Clicks15
vi.news

Giám mục Schneider liệt kê các lỗi trong Vatican II

Giám mục Athanasius Schneider tin rằng hầu hết các văn bản của Vatican II là "tốt", nhưng thừa nhận rằng một số khá "mơ hồ" nhưng có thể giải thích được [theo bất kỳ hướng nào mà người ta muốn], và một số ít sai lầm rõ ràng như "Tổng Giám mục Lefebvre" (+1991) đã chỉ ra .

Ông nói với Taylor Marshall (ngày 26 tháng 7) rằng phần đầu tiên của Sacrosanctum Concilium về phụng vụ là "thực sự tốt", trong khi phần thứ hai yêu cầu sửa đổi các sách phụng vụ. Điều này ngụ ý một sự lên án của các nghi thức khi chúng được tổ chức trong nhiều thiên niên kỷ, Schneider giải thích, "Đây là một thứ mang tính cách mạng."

Ông đánh giá các tuyên bố trong Lumen Gentium 16Nostra Aetate 3 cho rằng người Công giáo và Hồi giáo "tôn thờ" cùng một Chúa là sai lầm.

Schneider giải thích rằng người Công giáo tôn thờ Thiên Chúa với một hành động siêu nhiên, trong Thần và Sự thật khác hẳn với Người Hồi giáo, tôn thờ Thiên Chúa hiện hữu bằng một hành động tự nhiên.

Cuối cùng, Schneider chỉ trích sự hiểu biết về tự do tôn giáo trong Dignitatis Humanae 2 cho rằng có một quyền tự nhiên - theo ý muốn của Thiên Chúa - để thực hiện việc thờ ngẫu tượng.

Lỗi này đối với Schneider, là gốc rễ của các cuộc họp Assisi liên tôn giáo của John Paul II (1986), tài liệu Abu Dhabi (2019) và giáo phái Pachamama của Francis (2019).

#newsPunkxvqpjp