74pat
cos sie pokreciko koment do
objawienia w Fatimie i La Salette cz13/13 🙂
74pat
super Ksiadz 👍 👍 👍

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza .........................., uczyń go swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed …More
super Ksiadz 👍 👍 👍

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza .........................., uczyń go swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim horyzonty, by dostrzegł cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty ... (imię patrona), którego imię nosi ksiądz ..., Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecamy. Prosimy, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i pracował owocnie dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen 🤗 😇
Slawek
Orędzie otrzymane przez Mirjanę
w Medziugorju 2 grudnia 2012

Drogie dzieci, z matczyną miłością i matczyną cierpliwością na nowo wzywam was, byście naśladowali w życiu mojego Syna, byście szerzyli Jego pokój i Jego miłość, abyście jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi, i …More
Orędzie otrzymane przez Mirjanę
w Medziugorju 2 grudnia 2012

Drogie dzieci, z matczyną miłością i matczyną cierpliwością na nowo wzywam was, byście naśladowali w życiu mojego Syna, byście szerzyli Jego pokój i Jego miłość, abyście jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi, i ukazywać swoim życiem Jego miłość innym. Przez miłość mojego Syna i moją, ja, jako Matka, staram się wszystkie zagubione dzieci przyprowadzić w swoje matczyne objęcia i pokazać im drogę wiary. Dzieci moje, pomóżcie mi w moim matczynej walce i módlcie się ze mną, by grzesznicy poznali swoje grzechy i szczerze żałowali. Módlcie się i za tych, których mój Syn wybrał i w swoje imię wyświęcił. Dziękuję wam.
jadwiska
Dziękuję Mateńko Boża za to,że przemawiasz do nas...
mkatana
Dziękuję gabrielpz za przypomnienie
🤗 tych orędzi . 😇