Peter(skala)
157K

Myrna Nazzour na Slovensku: 9. - 18. septembra 2016

Na Slovensko opäť zavíta mystička a vizionárka Myrna Nazzour z Damašku. Myrna Nazzour, ktorá dostávala istý čas aj stigmy na Veľkú Noc, má poslanie a posolstvo jednoty medzi východnou a západnou Cirkvou.
Pani Myrna je gréckokatolíčka – patrí do melchitskej cirkvi. V antiochijskej cirkvi nastal rozkol po Chalcedónskom sneme v roku 451. Pravoverní, ktorí prijali náuku snemu o dvojakej Kristovej prirodzenosti, zostali v menšine a nazvali ich melchitmi, teda cisárskymi. Je to východná katolícka cirkev. Majú byzantský obrad a liturgiu ako gréckokatolíci na Slovensku. Ich liturgický jazyk je však arabčina.
S manželom Nikolasom, ktorý je pravoslávny, majú dve deti. 22. novembra 1982 v starej štvrti Damasku (Soufanieh) sa Myrna, ktorá práve prekročila osemnásty rok a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri chorej sesternici Loyle. Prítomné boli ešte dve ženy – kresťanka a moslimka. Po chvíli z jej rúk vychádzalo svetlo a olej. Keď na pokyn jednej z týchto žien položila ruky na Loylu, táto ozdravela. O niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myrnina matka. Tým sa začínajú znamenia v Damasku. 27. novembra 1982 maličká ikona (6×8 cm) Kazaňskej Bohorodičky (priniesol ju z Bulharska pre svoju manželku Myrnu jej manžel) v ich dome začal roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej slov, dostávať posolstvá od Ježiša Krista a Panny Márie a začali prichádzať extázy. Olej vytekajúci z jej tela a tiež z ikony bol na základe vedeckého zisťovania klasifikovaný ako 100% olivový olej. Okolo 25. novembra 1983 sa Myrne začali objavovať stigmy – fenomén, cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom vlastnom tele. Objavujú sa jej vždy vtedy, keď pravoslávni a katolíci slávia Veľkú noc v spoločnom termíne. Napríklad gréckokatolícky biskup B. Bourkhocke zo Sýrie sa o týchto udalostiach vyjadril: „Môj osobný dojem je, že tu ide o Božie pôsobenie.“ Dokumentácia o týchto neobyčajných javoch je priebežne posielaná do Vatikánu.
Pozvite aj svojich príbuzných, priateľov, známych na tieto miesta a do týchto kostolov:
9. 9. o 17.00 – Klokočov
10.9. o 18.00 – Michalovce (Bazilika Zoslania Svätého Ducha)
11. 9. o 10.00 – Sečovce (Chrám sv. Cyrila a Metoda)
11. 9. o 15.00 – Košice (Dóm sv. Alžbety)
13. 9. o 17.00 – Prešov Sekčov (Chrám Povýšenia svätého Kríža)
14. 9. o 17.00 – Ľutina (Bazilika minor)
15. 9. o 10.30 – Litmanová (Hora Zvir)
15. 9. o 18.00 – Bardejov (Chrám sv. Petra a Pavla)
16. 9. o 18.00 – Brodno – pri Žiline (Farský kostol)
17. 9. o 18.00 – Horné Kočkovce – pri Púchove (Farský kostol)
18. 9. o 17.00 – Žilina Solinky (Kostol Dobrého pastiera)
Pre vstup na prednášku a svedectvo nie je potrebná žiadna registrácia ani vstupenka. Stigmatizovaná gréckokatolíčka Myrna svedčí o svojom poslaní šíriť posolstvá Pána Ježiša a Panny Márie o jednote kresťanov. Navštevuje mnohé štáty sveta a na Slovensko prichádza s požehnaním otcov biskupov.
Peter(skala)
Myrna Nazzour na Slovensku (V Žiline, 27. septembra 2011)
www.magnificat.sk/video-myrna-na-…
Peter(skala)
Vdaka zjaveniam Panny Márie Litmanovej a misie Myrny môžeme vidieť lepšie ovocie Ducha Sväteho, ktoré by sme bez nich nevideli:
Odkedy tieto 2 misie pôsobia na východnom Slovensku, môžeme vidieť, že vzťahy medzi rimokatolikmi, grekokatolikmi a pravoslavnymi sa vylepšili.
ešte za komunizmu boli na nože a jedni chceli od druhých aby prestupili i za cenu nasilia.
Vdaka týmto misiam, si ludia týchto…More
Vdaka zjaveniam Panny Márie Litmanovej a misie Myrny môžeme vidieť lepšie ovocie Ducha Sväteho, ktoré by sme bez nich nevideli:
Odkedy tieto 2 misie pôsobia na východnom Slovensku, môžeme vidieť, že vzťahy medzi rimokatolikmi, grekokatolikmi a pravoslavnymi sa vylepšili.
ešte za komunizmu boli na nože a jedni chceli od druhých aby prestupili i za cenu nasilia.
Vdaka týmto misiam, si ludia týchto vierovyznaní uvedomili, že nemôžu taketo násilie pachať na veriacich, aby prestupili, pretože Nebo zasiahlo a ukázalo, že aj grecko-katolici maju právo na svoju tradiciu.
Keby Nebo nezasiahlo, tak by sme videli ešte väčšiu nenavisť, ale to si človek neuvedomí veľmi, pokial neverí, že by sa to stalo bez tohto Božieho zasahu.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Ovocie misie Myrny na Slovensku vnímam v tom, že veriaci ludia v jej misiu od Boha - začali túžiť po mieri resp. urobiť viac pre mier v Sýrii a vo svete. Odkedy putuje po Slovensku a hovori o vojne v Syrii ako pozýva k modlitbe aj inovercov, ludia na Slovensku hovoria o nádeji na obratenie a lepšom postoji k ludom mimo Slovenska.
Myrna svojou misiou dáva nadej k zmene zmýšľania.
Ludia, ktorí vidi…More
Ovocie misie Myrny na Slovensku vnímam v tom, že veriaci ludia v jej misiu od Boha - začali túžiť po mieri resp. urobiť viac pre mier v Sýrii a vo svete. Odkedy putuje po Slovensku a hovori o vojne v Syrii ako pozýva k modlitbe aj inovercov, ludia na Slovensku hovoria o nádeji na obratenie a lepšom postoji k ludom mimo Slovenska.
Myrna svojou misiou dáva nadej k zmene zmýšľania.
Ludia, ktorí vidia aj jej utrpenie, ktoré znáša ako Kristus, zaroven vnimaju, že Boh je živý a prejavuje svoju blizkosť aj takýmto spôsobom.
Ja osobne som sa začal zaujimať viac o meri v Syrii až ked som spoznal misiu Myrny.
To vidim aj u iných ludí, ktorí o nej hovoria a preto v tom vidim dobre ovocie.
Caesar
±φdeiΠš2s
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříč…More
±φdeiΠš2s
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která ne vede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Veden démony: Mohamed očima svých současníků
www.vzdelavaci-institut.info
Caesar
±φdeiΠš2s
islam nemá nic spolocné s krestanstvom, je to vytvor SATANA!
Islam je diabolská ideologa nenávisti a smrti, Mohamed bol uchylný pedofilný masový vrah, ktorý masakroval, viedol vojny, lupil, plienil, prepadával karavány.
Svatý Don Bosco: Islám je ohavné náboženství prosazující nemorální věci a Mohamed byl podvodník
Publikováno: 24.12.2015
Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčen…More
±φdeiΠš2s
islam nemá nic spolocné s krestanstvom, je to vytvor SATANA!
Islam je diabolská ideologa nenávisti a smrti, Mohamed bol uchylný pedofilný masový vrah, ktorý masakroval, viedol vojny, lupil, plienil, prepadával karavány.
Svatý Don Bosco: Islám je ohavné náboženství prosazující nemorální věci a Mohamed byl podvodník

Publikováno: 24.12.2015

Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.

„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. [...] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu - aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (svätý Ján Bosco).
±φdeiΠš2s
nase Slovo nikdy nepotrebovalo papier ani atrament, nebolo snom, ani nocnou morou, nevznasalo sa ... ale narodilo sa , plakalo, dychalo, kracalo, jedlo, pilo, pohladilo, zdvihlo z mar, miesilo hlinu aj plulo do dlani ked bolo treba, ... do dlani ked stretlo slepca pri brane, .. trpelo, zomrelo aj vstalo z mrtvych, nase Slovo zilo, a zit nikdy neprestalo....
obycajne SLOVO co nepotrebovalo byt …More
nase Slovo nikdy nepotrebovalo papier ani atrament, nebolo snom, ani nocnou morou, nevznasalo sa ... ale narodilo sa , plakalo, dychalo, kracalo, jedlo, pilo, pohladilo, zdvihlo z mar, miesilo hlinu aj plulo do dlani ked bolo treba, ... do dlani ked stretlo slepca pri brane, .. trpelo, zomrelo aj vstalo z mrtvych, nase Slovo zilo, a zit nikdy neprestalo....

obycajne SLOVO co nepotrebovalo byt nikdy napisane lebo sa narodilo a stalo TELOM
±φdeiΠš2s
feličita:
islam vnimam ako ludsku napodobeninu krestanstva, len si vezmi ten zaciatok, u nich aj u nas, .. to samotne zjavenie "Slova" u nich a u nas
aj islam ma anjela Dzibrila ktory vnuka to slovo prorokovi Mohamedovi a ten to slovo iba pise, tie haky baky fajky na papyrus, aj oni maju slovo ale aj my mame slovo ale rozdiel je obrovsky ... aj u nas fungoval anjel Gabriel ale iba ako zvestovatel…More
feličita:
islam vnimam ako ludsku napodobeninu krestanstva, len si vezmi ten zaciatok, u nich aj u nas, .. to samotne zjavenie "Slova" u nich a u nas

aj islam ma anjela Dzibrila ktory vnuka to slovo prorokovi Mohamedovi a ten to slovo iba pise, tie haky baky fajky na papyrus, aj oni maju slovo ale aj my mame slovo ale rozdiel je obrovsky ... aj u nas fungoval anjel Gabriel ale iba ako zvestovatel lebo nase Slovo sa stalo telom, ... to je to Bozske na krestanstve, to je to nenapodobnitelne aj napriek velkej snahe islamu, .. je evidentne ze vtelenie bolo vtedy pre pustneho nomada nieco neprestavitelne, pocuval to od syrskych krestanov ale nedoslo mu to, princip sa mu pacil ale nevstrebal podstatu, bolo to mimo rozsah jeho fantazie... preto v jeho pribehu je aj anjel, aj sa vola gabriel (dzibril) , aj tam je spanok a v nom sen, aj Slovo tam je ale vsetko je to take ludske - rozpravkove, a tak je to aj so zvyskom islamu,

je to iba nase krive zrkadlo to je cely islam, je to nase zavahanie, nase krive zrkadlo mohamed dost dlho pobudol medzi syrskymi eremitmi....vela toho pocul ale aj vela toho videl, videl na nas krestanov aj chyby, adekvatne tej dobe kedy cisari pomocou krestanstva si upevnovali moc, ..vsetko osklivost v Panovych ociach, - travicstvo cisarov, ikonoklasmus, exkomunikovanie jednych druhych, topenie, palenie, tyranie, vyhananie, vrazdenie... ked toto vsetko mohamed vidiel, ako negramotny pustny nomad, tak je tam v jeho korane evidentna snaha to odbozsit a poludstit, tak po nomadsky, vylepsil to po svojom, a ako vidiet velmi sa mu to nepodarilo, napriek evidentnej snahe kopirovat vtelene Bozie Slovo, je tam evidentny rukopis cloveka, krestanstvo sa vylepsit neda, nepodarilo sa to Mohamedovi, nepodarilo sa to ani lutherovi...
na to ze vnikol islam sme si svojim sposobom na vine mi samy, kto pozna dejiny byzancie z tych cias, neni velmi na co byt pysní, ale prezili sme to a sme tu, islam sme si svojim svojim sposobom vynutili aby bol nasim krivim zrkadlom nasej nedoslednosti v nasledovani Krista , z islamu nemam strach, nie je to nas super, nasim jedinymi superom je Hriech!!!
Peter(skala)
Myrna v Litmanovej v r.2009
www.youtube.com/watch
Peter(skala)
inač tiež som videl video, kde sa modlila Myrna vo svojom domčeku a hovorila, že sa modli aj s moslimami.
Treba si uvedomiť, že moslimovia su podobne ako krestania bud horlivý vo svojom vyznávani viery alebo formálni, takže ak horliví, dokažu pre svoju vieru aj zabiť a ked formálni, dokažu svoju vieru aj zaprieť alebo jednoducho preklenuť prekažky svojej viery a praktizovať vieru ineho …More
inač tiež som videl video, kde sa modlila Myrna vo svojom domčeku a hovorila, že sa modli aj s moslimami.
Treba si uvedomiť, že moslimovia su podobne ako krestania bud horlivý vo svojom vyznávani viery alebo formálni, takže ak horliví, dokažu pre svoju vieru aj zabiť a ked formálni, dokažu svoju vieru aj zaprieť alebo jednoducho preklenuť prekažky svojej viery a praktizovať vieru ineho naboženstva.
Dalo by sa povedať, že moslimovia, ktorí sa modlia s Myrnou su vo svojej moslimskej viere formálni, čiže su len z toho dôvodu, aby sa nepovedalo a neboli odsudzovani svojimi ... ale kedže uznávaju zazraky spojene s vierou Myrny, prijmaju výzvy k modlitbe, tak ako si to Boh želá.
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Alica zrejme myslela Východnu liturgiu v Pravoslavnej cirkvi a nie východnu liturgiu grecko-katolickej cirkvi.
Presnejšie, že pravoslavni neuznávaju v liturgii pápeža.
To je pravda, ale kedže diskutujeme o grecko-katolikoch, tak oni uznávaju papeža aj v liturgii
Peter(skala)
Filofej pred 2 hodinami
alica 111,
....
Gréckokatolíci sú verní pápežovi ako málokto, pre túto vernosť trpeli,boli mučení a vraždení.
Filofej
Stalinistickí pravoslávni hierarchovia z Moskvy cez svojich poskokov na Slovensku s plnou podporou vedenia KSČ riadili tzv.Prešovský sobor, pri ktorom bola Gréckokatolícka cirkev na Slovensku zrušená a zakázaná jej chrámy boli ukradnuté a jej predstavitelia potom, čo odmietli prestup ku pravoslávnym, boli väznení a mučení. Sv.Ján Pavol II blahorečil biskupov tejto hrdinskej Cirkvi, ktorí …More
Stalinistickí pravoslávni hierarchovia z Moskvy cez svojich poskokov na Slovensku s plnou podporou vedenia KSČ riadili tzv.Prešovský sobor, pri ktorom bola Gréckokatolícka cirkev na Slovensku zrušená a zakázaná jej chrámy boli ukradnuté a jej predstavitelia potom, čo odmietli prestup ku pravoslávnym, boli väznení a mučení. Sv.Ján Pavol II blahorečil biskupov tejto hrdinskej Cirkvi, ktorí nepodlahli brutálnemu tlaku stalinistických pravoslavnych a ostali verní.
Blaženi Pavol Gojdič i Vasil Hopko, mólite Boha o nas!
Filofej
alica 111,
najskôr sa dozvdelaj v základnej náuke u Katolíckej Cirkvi a potom tu prídi niečo zmysluplného povedať, lebo tu trúsiš hlúposti.
Gréckokatolíci sú verní pápežovi ako málokto, pre túto vernosť trpeli,boli mučení a vraždení.
One more comment from Filofej
Filofej
Felicitaa, dva krát som bol na stretnutí s pani Myrnou, ona potvrdila, že skutočne chodia do jej domu modliť sa aj moslimovia, pretože majú v úcte aj Ježiša aj jeho matku, Pannu Máriu. Takže je to také Assisi v malom.Niektorí moslimovia sa dokonca obrátili ku Kristovej viere.
Pri liturgii Sv.Jána Zlatousteho býva kňaz otočený na východ. Oni nepoužívajú také oltáre ako v Rímskej Cirkvi, majú …More
Felicitaa, dva krát som bol na stretnutí s pani Myrnou, ona potvrdila, že skutočne chodia do jej domu modliť sa aj moslimovia, pretože majú v úcte aj Ježiša aj jeho matku, Pannu Máriu. Takže je to také Assisi v malom.Niektorí moslimovia sa dokonca obrátili ku Kristovej viere.
Pri liturgii Sv.Jána Zlatousteho býva kňaz otočený na východ. Oni nepoužívajú také oltáre ako v Rímskej Cirkvi, majú obetný stôl -žertvennik(z ktorého sa v Novej liturgii tzv.tridenťáci posmievajú) a liturgia verných(Eucharistia) sa slúži za ikonostasom,pričom vchádzania a vychádzania cez západné, východné a kráľovské dvere má svoj liturgický význam. Vôbec, celá východná liturgia je odlišná od našej západnej, niekoľko rokov som sa jej zúčastňoval a musel som si ju naštudovať a potom zažiť mnohokrát, aby som sa v nej zorientoval.Je prekrásna. Ale ak by sa človek zameral iba na jej vonkajšie prejavy,tak upadne do modlárstva, rovnako ako naši tridenťáci.
Peter(skala)
. ...ako sa to vezme
😲
...to že greckokatolici ešte nezmenili postoj knaza alebo celibát, neznamená, že je všetko O.K.