3
4
1
2
Ignac72
94.6K
BOL PÁPEŽ SV. PIUS X. POLIAKOM? Proroctvo z roku 1848 o slovanskom pápežovi sa celé do bodky vyplnilo už v roku 1903? JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI (Papiez slowianski http://j_uhma.republika.pl …More
BOL PÁPEŽ SV. PIUS X. POLIAKOM?

Proroctvo z roku 1848 o slovanskom pápežovi sa celé do bodky vyplnilo už v roku 1903?

JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI (Papiez slowianski http://j_uhma.republika.pl/slowacki.html#22)

Boh bije vtedy, keď rozpor drví,
na mocný zvon,
to pre pápeža slovanskej krvi
otvoril trón.
Spred mečov nikdy ten neutečie
tak ako Vlach,
ako Boh pôjde na ostré meče,
svet preň - to prach.


Tvár žiarou slova je obostretá,
smerovka nôh,
k svetlu s ním pôjdu národy sveta,
ktorým je Boh.
Prosba či príkaz za jeho strehu,

nie iba ľud,
lež aj to slnko zastane v behu,
bo moc je čud.


On sa už blíži, rozsievač nový
vševládnych síl:
zastane v tele pod jeho slovy
krv našich žíl.
Na srdciach vzbÍkne z božieho jasu
mohutný vzruch,
čo splní túžby na prosby hlasu,
bo moc je duch.


Dvíhať svet boží, k tomu sa má tiež
poriadne vzpiať:
o to tu ide, slovanský pápež,
ľudový brat.
A hľa, už leje balzamy sveta
do našich lôn,
anjelský zástup kvetmi už zmetá

pre neho trón.

On rozdá lásku, jak do rúk kladú
mocnári zbraň,

sakramentálnu ukáže vládu,
svet zovrúc v dlaň.

Z perí mu slovo na krídlach vzletí,
ponesie zvesť,
novinu sladkú, že duch už svieti
a že má česť.
Z oboch strán nad ním sa pootvorí

nebeský sklon,
bo prostred sveta zastal a tvorí
svet a v ňom trón.


Takého ducha uzriete skoro,
tieň, potom tvár:
z rán sveta pohne hnilobu s kvasom,
chrobačiu smeť.

Zdravie dá, lásku rozteplí jasom,
zachráni svet.
Aj vnútro chrámov on povymetá,
vyčistí sieň,

ukáže Boha v stvorení sveta,
jasno jak deň.
pařez
Tomu říkám, kostelníku, zaujetí pro věc...
Jenže co je to platné, když v tom není ani ždibec lásky? K čemu to? Komu tím sloužíš?
Měl by sis prorozjímat toto:
Lítost. Kým byl Ježíš pro Jidáše
Jovana
ad Kostelník
Nikde jsem nenašel komentář, kde by otec Halík psal o tom, že Jan Pavel II. sloužil mši se šamanem. Byl bys tak laskav, Jovane a údajnou slabinu místně a časově specifikoval?
Nejsem Jovan. Vy sám však usvědčujete pana Libora ze lži. Výjimečně odpovím. Pokud Jan Pavel II. nesloužil mši svatou v Assisi se žádným šamanem, nedošlo k synkretismu a k žádné mezináboženské modloslužbě …More
ad Kostelník
Nikde jsem nenašel komentář, kde by otec Halík psal o tom, že Jan Pavel II. sloužil mši se šamanem. Byl bys tak laskav, Jovane a údajnou slabinu místně a časově specifikoval?
Nejsem Jovan. Vy sám však usvědčujete pana Libora ze lži. Výjimečně odpovím. Pokud Jan Pavel II. nesloužil mši svatou v Assisi se žádným šamanem, nedošlo k synkretismu a k žádné mezináboženské modloslužbě. Podsouváte papeži mezináboženskou modloslužbu a nevíte, co je dialog, protože ho ani vést neumíte.
Tak se neztrapňujte a nepomlouvejte ho.

Pokud nevíte, jak se jmenuji. Neobracejte se na mne.
voda44
Jen ten kdo sleduje informace o plodech JPII a jeho působení
může pravdivost tohoto potvrdit.
: Papež Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou …More
Jen ten kdo sleduje informace o plodech JPII a jeho působení
může pravdivost tohoto potvrdit.
: Papež Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou mlhu tím zavedením pravidelných mezináboženských modloslužeb počínajíc od r.1986 v Assisi. VÍCE na: Až papež po Františkovi dá církev do pořádku

Modernisti to samozhřejmě odmítají.
Jovana
Máte tu slabiny v úvahách pane Libore. V Assisi Jan Pavel II. nesloužil mši svatou s žádným šamanem. Jde zřejmě o vaše naprosté nepochopení toho, co je mše svatá. Nechápe ji ani P. Dohnal ani tradicionalisté a útočí na papeže Jana Pavla II. Takové útoky a snižování zpřítomnění oběti Ježíše Krista na kříži ve mši svaté, to je hřích. Zpřítomnění oběti našeho Pána na kříži ve mši svaté …More
Máte tu slabiny v úvahách pane Libore. V Assisi Jan Pavel II. nesloužil mši svatou s žádným šamanem. Jde zřejmě o vaše naprosté nepochopení toho, co je mše svatá. Nechápe ji ani P. Dohnal ani tradicionalisté a útočí na papeže Jana Pavla II. Takové útoky a snižování zpřítomnění oběti Ježíše Krista na kříži ve mši svaté, to je hřích. Zpřítomnění oběti našeho Pána na kříži ve mši svaté nemůže pomluvou nikdo snížit. Je to mysterium víry. Žádný představitel jiného náboženství nemůže s papežem v Assisi sloužit mši svatou. Není knězem.
Libor Halik
Až papež po Františkovi dá církev do pořádku. ČILI 113. papež (od r.1139 irského arcibiskupa sv. Malachiáše) bude možná, jak předpověděl katolický básník JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI: "Boh bije vtedy, keď rozpor drví, na mocný zvon, to pre pápeža slovanskej krvi otvoril trón….. Takého ducha uzriete skoro, tieň, potom tvár: z rán sveta pohne hnilobu s kvasom, chrobačiu smeť. …More
Až papež po Františkovi dá církev do pořádku. ČILI 113. papež (od r.1139 irského arcibiskupa sv. Malachiáše) bude možná, jak předpověděl katolický básník JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI: "Boh bije vtedy, keď rozpor drví, na mocný zvon, to pre pápeža slovanskej krvi otvoril trón….. Takého ducha uzriete skoro, tieň, potom tvár: z rán sveta pohne hnilobu s kvasom, chrobačiu smeť. Zdravie dá, lásku rozteplí jasom, zachráni svet. Aj vnútro chrámov on povymetá, vyčistí sieň, ukáže Boha v stvorení sveta, jasno jak deň."
Zopakuji závěrečnou část - polský originál + česky: Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, (Vše čím svět zraňuje vyhodí – prohnilost,) Robactwo - gad, (Červivost – hada)
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość (Přinese uzdravení - zapálí lásku) I zbawi świat. (A zachrání svět) Wnętrza kościołów on powymiata, (Interiéry-vnitřek kostelů povymetá)
Oczyści sień, (Očistí síň) Boga pokaże w twórczości świata, (Ukáže Boha jako Stvořitele světa) Jasno jak dzień. (Jasno jako za dne)
L: Papež Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou mlhu tím zavedením pravidelných mezináboženských modloslužeb počínajíc od r.1986 v Assisi. VÍCE na: Až papež po Františkovi dá církev do pořádku
Libor Halik
Sv. Pius X. byl Polákem po otci. Jeho tatínek byl Slovan Polák pracující v Itálii. Četl jsem o tom i jinde více. Papež Wojtyla Jan Pavel II. byl po otci i matce aškenázského chazarského (nepřesně se říká židovského) neslovanského původu, rodiče Jana Pavla II. měli původně rakouské občanství, později polské. Viz jeho životopisy. Chazarům na jižní hranici s Ruskem zvěstoval evangelium …More
Sv. Pius X. byl Polákem po otci. Jeho tatínek byl Slovan Polák pracující v Itálii. Četl jsem o tom i jinde více. Papež Wojtyla Jan Pavel II. byl po otci i matce aškenázského chazarského (nepřesně se říká židovského) neslovanského původu, rodiče Jana Pavla II. měli původně rakouské občanství, později polské. Viz jeho životopisy. Chazarům na jižní hranici s Ruskem zvěstoval evangelium náš sv. Cyril (Konstantin), oni však místo křesťanství přijali raději od židovských rabínů z kmene Dan židovský Talmud. Když Rusko přijalo křesťanství, tak Chazaři emigrovali do Evropy, dnes žijí nejvíc v USA a v Izraeli a nepřesně se označují za Židy a Izraelce, ač nejsou potomky praotce Jákoba. Světoví bankéři Rothschildové a Rockefellerové a další jsou obvykle také z rodu Chazarů, jsou nejvyššími představiteli zednářských lóží, usilují o světovládu, míchají všechna náboženství dohromady, vlastní všechna masmédia a připravují stavbu jeruzalémského chrámu pro Antikrista. Mojžíšovy nejdůležitější morální zákony nedodržují. Někteří jsou nepravověrnými křesťany. Skutečných potomků Jákoba je na celém světě asi méně než milion (o 144000 z nich, kteří se stanou v době Antikrista nejlepšími křesťany panici prorokoval sv.apoštol Jan ve Zjevení, mezi ně nebudou patřit jen potomci z kmene Dan), Chazarů je zhruba 12 milionů a vládnou ve státě Izrael.
Ignac72
Je možné, že proroctvo z roku 1848 o slovanskom pápežovi sa celé vyplnilo už v roku 1903 v osobe pápeža sv. Pia X., ktorý bol pravdepodobne poliakom. Je to možné?
✍️