08:49
Evanjelizacia
2.4K
† Slávnosť sv. Cyrila a Metoda - Iďte a učte všetky národy. evanjelizacia.eu | 5.7.2012 | Mt 28, 16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa …More
† Slávnosť sv. Cyrila a Metoda - Iďte a učte všetky národy.

evanjelizacia.eu | 5.7.2012 | Mt 28, 16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

Foto by Tisinko - ďakujeme!