on v očistci poskočí… Preto slúžime omše za týchto ľudí!

Keď dakto povie: modlil som sa, slúžil som omšu za tých homosexuálov… Aj ja som slúžil za nich omšu, ale nie preto, že sú v nebíčku, ani nie preto, že sú v pekle, ale predpokladám, že sa ešte dačo dá zmeniť! Boh dovoľuje, aby sme platili jeden za druhého, on je mimo čas, o tisíc rokov, alebo dnes, pre Neho je to jedno. A keď Boh počíta s našimi modlitbami, s našou svätou omšou, tak my kúpime lístok do neba tým, ktorí sa tam dostanú.

A tak homosexuáli, ktorí zahynuli, mohli byť s toho pohľadu svetského nevinní, no a z pohľadu morálnej, katolíckej morálky vinní! Keď žili nezriadený sex, tak mali vinu!! Ako vieme, že boli nevinní? A preto za nich slúžime sv. omšu, inak by bol nezmysel sa za nich modliť, slúžiť omšu, keď sú už v nebi! Načo? Za Pannu Máriu sa nemodlíme! Ona je v nebi!

Ale my im vieme pomôcť! A to znamená, či boli vinní, alebo neboli a nakoľko, to vie len Pán Boh! Ak prevádzkovali nezriadený sex, nezriadený alkohol, nezriadenú drogu, tak vinu majú, ale aj tak ich nezatracujeme, preto slúžime omšu. A toto treba rozlíšiť! Toto treba rozlíšiť!! Vinný, nevinný, a nie to tak bagatelizovať. Toto treba rozlíšiť. No prosím. A aj to treba odvážne povedať. Na to slúžime svätú omšu, a na to sa my modlíme. Preto sa my modlíme.

Čo je to nezriadený sex? Čo je nezriadený alkohol? Čo je nezriadená droga? Vysvetlím.
Slovo nezriadený znamená, že robím to, čo je proti Bohu. No a keď som neveriaci? Robím to, čo je proti rozumu a čo je proti láske. Napríklad, zajedz si chleba! Však to je dovolené a dobré! Ale zjedz tri kilá chleba naraz a zapi to z vodou. Joj, to je proti rozumu pán farár… No to je nezriadené. Ale zjedz krajíček chleba z bryndzou a s pažítkou. Zjem, to je v poriadku, ale keď ju zoberieš sirote, alebo zomierajúcemu od hladu, to je nezriadené. Nezriadené je to, čo je proti rozumu, aj proti láske.

Ale povedia, veď tí homosexuáli sa majú radi! Aj ja mám rád svojho otca a nemal som s ním sex! Aj ja mám rád svojho brata a nemám s ním sex! Mám druhého rád, aj keby som mal syna, ale nemám s ním sex! Práve naopak, keby som s nimi mal sex, to je nezriadený sex. A tento, kto toto pácha, a ešte vedome a dobrovoľne, ten nie je bez viny! A my nevieme, ako, či páchali, dobrovoľne a vedome. Preto to musíme jasne vysvetliť.

Poprosme pri dnešnej svätej omši to, aby sme mali odvahu povedať svojim deťom, synu môj, toto nerob, to je zneváženie chrámu, chrámu tvojho tela, keď ty nezriadený sex, nezriadený alkohol, nezriadenú drogu podporuješ.
A aký je zriadený sex? No v manželstve, veď z toho sa rodia deti. Zriadený alkoholizmus? Však aj biskupi si pripijú na zdravíčko, ale sa neopijú.

A zriadená droga? No tak dajú ti, keď máš veľké bolesti, dajú ti morfium. No vidíš, to je zriadené. Čiže to nie je proti láske a proti rozumu. Ale to, čo je proti láske, je hriech i hrozba, že keď homosexuál žije nezriadene, je niekoľkonásobne väčšie nebezpečenstvo, že dostane AIDS. A to keď ja mu nepoviem, tak som zbabelec farár a žiaden otec! Ale poviem, neži tak, kamarát, lebo ty môžeš rýchlo získať AIDS. Toto som vedel povedať lesbám, aj gayom aj prostitútkam. Preto toto musíme jasne hovoriť.

Vyprosme si silu a odvahu, aby sme naše deti nedovolili przniť. Nedovoľte to, rodičia! Keď riaditeľ by si dačo zmyslel, že tam na nejakej škole, nech vám to deti povedia. A keď je to tam zlé, premiestnim deti do inej školy. Budem radšej chodiť niekoľko kilometrov. Áno, budem! Ale nedovolím, aby zničili, kto zničí tento chrám, tieto nevinné deti, toho Boh zničí!

Žiadne vyznamenanie z Frankfurtu za takéto veci, kto ničí Boží chrám neprijímam. Amen.

Pripravil: Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/12877
Marieta Ria shares this
11.6K
Marieta Ria
Bober: Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a ľudská výsada - Hlavné správy
Prerušený bobrík mlčanlivosti u arc. Bobera
... len škoda, že nemá potrebu bojovať za tú náboženskú a zastať sa biskupa, ktorý chráni čistotu viery, ale ho nechal napospas (nielen) liberálnym hyenám!More
Bober: Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a ľudská výsada - Hlavné správy
Prerušený bobrík mlčanlivosti u arc. Bobera

... len škoda, že nemá potrebu bojovať za tú náboženskú a zastať sa biskupa, ktorý chráni čistotu viery, ale ho nechal napospas (nielen) liberálnym hyenám!
Zuzka M S shares this
508
dominikguzman
Jedna vec je premiestniť deti na inú školu, ale to je vyhýbanie sa samotnému problému, pretože je otázka času, kým to príde aj na tu druhú školu, kam deti rodičia premiestnili. Netreba si robiť ilúzie, diabol nedá pokoja, ale Písmo nám hovorí, aby sme sa diablovi vzopreli a on od nás utečie, preto sa treba vzoprieť týmto prisluhovačom diabla, ktorí chcú przniť deti na školách.