Clicks217
pawelwarz
1
Kazanie ks.Piotra z 13.12.2017 z cyklu ,,Kontemplacja Ducha Świętego część 103More
Kazanie ks.Piotra z 13.12.2017

z cyklu ,,Kontemplacja Ducha Świętego część 103