07:31
JAN PAWEŁ 2 ukazuje się zakonnicy i potwierdza, że BENEDYKT XVI nadal jest Papieżem. Manel Carbo; Co za bomba... Benedykt XVI ma munus, czyli tytuł papieża, ale jego władza jest całkowicie utrudnione …More
JAN PAWEŁ 2 ukazuje się zakonnicy i potwierdza, że BENEDYKT XVI nadal jest Papieżem.

Manel Carbo;
Co za bomba... Benedykt XVI ma munus, czyli tytuł papieża, ale jego władza jest całkowicie utrudnione, to znaczy, jego ministerium, czyli wykonywanie władzy porządkowej i rządowej jest całkowicie zawieszone. Franciszek nie ma munus, a zatem nie ma ministerium, a zatem jest antypapieżem, a wszyscy mianowani kardynałowie są fałszywymi kardynałami, którzy nie mogą wybrać na konklawe przyszłego papieża, a wszystkie jego dokumenty i zatwierdzone normy są nielegalne, niedozwolone i nieważne. Franciszek kumuluje więc trzy nielegalności: nielegalność rezygnacji Benedykta, nielegalność pochodzenia lub wyboru Franciszka na konklawe, i nielegalność sprawowania urzędu. Msze nie mogą być odprawiane cum Franciscus. W niczym nie można mu być posłusznym... bo cóż to za bomba atomowa, którą podobno zrzucił Jan Paweł II...

Amparo Simeon Vives
... Może być tylko jeden papież, który posiada Najwyższą Władzę lub Jurysdykcję. Rzeczywiście, w przypadkach, które przytoczyłeś, śmierci, obłąkania, publicznej i notorycznej herezji (jest to równoznaczne z milczącym wyrzeczeniem się), Stolica Apostolska jest nieobsadzona. Ale nie może istnieć (to absurd) papież emeritus. W tym tkwi problem. Dlatego twierdzę, że Bergoglio nie jest papieżem, ponieważ popadł w publiczną i notoryczną herezję i ponieważ jego wybór jest od początku wadliwy, ponieważ Benedykt XVI jest nadal papieżem, nawet jeśli używa przymiotnika emeritus, który, jak już wiemy, jest nieważny.

Virginia Fernández Alonso
???? Pamiętajmy, że w czasach ostatecznych wszystko może się zdarzyć... Ufajmy zawsze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i w Jego chwalebną Matkę, która się za nami wstawia. Niech się dzieje wola Ojca

Yerling Badilla
Drogi Janie Pawle II módl się do Boga Ojca i Maryi Najświętszej o miłosierdzie i przebaczenie za tyle bólu wyrządzonego jego świętemu sercu pozdrowienia z Kostaryki Chwała niech będzie imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego Maryja która jest zachowana bez grzechu pierworodnego.

jorge ploneda
Tutaj, zgodnie ze swoim przesłaniem, potwierdza, że Benedykt XVI jest prawdziwym Papą, a Franciszek jest określony jako bicz oczyszczenia, który ludzie dobrowolnie wybrali, a Bóg na to pozwolił, aby Pisma, Objawienie, wypełniły się, a prorocy się wypełnili.

Miguel A. Bolson
"Powiedz grzesznikom, że nikt nie ucieknie z moich rąk. Jeśli uciekną od Mojego miłosiernego Serca, wpadną w Moje sprawiedliwe ręce. Powiedz grzesznikom, że Ja zawsze czekam na nich, słucham uważnie bicia ich serc, [aby wiedzieć], kiedy będą bić dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez żale sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam głosem Kościoła, a jeśli udaremniają wszystkie łaski Moje, gniewam się na nich pozostawiając ich samym sobie i daję im to, czego pragną". Dzienniczek Miłosierdzia - Jezus do św. Faustyny Kowalskiej (sekretarki miłosierdzia)

Elsa Preciado
Niech Bóg pomoże nam wypełniać Jego świętą wolę z miłością, wiernością i posłuszeństwem. I nieść Jego słowo do tak wielu, jak tylko możemy, dla zbawienia ludzkości. Niech Bóg pomoże nam być świadomymi tego wszystkiego, co posyła nam przez swoich świętych. Błogosławiony jesteś na wieki Panie Ojcze umiłowany Boże Wszechmogący.

Ostatnia myśl nie należy do objawienia.

Siostra benedykta od Krzyża miała prywatną wizję w którą nie musimy wierzyć ale warto się nad nią zastanowić...

youtube.com/watch?v=uMuZ5puk9Bc
jac05
W filmie dok. Kondrata Matteo (a może w filmie Czyściec ?) i w wypowiedzi ks. Bliźniaka, dowiemy się, że Annie Dąmbskiej objawił się św. Karol Wojtyła powiedział, że idzie do Nieba, że nie będzie w Czyśćcu. Dlatego nie mogę uwierzyć, że naszemu świętemu papieżowi groziło potępienie wieczne. Świętej pamięci egzorcysta Gabriele Amorth oznajmił co mu powiedział diabeł, że w piekle bardzo boją się …More
W filmie dok. Kondrata Matteo (a może w filmie Czyściec ?) i w wypowiedzi ks. Bliźniaka, dowiemy się, że Annie Dąmbskiej objawił się św. Karol Wojtyła powiedział, że idzie do Nieba, że nie będzie w Czyśćcu. Dlatego nie mogę uwierzyć, że naszemu świętemu papieżowi groziło potępienie wieczne. Świętej pamięci egzorcysta Gabriele Amorth oznajmił co mu powiedział diabeł, że w piekle bardzo boją się św. Jana Pawła II.
wacula25wp.pl
Demon ma b.wiele oblicz i przychodzi w śnie
Zorrro
Taki demon przyszedł do św.Józefa?
wacula25wp.pl
A możesz poszerzyć Twój wątek
V.R.S.
"Jan Paweł II wychodzi z ognia na górze Matyska":
malygosc.pl/files/old/malygosc.pl/elementy/JPI-ognisko.jpg
źródło: malygosc.plMore
"Jan Paweł II wychodzi z ognia na górze Matyska":
malygosc.pl/files/old/malygosc.pl/elementy/JPI-ognisko.jpg

źródło: malygosc.pl