sv.news
21

Afrika: De fattiga reser sig mot Bergaylio

Efter Malawi, Zambia och Nigeria har biskopskonferensen i Ghana förkastat Franciskus homosexuella propaganda som den uttrycks i "Fiducia supplicans". Deklarationen undertecknades den 21 december av …More
Efter Malawi, Zambia och Nigeria har biskopskonferensen i Ghana förkastat Franciskus homosexuella propaganda som den uttrycks i "Fiducia supplicans".
Deklarationen undertecknades den 21 december av biskop Matthew Kwasi Gyamfi, 66, från Sunyani, ordförande för biskopskonferensen.
Biskop Kwasi konstaterar att kyrkan inte har befogenhet att ge en "välsignelse" om det på något sätt skulle ge en form av moralisk legitimitet till homosexuella relationer eller sexuella handlingar utanför äktenskapet.
Det viktigaste stycket, "Den välsignelse som enligt deklarationen kan ges till vem som helst, hänvisar till böner som människor kan be om. För dem som befinner sig i ett tillstånd av synd är bönerna avsedda att leda dem till omvändelse. Därför är böner för personer i samkönade relationer inte avsedda att legitimera deras livsstil, utan att leda dem på omvändelsens väg".
Slutsatsen är att "präster inte kan välsigna samkönade äktenskap". Med "Fiducia supplicans" har Franciskus splittrande ämbetsperiod …More