Clicks733
pl.news

Anglia: chrześcijan można obrażać

Strona internetowa Cambridge Police pozwala na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na znieważeniu lub nękaniu. Składający doniesienie może określić swoje wyznanie, korzystając z następującej listy: buddysta, hindus, Żyd, Muzułmanin, rastafarianin oraz Sikh.

Paul Weston zapytał na Twitterze, dlaczego "nie ma wpisu dla przestępstw nienawiści przeciwko chrześcijanom".

#newsBlrhodnpbq