Christmas Campaign: Financial Insights
Quas Primas
Bardzo dobry wykład o..... WOLNOŚCI.
O KATOLICKIM pojęciu wolności.