Clicks4.2K
Lisi Sterndorfer
Dominica II Passionis seu in Palmis - Graduale. Graduał Ps 72,24.1-3 Tenuisti manum dexteram meam: et in voluntate tua deduxisti me: et cum gloria assumpsisti me. V. Quam bonus Deus Israel rectis …More
Dominica II Passionis seu in Palmis - Graduale.

Graduał Ps 72,24.1-3 Tenuisti manum dexteram meam: et in voluntate tua deduxisti me: et cum gloria assumpsisti me. V. Quam bonus Deus Israel rectis corde! Mei autem pene moti sunt pedes: pene effusi sunt gressus mei: quia zelavi in peccatoribus, pacem peccatorum videns. Tyś ujął mą prawicę; po myśli Twojej wyprowadzasz mnie i wreszcie przyjmiesz mnie do chwały. V. Jak dobry jest Bóg Izraela dla tych, co są prawego serca! A moje stopy niemal się zachwiały, me kroki niemal się potknęły, bom do bezbożnych zawiść czuł, na grzesznych bacząc powodzenie.