Clicks821
olo13jcb
64

O “orędziach” z Irlandii raz jeszcze czyli podsumowanie wypocin Mery

O “orędziach” z Irlandii raz jeszcze – wszystkie razem wzięte zawierają prawie 95% prawdy właśnie po to, by zwodzić… i atakować Kościół!

Antoni pisze:
Dane mi było przeanalizować każde orędzie. Wszystkie razem wzięte zawierają prawie 95% prawdy właśnie po to, by zwodzić.
Krytykują zło na świecie, aborcję, mówią o Prześwietleniu Sumień. O towarzyszących temu wydarzeniu kataklizmach i anomaliach pogodowych. Krytykują rząd światowy i obecną sytuację kryzysową na świecie. Stąd mają taki posłuch.

Jednak ludzie mają baczyć o zbawienie duszy, choćby ciało stracić mieli.
Ludzie mają nie dziwić się pogłoskom wojennym, prawom bezbożnym, lecz baczyć, by sami nie mieli w tym udziału.
Ludzie mają dbać o zbawienie własne, rodziny oraz bliźnich, a sprawy bytu zostawić Bogu, który troszczy się o ptaki co to nie sieją i nie orzą, a cóż dopiero o człowieka.
Sprawy duszy mają być na pierwszym miejscu.


Tymczasem orędzia irlandzkie stawiają sprawy poboczne na plan pierwszy, dzięki czemu ludzie w nie wierzą, bo to co dotyczy spraw ziemskich to prawda, wystarczy rozejrzeć się dookoła. A sprawy ocalenia duszy są na miejscu drugim, bo plan pierwszy to obalić rząd światowy i dostać się do ziemskiego raju.

To nie jest działanie nieświadome. Te orędzia mają jeden ukryty cel.

CEL


Przemycić między wierszami nienawiść do Kościoła i do wyświęconych sług. Przygotować grunt pod fałszywego proroka.

Trucizna sączyła się powoli ale ze skutkiem doskonałym.

Cel został praktycznie osiągnięty.


Nie trzeba słuchać księży, choć trzeba chodzić do kościoła, nie trzeba być im posłusznym, skoro to prawie sami masoni, którzy nie uwierzyli w największą prorokinię.

Nie trzeba się ujawniać, przechodzić komisji, bo trzeba wreszcie zakwestionować słowa z Pisma Świętego „wszystko badajcie, co dobre zachowujcie”.
Nie trzeba wreszcie i samego Pisma Świętego, bo jest nowe w postaci Świętych Słów Księgi Prawdy.


Ale to Kościół jest skałą i bramy piekielne nie przemogą go.

Amen!


=============================

Adminka pisze:

Proponuję modlitwę i bez zbędnych ekscytacji refleksję nad kilkoma pytaniami.

Do refleksji w samotności, w ciszy i głębi swej duszy proponuję rozważyć sobie pięć pytań:

1) czy wizjonerzy z Medziugorje są atakowani przez katolików broniących wiary, bo nie chodzi mi o komunistów jugosłowiańskich?

2) czy wizjonerzy z Medziugorje ukrywają się i boją publicznych wystąpień i dawania świadectwa wiary?

3) czy orędzia z Medjugorje wywołują lęk, wątpliwości, niepokój w duszy?

4) czy kiedykolwiek choć jeden wizjoner z Medziugorje miał przekaz odnośnie własnych cierpień?

5) czy jakiekolwiek orędzie mówiło o tym, jacy źli są księża bo nie wierzą w słowa Gospy?

-----------------------------------
Do analizy wystarczą jakiekolwiek orędzia z Medjugorje i ostatnie z Irlandii

Dla porównania cytaty z ostatniego przesłania irlandzkiego:

“Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść”

“Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości – jest coś o czy nie wiemy, jakaś zdrada kapłańska?”

“Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.
Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść”

=============================================

Wciąż czekam na jedno choć jawne nazwisko księdza, który to popiera!
I który święci pieczęcie!
=====================================


Sebro pisze:

Nigdy orędzie pochodzące od Boga nie wywoływało dręczenia ani niepokoju w sercu. Aczkolwiek znowu trza Mery przyznać, że rzuciła prawdziwe zdanie w orędziu: “Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni.”
Tylko mała poprawka – nie będą dręczeni, a są dręczeni – o czym świadczą relacje i zamieszczane tu świadectwa tych, którzy się obudzili.

Jeśli za tymi orędziami “stał” Duch Boży mówilibyśmy wtedy o 100% prawdy w nich zawartych.
Gdy jednak pojawia się ułamek stanowiący fałsz, należy się tego wystrzegać, bo wyjdzie tak jak z tym chwaleniem diabła, który niby do Różańca namawia.

======================================
Anonim pisze:

To jest właśnie duch antychrysta:

Uwielbić człowieka a nie Boga,

uwielbić ciało a nie duszę,

uwielbić proroka a nie świętą Matkę Kościół,


i wybrać raj na ziemi zamiast wieczne królestwo w Niebie.

======================================

Tytus pisze:

I jeszcze z Mateusza, 7,15
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

==============================================
Franek pisze:

” wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi”
Co widać choćby po zwolennikach tychże orędzi.


=====================================
Paul pisze:

Kłamstwo najlepiej jest przemycać miedzy prawdą, bo jest nie zauważalne.

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/
_Stefanek,
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 =
===================================
BĘDZIE CI BARDZO POTRZEBNA.
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:43:25:
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad …
More
Stefanek, — 2013-01-27 00:43:25:
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad EWANGELIĘ I NAUKĘ KOŚCIOŁA.

------------------------------------------------
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
ard
Sam temat objawień prywatnych można by wałkować i rozpatrywać do białego rana, a widzę że przechodzicie już na równie ciekawy temat "pycha". Ja uciekam i się żegnam z "powszechnymi".
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad EWANGELIĘ I NAUKĘ KOŚCIOŁA.
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:36:19:
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i …More
Stefanek, — 2013-01-27 00:36:19:
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i głęboką przeprowadzić refleksję i wprowadzić w czyn.
---------------------------------------------------
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przyp…More
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.
Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: "Dziś powiedział mi Pan: Wiele razy chciałem wywyższyć Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy jego. Córko moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam swych łask, a nawet udzielone odbieram"[1].

nazewnictwo do przemyslenia
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i głęboką przeprowadzić refleksję i wprowadzić w czyn.
_Stefanek,
ard — 2013-01-27 00:29:58:
Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna …
More
ard — 2013-01-27 00:29:58:
Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna krzywda mu się nie stanie.

Pozwólcie działać Duchowi Świętemu w waszym życiu!
==================================
.....tylko wtedy możemy być pewni że nas prowadzi Duch Święty -gdy trwamy w posłuszeństwie z Kościołem Chrystusowym.
Anja39
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompen…More
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.
Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: "Dziś powiedział mi Pan: Wiele razy chciałem wywyższyć Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy jego. Córko moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam swych łask, a nawet udzielone odbieram"[1].

nazewnictwo do przemyslenia
_Stefanek,
brak słow 😀 😀 😀 😀 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏
====================================
...no bo cóż można przeciw Prawdzie -jeszcze powiedzieć????
ard
Anja39 napisała;
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach , a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje …More
Anja39 napisała;
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach , a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła

Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna krzywda mu się nie stanie.

Pozwólcie działać Duchowi Świętemu w waszym życiu!
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:25:
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przebic, niestety
======================================
...jesli "pychą " co niektórzy nazywają obronę Prawdy -to nie mam pytan !
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
===================================
....jak wyjdziesz ze swoimi herezjami poza ten portal -to z pewnością za tobą nie pójdę !
póki siejesz herezje i podważasz naukę Koscioła -mam prawo i obowiazek -bronić Prawdy bo jesteś …
More
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
===================================
....jak wyjdziesz ze swoimi herezjami poza ten portal -to z pewnością za tobą nie pójdę !
póki siejesz herezje i podważasz naukę Koscioła -mam prawo i obowiazek -bronić Prawdy bo jesteś zgorszeniem i promujesz kłam i zło !
KAPITO????
Anja39
Igor75 — 2013-01-27 00:21:43:
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!

--------------------------------------
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przeb…More
Igor75 — 2013-01-27 00:21:43:
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!

--------------------------------------
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przebic, niestety
Igor75
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:16:36:
ANJA 39 -Ty czytałaś to co ja tu wkleiłem dzisiaj kilka razy ??
czy spisz na forum????
.www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
-------------------------------------------------
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
Igor75
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
'Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
---------------
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
___________________…More
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
'Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
---------------
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
_________________________
''a co szlachetne zachowujcie'' - znaczy zachowujcie.
Dokładnie - ''
Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia''.
A Kościół nasz śpi, więc owce robią co mogą, aby zrozumieć co się dzieje.
_Stefanek,
ANJA 39 -Ty czytałaś to co ja tu wkleiłem dzisiaj kilka razy ??
czy spisz na forum????
.www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
_Stefanek,
tahamata — 2013-01-27 00:12:53:
Oczywiście Ty Stefanku... potrafisz umiejętnie segregować i przyjmować prywatne objawienia. Gratuluję.
======================================
...są inni ,którym jest ten dar dany.
Anja39
Kiedy władze kościelne zostaną poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach, ich zadaniem jest:
a) po pierwsze, ocenienie faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych (por. poniżej, n. I);
b) następnie, jeśli rezultaty badania będą temu sprzyjały, zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź pobożności, i stałe czuwanie nad nimi z wielką roztropnością (zgodnie z formułą «pro …More
Kiedy władze kościelne zostaną poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach, ich zadaniem jest:
a) po pierwsze, ocenienie faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych (por. poniżej, n. I);
b) następnie, jeśli rezultaty badania będą temu sprzyjały, zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź pobożności, i stałe czuwanie nad nimi z wielką roztropnością (zgodnie z formułą «pro nunc nihil obstare»);
c) w końcu, w świetle doświadczeń zgromadzonych z upływem czasu, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości owoców duchowych, zrodzonych przez nową pobożność, wyrażenie oceny de veritate et supernaturalitate, jeśli przypadek tego wymaga.

=================================
dlatego powtarzam to co napisałam poniżej :
a byłam swiecie przekonana ze KK stoi na strazy wiary i przekazów sprawdzonych, ale skoro mówisz ze kazdy moze pisac co mu sie rzewnie podoba i oglaszac sie 'widzącym" to zobaczymy dokad to KK zaprowadzi, skoro na tego typu praktyki pozwala i do czego dojdą naiwnie wierzący...czas pokaże
tahamata
Oczywiście Ty Stefanku... potrafisz umiejętnie segregować i przyjmować prywatne objawienia. Gratuluję.