Clicks32
vi.news

Hồng y châu Âu: "Tiếng Latin là không thể vắng mặt khỏi vai trò một ngôn ngữ phụng vụ"

Tương lai thuộc về tôn giáo chính thống, Hồng Y Willem Jacobus Eijk nói với Paix-Liturgique.com (ngày 24 tháng 3).

"Các tôn giáo thích nghi với văn hóa và thời gian đã đánh mất chính mình, và sau đó là những tín hữu", Eijk rút kinh nghiệm.

"Các giáo xứ có một bản sắc mạnh mẽ và một phụng vụ Chúa nhật long trọng có sức hấp dẫn nhất. Chúng ta thấy các gia đình ở đó, cả những người trẻ tuổi."

Ejik thừa nhận rằng Thánh lễ Latin truyền thống thu hút các tín hữu trẻ tuổi.

Ông tin rằng Phụng vụ cổ "sẽ có một vai trò trong tương lai của Giáo hội."

"Tiếng Latin là không thể vắng mặt khỏi vai trò một ngôn ngữ phụng vụ, ngay cả trong hình thức phụng vụ thông thường."

Hình ảnh: Willem Jacobus Eijk © paixliturgique.com, #newsFtowzvusvc