pl.news
53.6K

Kto sprzedał kościół masonom?

Parafia pod wezwaniem Objawienia Matki Boskiej w Deer Park, Diecezja Spokane, Waszyngton, wybudowała nowy kościół i sprzedała swoją starą świątynie miejscowej loży masońskiej (PillarCatholic.com, 25 marca). Transakcja miała miejsce w 2011 roku.

Sprzedaż kościoła musiała zostać zatwierdzona między innym przez ówczesnego biskupa diecezjalnego, którego rolę pełnił wtedy Blase Cupich (2010-2014). Cupich w późniejszym czasie został Kardynałem Chicago, znanym ze swoich antykatolickich ideologii.

Prawo kanoniczne pozwala odsprzedawać kościoły na użytek świecki, jeśli taki użytek nie nosi znamion świętokradztwa, niemoralności lub innego rodzaju kontrowersji. Według watykańskiego instruktażu z 2013 lepiej zburzyć kościół wyłączony z użytku, niż sprzedać go świeckiemu nabywcy, który będzie go wykorzystywać bez szacunku należnemu temu miejscu.

Papież Leon XIII wspomina w Humanum Genus (1884), że "masońska sekta" dąży do zniszczenia religii i Kościoła ustanowionego przez Boga oraz do wprowadzenia pogańskich zwyczajów.

Grafika: © Boyer Mountain Masonic Lodge #134/Facebook, #newsTbuzqiynuf

Konfederacja Korony Polskiej
Brak wiary wśród kleru otwarł drzwi lucyferianom !
Don Mac
Czy wydarzenia w Buczy to fałszywa flaga?
Czy wydarzenia w Buczy to fałszywa flaga?
Masoni Z USA Satanisci
CNN, napisał w Washington Post w marcu, że wojna rosyjsko-ukraińska „wyznacza początek ery postamerykańskiej”, co oznacza, że „Pax Americana ostatnich trzech dekad dobiegła końca”.
( 140 krajów z ponad 190 państw członkowskich ONZ nie uczestniczyło w sankcjach wobec Rosji.)
Jest wiele znaków, od przywódców Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy od dziesięcioleci polegali …More
CNN, napisał w Washington Post w marcu, że wojna rosyjsko-ukraińska „wyznacza początek ery postamerykańskiej”, co oznacza, że „Pax Americana ostatnich trzech dekad dobiegła końca”.
( 140 krajów z ponad 190 państw członkowskich ONZ nie uczestniczyło w sankcjach wobec Rosji.)
Jest wiele znaków, od przywódców Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy od dziesięcioleci polegali na Waszyngtonie w kwestii bezpieczeństwa, odmawiają organizowania rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem do Indii, kluczowego partnera, do którego USA starają się zabiegać, odmawiając podążać za przykładem USA w potępianiu i sankcjonowaniu Rosji, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń Waszyngtonu.
Ani jednego bloku, ani drugiego
Stany Zjednoczone dążą do ustanowienia antyrosyjskiej koalicji, jednak tylko tymczasowo zjednoczyły swoich tradycyjnych sojuszników, takich jak kraje europejskie, Japonia i Australia, poprzez ciągłe kształtowanie „zagrożenia Rosji” i wygłaszanie hasła „demokracja kontra autorytaryzm”. „Nie wygląda na to, że krąg się powiększy” – powiedział Oleg Iwanow, zastępca szefa Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Narodowego Akademii Dyplomatycznej w Moskwie.
Większość krajów na świecie chciałaby zachować niezależność w kształtowaniu polityki, z dala od USA i ich sojuszników, oraz trzymać się z daleka od amerykańskich prób wciągnięcia ich w krąg, co wskazuje, że siła i wpływy Stany Zjednoczone spadają, zauważył Iwanow.
Danil Bochkov, ekspert Rosyjskiej Rady do Spraw Międzynarodowych, uważał, że wszystkie inne państwa poza tradycyjnymi sojuszami USA kierują się szerszą logiką dążenia do własnego interesu, a nie próbą przedstawiania rywalizacji z Rosją jako zderzenia liberalizmu z autorytarne przywództwo. W warunkach globalizacji wiele krajów rozwinęło współpracę z Rosją w energetyce, handlu, rolnictwie lub uzbrojeniu. „Mniej skłonni są ryzykować własne dobro z powodu pewnych mrocznych celów opowiadania się za globalnym liberalizmem i demokracją, które w niektórych przypadkach zostały również naruszone przez własne działania USA w Iraku, Afganistanie, Syrii itp.” – powiedział Bochkov
Ukraine crisis a catalyst for the burial of American hegemony