Edward7
325.4K

Niebezpieczeństwa związane z jedzeniem owadów, chityna - wyjątkowo toksyczna dla ludzi

Owady zawierają w swoich egzoszkieletach naturalny składnik strukturalny zwany chityną. Ten włóknisty polisacharyd jest wyjątkowo toksyczny dla ludzi. W szczególności chityna wyzwala stany zapalne i reakcje immunologiczne... podobnie ma działanie do niektórych efektów białka kolczastego/grafenu - walka z mięsem zwierzęcym ma na celu zatrucie ludzi i pozbawienie ich żywności która może stanowić antidotum (mięso, witamina B), dla trucizn szczepionkowych...

Dwa najbardziej prominentne węzły w "Jednym Rządzie Światowym" w ONZ i WEF od blisko dekady agresywnie forsują agendę żywienia owadami ; to znaczy:

twitter.com/wef/status/1051389674277797888

Artykuł z 2013 roku ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych: Najnowszy szum: jedzenie owadów może pomóc w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, mówi FAO- Książka Jadalne owady: przyszłe perspektywy bezpieczeństwa żywności i pasz podkreśla nie tylko wartość odżywczą owadów , ale także potencjalne korzyści, jakie hodowla owadów może mieć dla środowiska i odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie na żywność na całym świecie. W zeszłym roku ze strony WEF: Dlaczego musimy nadać owadom rolę, na jaką zasługują w naszych systemach pokarmowych?

Do 2050 r. światowe zasoby żywności będą musiały wyżywić kolejne 2 miliardy ludzi; Hodowla owadów na żywność i paszę dla zwierząt może stanowić przyjazne dla środowiska rozwiązanie zbliżającego się kryzysu żywnościowego; Nowe technologie, będące źródłem białka i nawozów, mogą pomóc przywrócić owady do systemu żywnościowego na dużą skalę. Prowadzone przez CIA Hollywood i MSM zostały wdrożone w celu normalizacji owadów jako programu żywnościowego. Kultowa marionetka i zasób Rockefellera, Bill Gates, również promuje ten program robactwa, który doskonale współgra ze wszystkimi rzeczami eugeniki, "DEATHVAX™" i technokratycznej dystopii.


Wszystko to doskonale wpisuje się w Agendę 21, Agendę 2030 i wieloletnią "PSYOP-CLIMATE-CHANGE" Klubu Rzymskiego. Dlaczego więc błędy? Co dokładnie jest w tych rzekomych „zrównoważonych” źródłach „żywności” wysokobiałkowej, co sprawia, że są one tak ważne dla programu ich kultu? (szczepionki zawierają DNA zamordowanych dzieci z aborcji , a syntetyczne mięso jest hodowane na mięsie ludzkim - spożycie jest obrzędem satanistycznym, Histeria klimatyczna: Chcą zniszczyć nasze zapasy żywności, by zmusić … )

Owady zawierają w swoich egzoszkieletach naturalny składnik strukturalny zwany chityną. Ten włóknisty polisacharyd jest wyjątkowo toksyczny dla ludzi. W szczególności chityna wyzwala stany zapalne i reakcje immunologiczne; to znaczy: Chityna, potencjalnie promujący alergię wzorzec molekularny związany z patogenami (PAMP), jest liniowym polimerem złożonym z reszt N -acetyloglukozaminy, które są połączone wiązaniami β- (1,4)-glikozydowymi. Ssaki są potencjalnymi gospodarzami pierwotniaków, grzybów, stawonogów i nicieni zawierających chitynę; jednak same ssaki nie syntetyzują chityny i dlatego uważa się ją za potencjalny cel rozpoznania przez układ odpornościowy ssaków. Chityna jest wykrywana głównie w płucach lub jelitach, gdzie aktywuje różne wrodzone (eozynofile, makrofagi) i adaptacyjne komórki odpornościowe (limfocyty T pomocnicze typu 2 z ekspresją IL-4/IL-13). Chityna indukuje wytwarzanie cytokin, rekrutację leukocytów i alternatywną aktywację makrofagów.

Brzmi to podobnie do niektórych efektów białka kolczastego. Wygląda również na to, że ta chityna jest rodzajem patogenu, który może łatwo zaostrzyć VAIDS.

Wnioski z badania naukowego zatytułowanego
Chityna i jej wpływ na reakcje zapalne i immunologiczne są raczej mierzone biorąc pod uwagę różne głęboko niepokojące wyniki: Znaczenie chityny i jej pochodnych w odpowiedzi immunologicznej nie zostało w pełni docenione. Takie odpowiedzi są odzwierciedleniem nie tylko chityny, ale także chitynaz i białek chitynazopodobnych podczas naturalnej lub eksperymentalnej ekspozycji, z których każdy ma własne mechanizmy indukowania i regulowania odpowiedzi immunologicznych. Istnieje wiele aspektów interakcji chityny z układem odpornościowym, które nie są jeszcze do końca poznane.

Być może interakcje są w rzeczywistości wystarczająco dobrze zrozumiane przez ONZ, WEF, Gatesa i in. ponieważ mechanizmy białek szczytowych "DEATHVAX™" (zabójczych zastrzyków) zostały dobrze zrozumiane na długo przed wprowadzeniem "PSYOP-19".

Zasadniczo spożywanie owadów z czasem spowoduje wyczerpanie witamin. Wszyscy ludzie narażeni na wstrzyknięcia terapii genowej zmodyfikowanym mRNA są w różnym stopniu dotknięci VAIDS wywołanymi przez "DEATHVAX™" i będą szczególnie podatni na diety bogate w chitynę. Badanie ujawnia również, co następuje: Bezwzględna i względna masa grasicy 3% i 9% samców i 9% samic również uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z grupami kontrolnymi. Grasica jest niezwykle wrażliwa na związki toksyczne i podobne stresory, a zmiany w masie grasicy mogą być wskaźnikiem apoptozy i atrofii narządów w odpowiedzi na toksyczny uraz.

Oznacza to, że diety bogate w chitynę lub chitozan są toksyczne i mogą potencjalnie powodować powolną śmierć narządów. A gdyby tego było mało: Dlatego jest możliwe, że ekspozycja na chitozan mogła wywołać zwiększoną częstość napadów obserwowaną w tym badaniu. Badanie opublikowane w Nature zatytułowane Chityna indukuje akumulację w tkance wrodzonych komórek odpornościowych związanych z alergią wykazało, że chityna wywołuje alergiczne zapalenie dróg oddechowych i prawdopodobnie astmę: Chityna jest drugim najpowszechniej występującym polimerem w przyrodzie, zapewniającym stabilność osmotyczną i wytrzymałość na rozciąganie niezliczonym ścianom komórkowym i sztywnym egzoszkieletom. Reese i inni odkryli, że myszy traktowane chityną rozwijają odpowiedź alergiczną, charakteryzującą się nagromadzeniem wrodzonych komórek odpornościowych, w których zachodzi ekspresja interleukiny-4. Leczenie enzymem chitynazy znosi odpowiedź. Zawody związane z wysokim poziomem chityny w środowisku, takie jak przetwórcy skorupiaków, są podatne na częste występowanie astmy, co sugeruje, że szlak ten może odgrywać rolę w chorobie alergicznej u ludzi.

Co by się stało z osobą cierpiącą na "COVID i/DEATHVAX™", gdyby byli na diecie z owadów? Co by się stało z osobą, u której rozwinęła się astma, stan zapalny, upośledzenie odporności, niedobór witamin itp... Zmiana diety w połączeniu z niekończącymi się wstrzyknięciami zmodyfikowanego mRNA z pewnością z czasem zwiększyłaby depopulację, zwłaszcza gdy owady są genetycznie zmodyfikowane, podobnie jak ich zjadacze. Diety bogate w owady mogą równie dobrze mieć zakończenia SADS. I jest to zawsze ta sama elitarna klika zwykłych podejrzanych, którzy forsują te same programy swojej czwartej przemysłowej posthumanistycznej rewolucji technokomunistycznej.

EDYCJA: dzięki subskrybentom tego podstagu:

Disgenics poprzez manipulację mikrobiomem. Dosłownie.
Farmy syczących karaluchów na Madagaskarze i 75 migrujących farm szarańczy. Pasożyty wykryto w 244 (81,33%) z 300 (100%) badanych ferm owadów. W 206 (68,67%) przypadków zidentyfikowane pasożyty były patogenne tylko dla owadów; w 106 (35,33%) przypadkach pasożyty były potencjalnie pasożytnicze dla zwierząt; aw 91 (30,33%) przypadkach pasożyty były potencjalnie patogenne dla ludzi.

Owady jadalne są niedocenianym rezerwuarem pasożytów ludzi i zwierząt. Nasze badania wskazują na ważną rolę tych owadów w epidemiologii pasożytów chorobotwórczych dla kręgowców. Przeprowadzone badania parazytologiczne sugerują, że jadalne owady mogą być najważniejszym wektorem pasożytniczym dla domowych zwierząt owadożernych.

Chleby zrobione ze sproszkowanych świerszczy mogą być obciążone zarodnikami bakterii
Jeśli chleb zrobiony ze sproszkowanych świerszczy nie jest dla ciebie wystarczająco obrzydliwy, ten artykuł nie pomoże: nowe badanie z Włoch wykazało, że chleb zrobiony ze sproszkowanych świerszczy może być obciążony potencjalnie niebezpiecznymi zarodnikami bakterii.

Wydaje się, że problem chityny jest znany od lat. Znalazłem badanie z 2017 roku zatytułowane „Obniżenie zawartości chityny w świerszczu (Gryllus assimilis) poprzez usuwanie egzoszkieletów i ekstrakcję chemiczną oraz jej wykorzystanie jako paszy dla przeżuwaczy”...

„Tło i cel: świerszcz zawiera wysoki poziom białka surowego, ale zawiera również znaczną ilość chityny, która może utrudniać trawienie składników odżywczych i zmniejszać wydajność produkcji [sic]”.
Tzn., trwają starania, aby usunąć chitynę ze świerszczy, ponieważ zwierzęta hodowlane mają bóle brzucha i gorzej. Ludziom OTOH mówi się, że to „dobre na trawienie”.


Ale przygotuj się... to nie wszystko. Świerszcze mogą same wprowadzać nowe choroby. To z badania z 2021 r.:
„Owady na ogół mają wysoki wskaźnik reprodukcji, co prowadzi do szybkiego wzrostu populacji i wysokiego lokalnego zagęszczenia; idealne warunki dla epidemii chorób. Pasożyty i choroby, które naturalnie regulują populacje dzikich owadów, mogą również wpływać, gdy owady te są produkowane komercyjnie, na farmach - ich spożycie przez ludzi lub zwierzęta - są często hodowane w warunkach dużego zagęszczenia, niewiele wiadomo na temat drobnoustrojów związanych z tymi owadami, szczególnie tych o potencjale patogennym.... stanie się to szczególnie istotne w miarę rozwoju i transformacji placówek do hodowli świerszczy, od produkcji owadów na paszę dla zwierząt po produkcję owadów do spożycia przez ludzi."

UWAGA: zostało to opublikowane w maju 2021 r. Entomo Farms (dawniej Next Millennium Farms) w Kanadzie, firma została założona w 2014 r., a do stycznia 2021 r. już hodowało świerszcze zatłoczone przez miliony w ciepłej, wilgotnej zamkniętej przestrzeni o powierzchni 60 000 stóp kwadratowych Po 6-8 tygodniach są zbierane. Brak wzmianki o sprawdzaniu stanu zdrowia owadów w tym czasie. Krótko mówiąc, stosują tę samą ostrożność przy wytwarzaniu „zdrowej” „karmy” do krykieta, jak przy wytwarzaniu „bezpiecznych i skutecznych” „szczepionek” mRNA.
Peligros de los alimentos con harina de insectos

Od dłuższego czasu wiadomo, że istnieje ogromny nacisk na planetarną zmianę diety, kierując większość światowej populacji z białka zwierzęcego na różne formy białka syntetycznego. Jeden faworyzowany przez wielu z tych, którzy wprowadzają tę zmianę w ramach różnych programów, jest oparty na roślinach. Jeśli ktokolwiek denerwuje Cię białkiem roślinnym, po prostu mu to pokaż. Roślinne nigdy nie będą miały takiej samej wartości odżywczej jak białko zwierzęce, niezależnie od tego, ile „dodają” lub edytują geny.


Źródło - Pasożyty wykryto w 81% próbki, a co najmniej 30% wiadomo, że są potencjalnie szkodliwe dla ludzi. W artykule jest cały rozdział poświęcony każdemu typowi pasożyta, który może być szkodliwy dla ludzi. Wiele z nich zwykle wpływa na płuca i jelita. Na szczęście nie przeszliśmy "pandemii" wirusa oddechowego, o którym wiadomo, że atakuje zarówno jelita, jak i płuca.

Źródło

W rzeczywistości, po tym, jak zwrócono mi na to uwagę, samo spędzenie 30 minut w jakiejkolwiek akademickiej wyszukiwarce, da ci kilkanaście wyników z prawie 10 lat wstecz w trosce o bezpieczeństwo jadalnych owadów. Będzie coraz większy nacisk na zmuszenie ludzi do odejścia od normalnej diety na rzecz syntetycznej. A biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata i jak bardzo rządy były "zaniepokojone" eksperymentalnymi szczepionkami, czy naprawdę myślisz, że będą się temu sprzeciwiać lub w ogóle mają jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa?

Pasożyty mają bardzo wyraźny i silny wpływ na jelita i mikrobiom .
Razem obserwacje te sugerują, że pasożyty mogą służyć jako inżynierowie ekosystemu dla drobnoustrojów jelitowych, zmieniając fizyczny krajobraz, w którym przebywają. Co więcej, obecne dowody sugerują, że rodzaj obserwowanych efektów może znacznie różnić się między pasożytniczymi robakami a pierwotniakami. Podczas gdy robaki mogą promować funkcję bariery i ograniczać translokację bakterii, zjadliwe pierwotniaki pasożytnicze mogą często mieć odwrotny skutek, degradując funkcję bariery i umożliwiając bliższą interakcję między bakteriami a nabłonkiem. Ten kontrast ilustruje zestaw interakcji między mikrobiotą a dwoma rodzajami pasożytów — Trichuris spp. nicienie i pierwotniak T. gondii — wiele z nich jest znanych lub uważanych za zmiany funkcji bariery nabłonkowej...

Exactly What Is Behind The UN & WEF Insects as Food Agenda? - LewRockwell
Edward7 and one more user link to this post
stefan Prokopowicz shares this
20
Francio53
To jest dowód na to, że Pan Bóg dopuszcza działanie Szatana aby oddzielić ziarno od plew. Watykan i purpuraci (z wyjątkiem kilku) są pomocnikami złego. Stada ślepych baranów podążają posłusznie ku zagładzie.
Marzenia K. shares this
18
Izabela Sylwia
Już obrzydzenie skutecznie blokuje spożywanie owadów.