Clicks7
vi.news

Kháng chiến chống lại các hình thức lập trường "vắc xin" PiusX

Những người Công giáo nghi ngờ những đánh giá khá tích cực của bộ phận tổng hợp PiusX về "vắc xin" Covid-19 đã nhận được sự ủng hộ đáng kể.

Danh sách người ký tên bao gồm 93 người (AnhĐức. Tất cả họ đều tôn trọng PiusX.

Sáng kiến bắt đầu ở Áo và được hỗ trợ ở Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Anh, Đan Mạch, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và đặc biệt là Hoa Kỳ, nơi PiusX đặc biệt mạnh.

Lập luận chính của sáng kiến này là tuyên truyền về vắc-xin Covid xảo quyệt và áp lực chính trị của các lực lượng chống Cơ đốc giáo buộc phải "tiêm vắc-xin".

Những người ký tên nói rằng PiusX, mặc dù có thể bảo vệ "vắc-xin" bằng các yếu tố đạo đức đúng, tuy nhiên, "hoạt động dưới những kẻ quyền lực sử dụng bệnh dịch COVID cho các mục đích của họ."

Hình ảnh: © The Focal Project, CC BY-NC, #newsYuerxtjygd