11:52
Evanjelizacia
15.7K
† Vedieť prejaviť svoju vďaku (požehnanie jubilejnej 100-tej knihy P. Ľ. Stančeka) www.evanjelizacia.eu Recenziu a info o 100. knihe nájdete aj tu: ZOBUĎ SA SLOVOM | Mt 9,14-17 K Ježišovi prišli …More
† Vedieť prejaviť svoju vďaku (požehnanie jubilejnej 100-tej knihy P. Ľ. Stančeka)

www.evanjelizacia.eu Recenziu a info o 100. knihe nájdete aj tu: ZOBUĎ SA SLOVOM | Mt 9,14-17 K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“