Jazyk
30 2 397

Saladin - muž poslaný Bohom

Saladin bol moslimský vládca ale nie fanatik. Zlomil moc križiakov vo Svätej zemi, pretože to dopustil Boh ale zároveň to bol ušľachtilý, údatný a vojensky nadaný muž a vážili si ho nielen … Viac
Filofej
Učeníci Barabášovi.Ich mentalita je zjavná.Nechcú pokoreného baránka,ktorý ide na smrť bez reptania a modlí sa za svojich mučiteľov.Oni chcú takého,… Viac
Beno
Boží služebník je Boží služebník. Na tom se nedá nic měnit. Přistupovat k tomuto faktu předsudečně je nemístné. Bůh povolává své služebníky, aby … Viac
3 5 1 tis.

Traja pápeži

Nezvyčajné foto stretnutia troch pápežov-jedného aktuálneho a dvoch budúcich.
Napísať komentár …
Filofej
Dvaja budúci.
nikitka
jen dvaja
1 1 703

Iba Boh súdi vo veci spásy alebo zatratenia

Cirkev učí jasne a správne.
Napísať komentár …
Filofej
Toto je čistá pravda. A nie každému vonia.Boh rozhoduje, pretože iba ON pozná, či by nepokrstený prejavil dobromyseľnosť a prijal krst.
1 479

Apologia

Jednoducho a jasne
Filofej
Zobralo mi to len jednu časť, ešte to doplním. Mimochodom, kto máte možnosť tak požiadajte svojich farárov, či kaplánov,oni majú na farách veľa … Viac

Zostúpenie blahodatného ohňa v Jeruzaleme

Dnes sa v chráme Božieho hrobu opäť opakoval zázrak zastúpenia svätého ohňa!
Napísať komentár …
Filofej
Boh opäť potvrdil svoju prítomnosť na tomto najsvätejšom mieste na zemi, v chráme Božieho hrobu, kde bolo uložené telo nášho Spasiteľa.
2 2 746

Zostúpil do pekiel...

V sobotu, ktorú voláme Biela,zostúpil Ježiš ako víťaz do šeolu, rozlámal jeho brány a triumfoval nad satanom,aby aj mŕtvym zvestoval evanjelium a vyviedol duše tých, ktorí uverili.
Filofej
Peter(skala),veď učenie Cirkvi je jasné, že nikto nebude zatratený iba pre nevedomosť. A Cirkev tiež dala jasné stanovisko ohľadom spásy nepokrstenýc… Viac
Filofej
Tak, ako Ježiš zvestoval evanjelium v šeole evanjelium všetkým a tých, ktorí v.neho uverili boli spasení aj keď neboli pokrstení, tak je to aj dnes … Viac
6 1 541

Sväté prijímanie nemluvniatok

Tradícia východných cirkví katolíckych i nezjednotených ortodoxným),umožňuje udeliť pri krste aj sviatosť eucharistie a myropomazanie(birmovania).
Filofej
Svätý krst je brána ku sviatostiam. Preto ak má krst nemluvniatok význam (a to samozrejme má) aj keď nemluvňatá nevedie vyjadriť ešte súhlas viery, … Viac
Hebel
@SvataHora, má to smysl. Má to smysl, jako vše, co nám Bůh skrze svou Církev dává. Nemůžeme ukvapeně podlehnout povrchním úvahám, které by se … Viac
1 4 697
Filofej
Dal som sem odkaz na oficiálne učenie Katolíckej cirkvi o nádeji na spásu pre nepokrstené malé deti.Dôvod je jednoduchý:pretože jeden samozvaný … Viac
1 2 473

Symbolum apostolorum

Krátke,ale dôležité zhrnutie pôvodu a významu apoštolského vyznania viery : www.kapucini.sk/bratislava/ Viac
Filofej
Toto apoštolské vyznanie viery samozrejme nie je osekané,ale je plnohodnotným vyznaním,ktoré sa používalo v Rímskej cirkvi pri liturgii krstu a je … Viac
1 2 520

Kto zabil Ježiša?

Ty si ho zabil!
Filofej
Ty,čo ukazuješ prstom na židov,moslimov,protestantov,vatikánskych,pokoncilových,liberálov,komunistov,chazarov,konzervativcov,celebrity,politikov ,… Viac
2 6 351

Pápež Eucharistie,milovaný syn Márie

Sv.Ján Pavol II prihováraj sa v Nebi u nášho Pána,zvlášť za chorých a trpiacich!
Napísať komentár …
Filofej
Jeho láska ku Slovensku bola veľká. Nikdy nezabudnem na jeho tri návštevy a na jeho poslednú v Bratislave, keď sa k nám prihovoril : "Milovaný sloven… Viac
1 4 830

Pápež František kľačí pred Bohostánkom

Fotografia pápeža Františka kľačiaceho pred Bohostánkom je z Rímskej baziliky Panny Márie snežnej.
Filofej
Alica 111 tu svojim rozoklaným jazykom rada ohovára najvyššieho pontifika, pápeža Františka, ale táto fotografia jasne usvedčuje alicu a spol.i … Viac
1 1 650

No neuver mu...

No more lies!!!
Filofej
Dante by mal žiť aj v našich časoch, jeho Božská komédia má pokračovanie.
1 2 391

Boh je svetlo a nie je v ňom nijakej tmy

A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. 1.Jánov list 1,5 Viac
Filofej
Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme,klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme … Viac
3 1 405

Zrkadlo pre kresťana

1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych(!),hľadajte,čo je hore,kde Kristus sedí po pravici Boha!2 MYSLITE NA TO,ČO JE HORE,NIE TO,ČO JE NA ZEMI!3 Veď ste zomreli a VÁŠ ŽIVOT JE S KRISTOM UKRYTÝ V … Viac
Filofej
Keď počas liturgie zostupuje Duch Svätý na predložené dary chleba a vína,premieňa ich na TELO a KRV KRISTOVU. Už to nie je chlieb a víno,aj keď tak … Viac
Filofej
Apoštol Pavol,vyvolený samotným Bohom, hlásal evanjelium všetkým národom,"pre všetkých sa stal všetkým" a tým dal príklad každému,kto chce byť v … Viac
1 4 549

Ježiš vyháňa zlých duchov

Mnohí exorcisti opísali znaky prítomnosti démona v človeku,hoci navonok aj zbožného.Patria tam:nenávistný chlad,prudké a nečakané verbálne i neverbálne neadekvátne útoky,nesúvislý rečový alebo … Viac
Filofej
Ako laici démona priamo neoslovujte,ani človeka,ktorý prejavuje známky posadnutosti zbytočne nedráždite,hoci len nevinnými otázkami,pokiaľ sa však … Viac
1 2 603

Boh nenechá bez trestu vzburu

Skrytá nenávisť voči Mojžišovi naplnila srdcia niektorých Izraelitov.Načele vzbury stál schopný a vplyvný muž Kórach.Bol z pokolenia Léviho,z Kehátovho rodu a Mojžišov bratranec.Určitý čas sa snažil … Viac
Filofej
Koracha a tých,čo ho vo vzbure proti náboženskej autorite nasledovali,stihol hrozný trest. Boh varuje pred vzburou,uvedomte si to tí,čo nasledujete … Viac
1 2 435

Ježiš a Samaritánka

Dnes veriacim naša svätá matka Cirkev predložila k duchovnému pokrmu skvost Božieho Slova o stretnutí Samaritánky s Ježišom.Čo sa čítalo,počul každý.Aj kázne rôzne dnes zazneli.Čo však ostalo ukryté,… Viac
Filofej
Zažil si už stretnutie so svojim Spasiteľom?Prijal si od Neho láskavú pravdu o sebe a o všetkom,čo si porobil?Spoznal si v ňom Boha a uveril si v … Viac
1 1 301

Vyformovanie učeníkov

Majster a učiteľ Ježiš si svojich učeníkov na úlohu rozšírenia Božieho kráľovstva po celej zemi dôkladne pripravoval a nič nenechal na náhodu.Okrem toho,že ich vybavil mocou konať zázraky a po … Viac
Napísať komentár …
Filofej
Nechať sa formovať Božským majstrom môže každý, kto Mu uveril a prijal Jeho pozvanie. Nie je to iba pre hierarchiu a rehoľníkov, netreba pri tom … Viac
2 2 416

Ježiš posiela 72 učeníkov

A potom si Ježiš vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto,kam sa sám chystal ísť. Lk 10,1 Viac
Filofej
Ježiš bol vynikajúci stratég a zároveň dokázal svoj plán šírenia Božieho kráľovstva realizovať za minimálne náklady a s výborným výsledkom. Skôr, … Viac
Filofej
Na šírenie Božieho kráľovstva nepoužil Ježiš iba 12 apoštolov,ale ešte pred svojím ukrižovaním a zmŕtvychvstaním posielal do žatvy iných 72 učeníkov,… Viac