CÓRKA MARYI
655

Wielotysięczne tłumy migrantów próbują sforsować granicę Turcji z Grecją

Deklaracja tureckich władz, że nie będą one utrudniać przedostawania się migrantów do Europy, wielotysięczne ich rzesze ruszyły w kierunku greckiej granicy. Na razie tylko niewielkiej ich części udało się – czy to pieszo, czy to przy użyciu pontonów – ją sforsować. Grecka policja stara się powstrzymać wzbierający tłum, używając gazu łzawiącego…

więcej: www.magnapolonia.org

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu

________________________________________________________________