CÓRKA MARYI
132.8K

PAN JEZUS: Jest jednak ratunek dla Polski ...

Pan Jezus do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny:

"Moja córko, będzie straszna wojna, która spowoduje tyle zniszczenia. Niemcy upadną i już nie powstaną za karę, bo nie uznają mnie za Boga Króla i swojego Pana.

Grzechy i zbrodnie Polski są wielkie i straszne. Boża sprawiedliwość chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwo i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski: jeśli uzna mnie za swojego Króla i Pana całkowicie poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.


To uznanie musi być potwierdzone przez porzucenie grzechów i całkowite nawrócenie na Boga."

* * *

Z Pism Rozalii Celakówny:

"Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu."

* * *

Podsumowanie:

Najbardziej chyba znanym zdaniem z „Dzienniczka” siostry Faustyny są słowa Pana Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732). Te słowa wypowiedział Pan Jezus w maju 1938 roku, a więc niedługo przed wybuchem II wojny światowej, gdy Siostra Faustyna modliła się za Ojczyznę.

* * *

___________________________________________________


PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Jeśli chcecie doprowadzić dzieło Intronizacji do końca, musicie słuchać głosu …

WIZJA ADAMA CZŁOWIEKA: Anioł uniósł mnie wysoko i zobaczyłem Polskę. Wyglądała jak pole bitwy

MATKA BOŻA: Powtarzam wam, jeśli spełnicie Moje polecenie, Ja sama nie dopuszczę, by pożoga wojenna…


Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na …

I POSŁUCHAJ:

Ks. dr Paweł Murziński: Najpierw nawrócenie, później Intronizacja

___________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Musicie być bardzo czujni, ponieważ przeciwnik chce wprowadzić zamieszanie i doprowadzić do jak największego podziału. Te dwie misje: głoszenia miłosierdzia i sprawy intronizacji wyrastały w tym samym czasie, ponieważ są ze sobą powiązane. W tych dwóch przypadkach Jezus, Syn Boży, oznajmił wam, że Polskę szczególnie umiłował i postawił warunki, które mają prowadzić do urzeczywistnienia Jego …More
"Musicie być bardzo czujni, ponieważ przeciwnik chce wprowadzić zamieszanie i doprowadzić do jak największego podziału. Te dwie misje: głoszenia miłosierdzia i sprawy intronizacji wyrastały w tym samym czasie, ponieważ są ze sobą powiązane. W tych dwóch przypadkach Jezus, Syn Boży, oznajmił wam, że Polskę szczególnie umiłował i postawił warunki, które mają prowadzić do urzeczywistnienia Jego zamiarów wobec narodu polskiego. Przeciwnik chce doprowadzić do zamieszania i dlatego z jednej strony wmawia wam, że możecie robić, co tylko chcecie, a Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i tak wam wszystko przebaczy. Przemilcza jednak sprawiedliwość, która jest nierozdzielna z postawą Miłosierdzia."

za: ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Jeśli chcecie doprowadzić dzieło Intronizacji do końca, musicie słuchać głosu …
CÓRKA MARYI
"Szatan wtargnął także w środowiska tych, którzy sami przywłaszczają sobie prawo do głoszenia intronizacji. A przecież nie powinno być pośród was podziałów, ani w symbolach ani w intencjach, ponieważ„ sprawa dotyczy waszej ojczyzny, a nie poszczególnych grup. Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać głosu Jezusa, który przemówił przez swoją …More
"Szatan wtargnął także w środowiska tych, którzy sami przywłaszczają sobie prawo do głoszenia intronizacji. A przecież nie powinno być pośród was podziałów, ani w symbolach ani w intencjach, ponieważ„ sprawa dotyczy waszej ojczyzny, a nie poszczególnych grup. Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać głosu Jezusa, który przemówił przez swoją służebnicę Rozalię. Wszystkie inne orędzia mają dodać wam tylko otuchy i nadziei, i jednocześnie przypomnieć, że sprawa jest bardzo poważna."

za: ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Jeśli chcecie doprowadzić dzieło Intronizacji do końca, musicie słuchać głosu …
One more comment from CÓRKA MARYI