Clicks820
olo13jcb
64

O “orędziach” z Irlandii raz jeszcze czyli podsumowanie wypocin Mery

O “orędziach” z Irlandii raz jeszcze – wszystkie razem wzięte zawierają prawie 95% prawdy właśnie po to, by zwodzić… i atakować Kościół!

Antoni pisze:
Dane mi było przeanalizować każde orędzie. Wszystkie razem wzięte zawierają prawie 95% prawdy właśnie po to, by zwodzić.
Krytykują zło na świecie, aborcję, mówią o Prześwietleniu Sumień. O towarzyszących temu wydarzeniu kataklizmach i anomaliach pogodowych. Krytykują rząd światowy i obecną sytuację kryzysową na świecie. Stąd mają taki posłuch.

Jednak ludzie mają baczyć o zbawienie duszy, choćby ciało stracić mieli.
Ludzie mają nie dziwić się pogłoskom wojennym, prawom bezbożnym, lecz baczyć, by sami nie mieli w tym udziału.
Ludzie mają dbać o zbawienie własne, rodziny oraz bliźnich, a sprawy bytu zostawić Bogu, który troszczy się o ptaki co to nie sieją i nie orzą, a cóż dopiero o człowieka.
Sprawy duszy mają być na pierwszym miejscu.


Tymczasem orędzia irlandzkie stawiają sprawy poboczne na plan pierwszy, dzięki czemu ludzie w nie wierzą, bo to co dotyczy spraw ziemskich to prawda, wystarczy rozejrzeć się dookoła. A sprawy ocalenia duszy są na miejscu drugim, bo plan pierwszy to obalić rząd światowy i dostać się do ziemskiego raju.

To nie jest działanie nieświadome. Te orędzia mają jeden ukryty cel.

CEL


Przemycić między wierszami nienawiść do Kościoła i do wyświęconych sług. Przygotować grunt pod fałszywego proroka.

Trucizna sączyła się powoli ale ze skutkiem doskonałym.

Cel został praktycznie osiągnięty.


Nie trzeba słuchać księży, choć trzeba chodzić do kościoła, nie trzeba być im posłusznym, skoro to prawie sami masoni, którzy nie uwierzyli w największą prorokinię.

Nie trzeba się ujawniać, przechodzić komisji, bo trzeba wreszcie zakwestionować słowa z Pisma Świętego „wszystko badajcie, co dobre zachowujcie”.
Nie trzeba wreszcie i samego Pisma Świętego, bo jest nowe w postaci Świętych Słów Księgi Prawdy.


Ale to Kościół jest skałą i bramy piekielne nie przemogą go.

Amen!


=============================

Adminka pisze:

Proponuję modlitwę i bez zbędnych ekscytacji refleksję nad kilkoma pytaniami.

Do refleksji w samotności, w ciszy i głębi swej duszy proponuję rozważyć sobie pięć pytań:

1) czy wizjonerzy z Medziugorje są atakowani przez katolików broniących wiary, bo nie chodzi mi o komunistów jugosłowiańskich?

2) czy wizjonerzy z Medziugorje ukrywają się i boją publicznych wystąpień i dawania świadectwa wiary?

3) czy orędzia z Medjugorje wywołują lęk, wątpliwości, niepokój w duszy?

4) czy kiedykolwiek choć jeden wizjoner z Medziugorje miał przekaz odnośnie własnych cierpień?

5) czy jakiekolwiek orędzie mówiło o tym, jacy źli są księża bo nie wierzą w słowa Gospy?

-----------------------------------
Do analizy wystarczą jakiekolwiek orędzia z Medjugorje i ostatnie z Irlandii

Dla porównania cytaty z ostatniego przesłania irlandzkiego:

“Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść”

“Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości – jest coś o czy nie wiemy, jakaś zdrada kapłańska?”

“Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.
Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść”

=============================================

Wciąż czekam na jedno choć jawne nazwisko księdza, który to popiera!
I który święci pieczęcie!
=====================================


Sebro pisze:

Nigdy orędzie pochodzące od Boga nie wywoływało dręczenia ani niepokoju w sercu. Aczkolwiek znowu trza Mery przyznać, że rzuciła prawdziwe zdanie w orędziu: “Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni.”
Tylko mała poprawka – nie będą dręczeni, a są dręczeni – o czym świadczą relacje i zamieszczane tu świadectwa tych, którzy się obudzili.

Jeśli za tymi orędziami “stał” Duch Boży mówilibyśmy wtedy o 100% prawdy w nich zawartych.
Gdy jednak pojawia się ułamek stanowiący fałsz, należy się tego wystrzegać, bo wyjdzie tak jak z tym chwaleniem diabła, który niby do Różańca namawia.

======================================
Anonim pisze:

To jest właśnie duch antychrysta:

Uwielbić człowieka a nie Boga,

uwielbić ciało a nie duszę,

uwielbić proroka a nie świętą Matkę Kościół,


i wybrać raj na ziemi zamiast wieczne królestwo w Niebie.

======================================

Tytus pisze:

I jeszcze z Mateusza, 7,15
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

==============================================
Franek pisze:

” wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi”
Co widać choćby po zwolennikach tychże orędzi.


=====================================
Paul pisze:

Kłamstwo najlepiej jest przemycać miedzy prawdą, bo jest nie zauważalne.

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/
_Stefanek,
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 =
===================================
BĘDZIE CI BARDZO POTRZEBNA.
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:43:25:
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad …
More
Stefanek, — 2013-01-27 00:43:25:
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad EWANGELIĘ I NAUKĘ KOŚCIOŁA.

------------------------------------------------
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
ard
Sam temat objawień prywatnych można by wałkować i rozpatrywać do białego rana, a widzę że przechodzicie już na równie ciekawy temat "pycha". Ja uciekam i się żegnam z "powszechnymi".
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:39:59
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
=======================================
pychą jeszcze wiekszą jest odrzucanie dobrej rady tych ,którzy dla innych chcą nawrócenia a nie zguby.
ja w swoich komentarzach nie wybiegam ponad EWANGELIĘ I NAUKĘ KOŚCIOŁA.
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:36:19:
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i …More
Stefanek, — 2013-01-27 00:36:19:
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i głęboką przeprowadzić refleksję i wprowadzić w czyn.
---------------------------------------------------
NARESZCIE MADRE SŁOWA CZYTAM! BO NIE MA CZLOWIEKA KTORY JEST OD TEGO GRZECHU WOLNY ZATEM I TY ZACZNIJ PROWADZIC REFLEKSJE
🤗
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przyp…More
Anja39 — 2013-01-27 00:30:57:
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.
Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: "Dziś powiedział mi Pan: Wiele razy chciałem wywyższyć Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy jego. Córko moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam swych łask, a nawet udzielone odbieram"[1].

nazewnictwo do przemyslenia
====================================
...no to nie tylko trzeba pisać ,ale i głęboką przeprowadzić refleksję i wprowadzić w czyn.
_Stefanek,
ard — 2013-01-27 00:29:58:
Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna …
More
ard — 2013-01-27 00:29:58:
Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna krzywda mu się nie stanie.

Pozwólcie działać Duchowi Świętemu w waszym życiu!
==================================
.....tylko wtedy możemy być pewni że nas prowadzi Duch Święty -gdy trwamy w posłuszeństwie z Kościołem Chrystusowym.
Anja39
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompen…More
Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.
Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: "Dziś powiedział mi Pan: Wiele razy chciałem wywyższyć Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy jego. Córko moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam swych łask, a nawet udzielone odbieram"[1].

nazewnictwo do przemyslenia
_Stefanek,
brak słow 😀 😀 😀 😀 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏
====================================
...no bo cóż można przeciw Prawdzie -jeszcze powiedzieć????
ard
Anja39 napisała;
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach , a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje …More
Anja39 napisała;
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach , a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła

Jest wiele dusz, które w dobrej wierze poszukują ziaren prawdy i światła Bożego. Takie prawdziwe poszukiwanie prawdy w sercu człowieka wzbudza sam Duch Św. On też jest najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. On wszystkich poszukujących poucza i każdego indywidualnie prowadzi. Ważne jest aby za takim poruszeniem serca pobudzony człowiek nieustannie podążał, a żadna krzywda mu się nie stanie.

Pozwólcie działać Duchowi Świętemu w waszym życiu!
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:25:
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przebic, niestety
======================================
...jesli "pychą " co niektórzy nazywają obronę Prawdy -to nie mam pytan !
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
===================================
....jak wyjdziesz ze swoimi herezjami poza ten portal -to z pewnością za tobą nie pójdę !
póki siejesz herezje i podważasz naukę Koscioła -mam prawo i obowiazek -bronić Prawdy bo jesteś …
More
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
===================================
....jak wyjdziesz ze swoimi herezjami poza ten portal -to z pewnością za tobą nie pójdę !
póki siejesz herezje i podważasz naukę Koscioła -mam prawo i obowiazek -bronić Prawdy bo jesteś zgorszeniem i promujesz kłam i zło !
KAPITO????
Anja39
Igor75 — 2013-01-27 00:21:43:
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!

--------------------------------------
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przeb…More
Igor75 — 2013-01-27 00:21:43:
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!

--------------------------------------
chocbym sie usilnie starała to Stefanka trudno w pysze przebic, niestety
Igor75
Anja39 — 2013-01-27 00:18:57:

Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
____________________
Nie segreguj ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga.
Segregacja, to pycha!
Anja39
Stefanek, — 2013-01-27 00:16:36:
ANJA 39 -Ty czytałaś to co ja tu wkleiłem dzisiaj kilka razy ??
czy spisz na forum????
.www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
-------------------------------------------------
Stefan a zauwazyłes ze ja z Toba nie dyskutuje ?Moze dla innych, ale dla mnie zadnym autorytetem w zadnej dziedzinie niestety nie jestes
Igor75
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
'Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
---------------
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
___________________…More
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
'Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
---------------
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
_________________________
''a co szlachetne zachowujcie'' - znaczy zachowujcie.
Dokładnie - ''
Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia''.
A Kościół nasz śpi, więc owce robią co mogą, aby zrozumieć co się dzieje.
_Stefanek,
ANJA 39 -Ty czytałaś to co ja tu wkleiłem dzisiaj kilka razy ??
czy spisz na forum????
.www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
_Stefanek,
tahamata — 2013-01-27 00:12:53:
Oczywiście Ty Stefanku... potrafisz umiejętnie segregować i przyjmować prywatne objawienia. Gratuluję.
======================================
...są inni ,którym jest ten dar dany.
Anja39
Kiedy władze kościelne zostaną poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach, ich zadaniem jest:
a) po pierwsze, ocenienie faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych (por. poniżej, n. I);
b) następnie, jeśli rezultaty badania będą temu sprzyjały, zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź pobożności, i stałe czuwanie nad nimi z wielką roztropnością (zgodnie z formułą «pro …More
Kiedy władze kościelne zostaną poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach, ich zadaniem jest:
a) po pierwsze, ocenienie faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych (por. poniżej, n. I);
b) następnie, jeśli rezultaty badania będą temu sprzyjały, zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź pobożności, i stałe czuwanie nad nimi z wielką roztropnością (zgodnie z formułą «pro nunc nihil obstare»);
c) w końcu, w świetle doświadczeń zgromadzonych z upływem czasu, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości owoców duchowych, zrodzonych przez nową pobożność, wyrażenie oceny de veritate et supernaturalitate, jeśli przypadek tego wymaga.

=================================
dlatego powtarzam to co napisałam poniżej :
a byłam swiecie przekonana ze KK stoi na strazy wiary i przekazów sprawdzonych, ale skoro mówisz ze kazdy moze pisac co mu sie rzewnie podoba i oglaszac sie 'widzącym" to zobaczymy dokad to KK zaprowadzi, skoro na tego typu praktyki pozwala i do czego dojdą naiwnie wierzący...czas pokaże
tahamata
Oczywiście Ty Stefanku... potrafisz umiejętnie segregować i przyjmować prywatne objawienia. Gratuluję.
_Stefanek,
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
=====================================
...a dlaczego Papież nie nakazuje wszystkich objawień wyrzucać do kosza ,lecz je umięjetnie segregować i przyjmować ???
do prawdziwego rozpoznania nie …
More
tahamata — 2013-01-27 00:08:26:
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
=====================================
...a dlaczego Papież nie nakazuje wszystkich objawień wyrzucać do kosza ,lecz je umięjetnie segregować i przyjmować ???
do prawdziwego rozpoznania nie potrzebna jest pycha ,ale moc Ducha Świętego , Który jest dany wybrańcom JEGO.
_Stefanek,
tahamata — 2013-01-27 00:02:35:
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła...
------------------------
Złem są publiczne utarczki ekspertów od prywatnych, niepotwierdzonych przez Kościół objawień. Nie muszą być potwierdzane, więc zagrożenie duchowe wzrasta niepomiernie. Dawniej wiele lat badano, zanim dopuszczono... Dzięki Pawłowi VI każdy Kowalski stał się ekspertem od prywatnych objawień. …More
tahamata — 2013-01-27 00:02:35:
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła...
------------------------
Złem są publiczne utarczki ekspertów od prywatnych, niepotwierdzonych przez Kościół objawień. Nie muszą być potwierdzane, więc zagrożenie duchowe wzrasta niepomiernie. Dawniej wiele lat badano, zanim dopuszczono... Dzięki Pawłowi VI każdy Kowalski stał się ekspertem od prywatnych objawień. Santo subito...

Dobranoc.
====================================
złem by było akceptowanie i przyjmowanie wszystkich objawien -dlatego Chrystus dał na Kościół i Papieża ,aby nas od tego zła uchronić.www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
tahamata
'Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
---------------
Unikajcie, znaczy unikajcie. Niepotwierdzone przez Kościół? To do kosza. Bo trzeba mieć wielką pychę, by uważać się za zdolnego do właściwej oceny prywatnego objawienia.
_Stefanek,
Jeszcze o rozpoznawaniu objawień 33-minuta:
2012-11-20 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
Igor75
tahamata — 2013-01-27 00:02:35: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła...
------------------------
Złem są publiczne utarczki ekspertów od prywatnych, niepotwierdzonych przez Kościół objawień. Nie muszą być potwierdzane, więc zagrożenie duchowe wzrasta niepomiernie. Dawniej wiele lat badano, zanim dopuszczono... Dzięki Pawłowi VI każdy Kowalski stał się ekspertem od prywatnych objawień. …More
tahamata — 2013-01-27 00:02:35: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła...
------------------------
Złem są publiczne utarczki ekspertów od prywatnych, niepotwierdzonych przez Kościół objawień. Nie muszą być potwierdzane, więc zagrożenie duchowe wzrasta niepomiernie. Dawniej wiele lat badano, zanim dopuszczono... Dzięki Pawłowi VI każdy Kowalski stał się ekspertem od prywatnych objawień. Santo subito...
_____________________
''Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła'' (1Tes 5,19 - 22)
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-26 23:56:47: Mat. 24:24 (BT): „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”.
---------------------------------------------------------------
....te słowa odnosza sie dio przyjścia antychrysta ,który swoja szatańska moca ,bedzie dokonywał fałszywych cudów a tego nie zaprzeczają …
More
Anja39 — 2013-01-26 23:56:47: Mat. 24:24 (BT): „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”.
---------------------------------------------------------------
....te słowa odnosza sie dio przyjścia antychrysta ,który swoja szatańska moca ,bedzie dokonywał fałszywych cudów a tego nie zaprzeczają orędzia prawdziwe na czasy ostateczne.
Igor75
Anja39 — 2013-01-26 23:49:57:
powtorze raz jeszcze, KK powinien stac na strazy wszelkich objawien i je autoryzowac, skoro daje wolna rekę to zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi tym bardziej w czasach postepujacego zła i próby atyewangelizacji..czas pokaze
_________________
Powiadasz, Kościół powinien stać na straży?
Więc dlaczego nie zajmuje miejsca i swoich powinności nie wypełnia?
Zapytaj Episkop…
More
Anja39 — 2013-01-26 23:49:57:
powtorze raz jeszcze, KK powinien stac na strazy wszelkich objawien i je autoryzowac, skoro daje wolna rekę to zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi tym bardziej w czasach postepujacego zła i próby atyewangelizacji..czas pokaze
_________________
Powiadasz, Kościół powinien stać na straży?
Więc dlaczego nie zajmuje miejsca i swoich powinności nie wypełnia?
Zapytaj Episkopat i dodaj, że owce błądzą.
Ciekaw jestem czy przejmą się tym?
Zawsze było tak jest i będzie, że wokół osób otrzymujących objawienia jest dużo szumu, pogardy, zazdrości i niedowierzania.
Wystarczy poczytac na temat Św. Faustyny, Św. Ojca Pio, Fatimy i wielu innych miejsc, gdzie dokonywały się objawienia i nadal dokonują się.
tahamata
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła...
------------------------
Złem są publiczne utarczki ekspertów od prywatnych, niepotwierdzonych przez Kościół objawień. Nie muszą być potwierdzane, więc zagrożenie duchowe wzrasta niepomiernie. Dawniej wiele lat badano, zanim dopuszczono... Dzięki Pawłowi VI każdy Kowalski stał się ekspertem od prywatnych objawień. Santo subito...

Dobranoc.
_Stefanek,
Anja39
Mat. 24:24 (BT): „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”.
wiec skoro jestes pewny co do wszystkich prywatnych objawien to znaczy ze masz wiedze równą Bogu, bo człowiek takiej pewnosci nie ma
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-26 23:49:57
powtorze raz jeszcze, KK powinien stac na strazy wszelkich objawien i je autoryzowac, skoro daje wolna rekę to zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi tym bardziej w czasach postepujacego zła i próby atyewangelizacji..czas pokaze — « Szczegóły
===================================
.....w żadnym wypadku Kościół nie dał wolnej reki!
czytaj jeszcze raz :

www.malirycerze.…More
Anja39 — 2013-01-26 23:49:57
powtorze raz jeszcze, KK powinien stac na strazy wszelkich objawien i je autoryzowac, skoro daje wolna rekę to zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi tym bardziej w czasach postepujacego zła i próby atyewangelizacji..czas pokaze — « Szczegóły
===================================
.....w żadnym wypadku Kościół nie dał wolnej reki!
czytaj jeszcze raz :

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/…/690-papie-bened…
_Stefanek,
Igor75 — 2013-01-26 23:46:56:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję…More
Igor75 — 2013-01-26 23:46:56:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.
Dz 2:17
==================================
Bardzo ładnie Igor !
a jeszcze to :


18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 5 Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła6.
Anja39
Igor75 — 2013-01-26 23:46:56:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję…More
Igor75 — 2013-01-26 23:46:56:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.
Dz 2:17
----------------------------------------------
powtorze raz jeszcze, KK powinien stac na strazy wszelkich objawien i je autoryzowac, skoro daje wolna rekę to zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi tym bardziej w czasach postepujacego zła i próby atyewangelizacji..czas pokaze
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-26 23:44:09:
cieszy mnie bardzo, obys jednak w swojej pysze nie wchodził w kompetencje Boga -tego Ci zycze i za to bede sie modlic
🙏 🤗
=====================================
.....nie musisz sie wysilać na modlitwę -,ponieważ nigdy bym sie nie odważył wychodzić ponad to czego nas nauczył Jezus Chrystus.Raczej pomódl sie o znalezienie własciwej Drogi dla siebie.
Igor75
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciał…More
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:

(...) a ci co maja slabe serce zamiast wierzyc w Biblie zaczna sie modlić do Nawiedzonych albo schodzic na zawał-genialne, dziwie sie ze KK pozwala juz na wszystko, niechaj zatem szerzej otwiera swoje drzwi-czysty wlot dla Zła 😀
____________________
Więc odniosę się do 2 części Twojego komentarza:

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.
Dz 2:17
_Stefanek,
powiedz to Stefanowi on zawsze czuje sie poza nawiasem wszelkich wolnych ludzkich wyborów i nie uznaje odmiennosci zdan , jako niekwestionowanemu autorytetowi w dziedzinie teologii i nauk stosowanych trudno z nim wchodzic w jakiekolwiek dyskusje, ON WIE WSZYSTKO 😌
======================================
....Stefanek nie ukrywa swojej wiary i jej broni .Jeśli jesteś prawą osobą to sama powinn…More
powiedz to Stefanowi on zawsze czuje sie poza nawiasem wszelkich wolnych ludzkich wyborów i nie uznaje odmiennosci zdan , jako niekwestionowanemu autorytetowi w dziedzinie teologii i nauk stosowanych trudno z nim wchodzic w jakiekolwiek dyskusje, ON WIE WSZYSTKO 😌
======================================
....Stefanek nie ukrywa swojej wiary i jej broni .Jeśli jesteś prawą osobą to sama powinnaś się objawić jaką religię reprezentujesz i jaki jest twój cel pobytu na portalu katolickim, bo z pewnością nikogo nie przekonałąś jak do tej pory że jesteś w Kościele Chrystusowym.
Anja39
_Stefanek, — 2013-01-26 23:41:21:
Anja39 — 2013-01-26 23:35:46
masz racje Stefan Ty juz wielokrotnie nadmieniles ze masz innego Boga wiec to powinien byc miedzy nami koniec jakichkolwiek dyskusji
======================================
...Tak ! bo moim Bogiem jest Trójca ;Ojciec ,Syn i Duch Świety -obecny nieustannie i Zespolony w JEDNO Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JAKO MISTYCZNE CIAŁO .
Innych …
More
_Stefanek, — 2013-01-26 23:41:21:
Anja39 — 2013-01-26 23:35:46
masz racje Stefan Ty juz wielokrotnie nadmieniles ze masz innego Boga wiec to powinien byc miedzy nami koniec jakichkolwiek dyskusji
======================================
...Tak ! bo moim Bogiem jest Trójca ;Ojciec ,Syn i Duch Świety -obecny nieustannie i Zespolony w JEDNO Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JAKO MISTYCZNE CIAŁO .
Innych schizmatyków tutaj na glorii nie brakuje.
----------------------------------------------------
cieszy mnie bardzo, obys jednak w swojej pysze nie wchodził w kompetencje Boga -tego Ci zycze i za to bede sie modlic
🙏 🤗
ard
A co on tam wie !

Jego wiedza to ogranicza się w znacznej mierze do obsługi lewego przycisku myszki i funkcji "kopiuj i wklej".
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-26 23:35:46
masz racje Stefan Ty juz wielokrotnie nadmieniles ze masz innego Boga wiec to powinien byc miedzy nami koniec jakichkolwiek dyskusji
======================================
...Tak ! bo moim Bogiem jest Trójca ;Ojciec ,Syn i Duch Świety -obecny nieustannie i Zespolony w JEDNO Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JAKO MISTYCZNE CIAŁO .
Innych schizmatyków tutaj na glorii nie …
More
Anja39 — 2013-01-26 23:35:46
masz racje Stefan Ty juz wielokrotnie nadmieniles ze masz innego Boga wiec to powinien byc miedzy nami koniec jakichkolwiek dyskusji
======================================
...Tak ! bo moim Bogiem jest Trójca ;Ojciec ,Syn i Duch Świety -obecny nieustannie i Zespolony w JEDNO Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JAKO MISTYCZNE CIAŁO .
Innych schizmatyków tutaj na glorii nie brakuje.
Anja39
ard — 2013-01-26 23:37:51:
Nawet Pan Bóg szanuje ludzką wolę i wybory człowieka, a co dopiero ma tu do gadania drugi człowiek.

Nikt nie ma prawa narzucać drugiemu człowiekowi w co ma wierzyć a w co nie !
------------------------------------
powiedz to Stefanowi on zawsze czuje sie poza nawiasem wszelkich wolnych ludzkich wyborów i nie uznaje odmiennosci zdan , jako niekwestionowanemu autorytetow…More
ard — 2013-01-26 23:37:51:
Nawet Pan Bóg szanuje ludzką wolę i wybory człowieka, a co dopiero ma tu do gadania drugi człowiek.

Nikt nie ma prawa narzucać drugiemu człowiekowi w co ma wierzyć a w co nie !
------------------------------------
powiedz to Stefanowi on zawsze czuje sie poza nawiasem wszelkich wolnych ludzkich wyborów i nie uznaje odmiennosci zdan , jako niekwestionowanemu autorytetowi w dziedzinie teologii i nauk stosowanych trudno z nim wchodzic w jakiekolwiek dyskusje, ON WIE WSZYSTKO 😌
Igor75
_Stefanek, — 2013-01-26 23:34:43:
Igor -oto pełna wersja III-ciej Tajemnicy Fatimskiej :
www.youtube.com/watch
ard
Nawet Pan Bóg szanuje ludzką wolę i wybory człowieka, a co dopiero ma tu do gadania drugi człowiek.

Nikt nie ma prawa narzucać drugiemu człowiekowi w co ma wierzyć a w co nie !
Anja39
Stefanek, — 2013-01-26 23:31:28:
skoro modernistami nazywasz ludzi majacych zdrowy rozsadek i umiejacych korzystac z mózgu to pewnie masz racje.Dziwnym trafem "prorocy" wyrastaja jak grzyby po deszczu, wiec zakladam ze w przyszlosci czekaja nas obfite opady-oby nas tsunami nie zgarneło z mapy 😀
======================================
......jeśli dla ciebie "mądrość " to mózg -to o czym my …More
Stefanek, — 2013-01-26 23:31:28:
skoro modernistami nazywasz ludzi majacych zdrowy rozsadek i umiejacych korzystac z mózgu to pewnie masz racje.Dziwnym trafem "prorocy" wyrastaja jak grzyby po deszczu, wiec zakladam ze w przyszlosci czekaja nas obfite opady-oby nas tsunami nie zgarneło z mapy 😀
======================================
......jeśli dla ciebie "mądrość " to mózg -to o czym my dyskutujemy ????
prorok -prorokowi nie równy tak jak anioł -aniołowi ,bo jeden pochodzi z piekła a drugi od Boga .Tak samo sprawa ma się z prorokami.
---------------------------------------
masz racje Stefan Ty juz wielokrotnie nadmieniles ze masz innego Boga wiec to powinien byc miedzy nami koniec jakichkolwiek dyskusji
_Stefanek,
Igor -oto pełna wersja III-ciej Tajemnicy Fatimskiej :
www.youtube.com/watch
Anja39
Igor75 — 2013-01-26 23:29:50:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:
(...)
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach.

Zatem dlaczego Matka Boża, dopominała się bezustannie, aby III Tajemnica Fatimska, została objawiona światu w całości?
Czyżby przekazując tę Tajemni…
More
Igor75 — 2013-01-26 23:29:50:
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:
(...)
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach.

Zatem dlaczego Matka Boża, dopominała się bezustannie, aby III Tajemnica Fatimska, została objawiona światu w całości?
Czyżby przekazując tę Tajemnicę i domagania się jak najszybszego jej objawienia, nie była świadoma reakcji ludzi?
Dlaczego do dziś nie znamy pełnego przesłania III Tajemnicy Fatimskiej?
Bóg wie ile człowiek jest w stanie znieść i dlatego ostrzegał ludzkość od dawna.
To papieże ulękli się i nie ujawnili, tego co było wolą Matki Bożej.
Można nie wierzyć w objawienia z Irlandii, ale nie wolno ich potępiać i wyśmiewać, bo tylko Bóg zna prawdę.
------------------------------------------------------------
kolejny co wetnie sie w srodek dyskusji nie czytajac co zostało napisane.Czlowieku , ja wierzyc nie musze w zadne prywate objawienia, nie wysmiewam ich i mam prawo nie uznawać.Przytoczenie Fatimy jest tu chyba gleboko nie na miejscu i nie wiem co mialo na celu wyciagniecie tego niekwestionowanego objawienia ?
_Stefanek,
skoro modernistami nazywasz ludzi majacych zdrowy rozsadek i umiejacych korzystac z mózgu to pewnie masz racje.Dziwnym trafem "prorocy" wyrastaja jak grzyby po deszczu, wiec zakladam ze w przyszlosci czekaja nas obfite opady-oby nas tsunami nie zgarneło z mapy 😀
======================================
......jeśli dla ciebie "mądrość " to mózg -to o czym my dyskutujemy ????
prorok -prorokow…
More
skoro modernistami nazywasz ludzi majacych zdrowy rozsadek i umiejacych korzystac z mózgu to pewnie masz racje.Dziwnym trafem "prorocy" wyrastaja jak grzyby po deszczu, wiec zakladam ze w przyszlosci czekaja nas obfite opady-oby nas tsunami nie zgarneło z mapy 😀
======================================
......jeśli dla ciebie "mądrość " to mózg -to o czym my dyskutujemy ????
prorok -prorokowi nie równy tak jak anioł -aniołowi ,bo jeden pochodzi z piekła a drugi od Boga .Tak samo sprawa ma się z prorokami.
Igor75
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:
(...)
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach.

Zatem dlaczego Matka Boża, dopominała się bezustannie, aby III Tajemnica Fatimska, została objawiona światu w całości?
Czyżby przekazując tę Tajemnicę i domagania się jak najszyb…
More
Anja39 — 2013-01-26 23:14:28:
(...)
Jasne , objawienia Marysi, Zdzisia czy Kleosia niepotwierdzone przez KK moga rzeczywiscie narobic takiego szajsu, ze ludzie ktorzy naiwnie w nie wierza moga wpasc w histerie i strach.

Zatem dlaczego Matka Boża, dopominała się bezustannie, aby III Tajemnica Fatimska, została objawiona światu w całości?
Czyżby przekazując tę Tajemnicę i domagania się jak najszybszego jej objawienia, nie była świadoma reakcji ludzi?
Dlaczego do dziś nie znamy pełnego przesłania III Tajemnicy Fatimskiej?
Bóg wie ile człowiek jest w stanie znieść i dlatego ostrzegał ludzkość od dawna.
To papieże ulękli się i nie ujawnili, tego co było wolą Matki Bożej.
Można nie wierzyć w objawienia z Irlandii, ale nie wolno ich potępiać i wyśmiewać, bo tylko Bóg zna prawdę.
Anja39
Stefanek, — 2013-01-26 23:24:49:
ard — 2013-01-26 23:22:03:
Bardzo mądra jest nauka KK na temat objawień prywatnych. Kościół nikomu nie zabrania głosić tego rodzaju objawień, i nie nakazuje też nikomu w nie wierzyć.
======================================
...dziwnym trafem -najbardziej moderniści naciskają ,aby nie słuchać tych ze objawień.
-----------------------------------------------
More
Stefanek, — 2013-01-26 23:24:49:
ard — 2013-01-26 23:22:03:
Bardzo mądra jest nauka KK na temat objawień prywatnych. Kościół nikomu nie zabrania głosić tego rodzaju objawień, i nie nakazuje też nikomu w nie wierzyć.
======================================
...dziwnym trafem -najbardziej moderniści naciskają ,aby nie słuchać tych ze objawień.
-----------------------------------------------
skoro modernistami nazywasz ludzi majacych zdrowy rozsadek i umiejacych korzystac z mózgu to pewnie masz racje.Dziwnym trafem "prorocy" wyrastaja jak grzyby po deszczu, wiec zakladam ze w przyszlosci czekaja nas obfite opady-oby nas tsunami nie zgarneło z mapy
😀 🙏
_Stefanek,
Anja39 — 2013-01-26 23:24:39
ja byłam swiecie przekonana ze KK stoi na strazy wiary i przekazów sprawdzonych, ale skoro mówisz ze kazdy moze pisac co mu aie rzewnie podoba i oglaszac sie 'widzącym" to zobaczymy dokad to KK zaprowadzi, skoro na tego trypu praktyki pozwala i do czego dojdą naiwnie wierzący...czas pokaże
====================================
KK-cki na tyle pozwala na ile dozwa…More
Anja39 — 2013-01-26 23:24:39
ja byłam swiecie przekonana ze KK stoi na strazy wiary i przekazów sprawdzonych, ale skoro mówisz ze kazdy moze pisac co mu aie rzewnie podoba i oglaszac sie 'widzącym" to zobaczymy dokad to KK zaprowadzi, skoro na tego trypu praktyki pozwala i do czego dojdą naiwnie wierzący...czas pokaże
====================================
KK-cki na tyle pozwala na ile dozwala Duch Święty ,który Go prowadzi.
_Stefanek,
ard — 2013-01-26 23:22:03:
Bardzo mądra jest nauka KK na temat objawień prywatnych. Kościół nikomu nie zabrania głosić tego rodzaju objawień, i nie nakazuje też nikomu w nie wierzyć.
======================================
...dziwnym trafem -najbardziej moderniści naciskają ,aby nie słuchać tych ze objawień.