Clicks404

Boh je svetlo a nie je v ňom nijakej tmy

Filofej
1
A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. 1.Jánov list 1,5More
A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.
1.Jánov list 1,5
Filofej
Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme,klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna,nás očisťuje od každého hriechu.
1.Jánov list 1,6-7

Čo znamená chodiť vo svetle?
Pre duše priťahované žiarou Božej milosti má Boh odpoveď :
Evanjelium podľa Jána 1,1-14