superiel
7459
PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE. www.varovani.org 865. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2013 v 18:56. srv. zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-61123410-vat… PŘESVĚDČÍ …More
PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE.

www.varovani.org

865. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2013 v 18:56.
srv. zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-61123410-vat…
PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE

Má drahá, milovaná dcero,
měj vždy na paměti, jak ďábel pracuje. Je velmi opatrný, aby se neodhalil. Proto směšuje pravdy se lžemi, aby vás zmátl. To je jeho oblíbený způsob, jakým klame duše. Neřekl by vám nikdy pravdu tím, že by jiným dovolil uvidět, jaký ve skutečnosti je, ale protože je pyšný, jeho arogance a nenávist ke Mně se vždy projeví. Ti, jejichž oči jsou otevřené, okamžitě poznají urážky před mými oltáři a ty, které jsou Mi vrhány do tváře.
Nezapomeňte, že Satan je pyšný, arogantní, vychloubačný a velmi, velmi lstivý. Je-li přítomný v duších, má sebevědomí, které pochází z pýchy a arogance a z přesvědčení, že převyšuje Boha. On bude vždy dávat znamení, urážející Boha, ale jen ti, kdo vědí, co mají vidět, je poznají. Ti, kteří uctívají Satana a tráví mnoho svého času ve skupinách, jež organizují obřady k jeho uctívání, budou mít velkou radost, až uvidí tato znamení. Všichni, kdo prodali své duše Satanovi, se budou dorozumívat takovými znameními, arogantními a vyzývavými gesty proti Mně, Ježíši Kristu.
Ti, kdo vás klamou v mém jménu, přesvědčí mé následovníky, aby upravili zákony mé církve uspořádáním referenda. Všichni budou vyzváni k souhlasu s novotami, majícími v zásadě dva cíle. První cíl je zničit moji přítomnost v nejsvětější eucharistii. Druhý cíl je tolerance hříchu povzbuzováním lidí k projevům sympatie lidským právům těch, kteří nevěří v Ježíše Krista.
Toto referendum bude zfalšováno a lži budou předkládány jako pravda. Až bude zavedeno nové jednotné světové náboženství, má církev na zemi – pravá církev – se začne skrývat, aby vzdávala poctu Mně.
Já jsem cílem šelmy. Já jsem ten, koho chce zranit. Ví, že Mě nemůže zničit, a tak se místo toho pokouší zničit lidskou rasu, kterou proklíná každou vteřinu. Jeho služebníci se nezastaví jenom u urážek mé přítomnosti ve svatostáncích světa. Nespokojí se pouhým zničením mých svátostí v možnosti, aby Mě uráželi. Budou spokojeni, až ukradnou duše vytvořením největšího rouhání ze všech. K tomu dojde, až bude imitovat můj První příchod vyvoláním zdání, že byl poslán Jan Křtitel. Člověk, jenž řekne, že je prorok Pána, bude lhát a způsobí velký údiv, když prohlásí, že Antikristem jsem Já, Ježíš Kristus.
Antikrist bude tvrdit, skrze Satanovu moc, že je Mnou, Ježíšem Kristem. Běda těm duším, které ho přivítají ve své náruči, neboť budou vůči němu bezmocné. Dovolte těmto dvěma vtáhnout vás do prázdnoty jejich lží, a budete ode Mne vzdáleni tak daleko, že pouze zásahem mého Otce budete moci být přivedeni do mého velkého milosrdenství.
Pokud někdo v budoucnu přijde s tvrzením, že je Já, Ježíš Kristus, vězte, že je lhář. Nepřijdu podruhé v těle. Satan nedokáže vyslovit tato slova:
"Ježíš Kristus, jenž přišel v těle".
To, co Antikrist řekne skrze ústa šelmy, bude následující:
"Já jsem Ježíš Kristus, přišel jsem nyní v těle, abych vám přinesl spásu."
Až se to stane, můj Boží zásah bude rychlý, ale mezitím falešný prorok a Antikrist ukradnou mnoho duší.
Modlete se, modlete se, modlete se, aby všichni, kdo říkají, že jsou moji, mými zůstali.
Modlete se, abyste v tomto čase všichni měli sílu a odvahu nést můj kříž během největšího pronásledování mého Těla – mého mystického Těla – mé církve na zemi.

Váš Ježíš
hvezdaXY
Vatikánští - plačte a kvílejte.Ukradli krev JPII
czech.ruvr.ru/…/Nezname-osoby-u…More
Vatikánští - plačte a kvílejte.Ukradli krev JPII

czech.ruvr.ru/…/Nezname-osoby-u…
tores
Nevadí. Aspoň nemusíme znova přesvědčovat admina GTV, aby tě blokoval permanentně při jakékoli nové registraci. Tohle je nade všechny žádosti.
🤨
tores
Ano, vím - Bratr Tapetář.
🤨
bratr 27.1.2014 13:59:16
Hlouposti toresi, kdybyste měl kus cti v těle a respektoval pravdu, pak sám musíte souhlasit s tím, že zde je jedinec co škodí. Víte sám.More
Ano, vím - Bratr Tapetář.
🤨

bratr 27.1.2014 13:59:16
Hlouposti toresi, kdybyste měl kus cti v těle a respektoval pravdu, pak sám musíte souhlasit s tím, že zde je jedinec co škodí. Víte sám.
3 more comments from tores
tores
…a pak se zčistajasna objeví jedinec, který se mohutným tapetováním a multinickováním snaží vyrovnat počtu domnělých protivníků, protože jeho kdysi věrný Sancho Panza přišel na to, že to nemá smysl.
🤗
tores
Takhle může jednat jen idiot.
bratr 27.1.2014 13:11:35
Protože se staráte toresi o to, do čeho Vám nic není.... a nebo je? Tak to uveřejním vícekrát....More
Takhle může jednat jen idiot.

bratr 27.1.2014 13:11:35
Protože se staráte toresi o to, do čeho Vám nic není.... a nebo je? Tak to uveřejním vícekrát....
tores
A ne a ne a nedá pokoj. Co ty na to, superieli? Necháš to tak?
superiel
😡 😡 😡