Język

Zadoptuj modernistę...

Każdy katolik powinien dziś objąć swoją duchową adopcją jednego modernistę (neona, charyzmatyka, letniego kapłana lub innego mentalnego terrorystę). Powinien się gorliwie modlić za niego codziennie, …
Napisz komentarz …
Potrzeba więc, aby wszyscy nadal katolicy, którzy chcą uchodzić za prawdziwych synów matki Kościoła, zupełnie przylgnęli do świętej Ojców świętych … Więcej
VRS 31 paź Parwusie prawdy wiary: I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami. --- II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piek… Więcej

Zdychaj Francjo - dla przykładu - głos ateisty w przestrzeni publicznej

Z mediów docierają kolejne informacje o tym, co działo się wczoraj wieczorem w Paryżu. Jedni podają bilans 60 ofiar. Inni piszą o 120. Niektóre media mówią o czterech skoordynowanych atakach w …
Napisz komentarz …
m.rekinek
Francja za swą bliskowschodnią politykę, ale przede wszystkim za ustępliwość w stosunku do wszelkich ekstremizmów powinna płonąć. Dla dobra całej … Więcej
biniobill
@Titor rumunie, strzelasz bezsensami jak terrorysta wszyscy przez ciebie uciekają z portalu czy Luchinka już o tym wie? Więcej

x. Karol Stehlin FSSPX: Apostoł czasów ostatecznych

Ksiądz Karol Stehlin FSSPX to człowiek wielki duchem, niestrudzony ewangelizator, zawsze z pasją, cierpliwie tłumaczy Pismo heretykom, schizmatykom, niewiernym i.... modernistom. Niech Bóg go … Więcej
Napisz komentarz …
tahamata
Chwała Trójjedynemu Bogu!
Dzięki ks. Stehlin'owi i ks.Szydłowskiemu odciąłem się zupełnie od Odnowy w Duchu św. i pociągnęli do Bractwa

Bóg, honor i Ojczyzna - wystąpienie ks. Międlara 11.11.2015r.

10:23
Bóg, honor i Ojczyzna - wystąpienie ks. Międlara 11.11.2015r.
Napisz komentarz …
tahamata
Gdzieżby tam... wstydzą się i piszą do biskupów, żeby go do porządku przywołali...
Quas Primas
Czy któryś z kapłanów - starszych czy młodszych uczy się już od tego młodego i odważnego Kapłana???
Napisz komentarz …
stanislawp
mamy nowy atak, w Kanadzie nie ma odważnych nazwać ten atak, atakiem terrorysty Zabił 10 osób i ranił 15 to nie terroryzm, mówią media a chłopak … Więcej
stanislawp
Takie Nieznane witaj, witaj, proroku Allaha wyznawco wspólnych modlitw i Mszy z Muzułmanami, wyznawco wirującej kuli, obrońco lotów na Księżyc i … Więcej

Zbóje

Belgijski znaczek pocztowy na rok 2016: biskup (Bonny), rabin (Guigui) i imam (Benhaddou). Z hasłem "Wszyscy równi, każdy inny". ściągnięte z fb Więcej
Napisz komentarz …
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał. W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki L Więcej
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni poganie, żydzi, heretycy, którzy nie mają światła wiary, współczuj im, zapal się pragnieniem … Więcej

Diabeł nienawidzi Mszy trydenckiej!

Diabeł nienawidzi Mszy trydenckiej! Chciałem odprawić Mszę trydencką bardzo poprawnie, miałem świadomość, że to jest coś wielkiego, przeczuwałem również, że rozpoczną się cierpienia i dokuczanie, …
Napisz komentarz …
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie" Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-… Więcej
Józef kard. Ratzinger: ...To, co zaszło po Soborze,{...}– w miejsce liturgii będącej owocem ciągłego rozwoju, wstawiono liturgię sfabrykowaną. Odesz… Więcej
24 6 365

Bp. Fellay FSSPX: Deklaracja w związku z dokumentem końcowym synodu o rodzinie

Dokument końcowy drugiej sesji synodu poświęconego rodzinie, opublikowany 24 października 2015 r., miast przedstawiać konsensus ojców synodalnych okazał się wyrazem kompromisu między głęboko …
Napisz komentarz …
Aliv
dają się w nim jednak również zauważyć pożałowania godne niejasności oraz pominięcia, a zwłaszcza widoczne wyłomy w dyscyplinie kościelnej, poczynion… Więcej
tahamata
"W panującym obecnie krańcowym zamieszaniu papież winien – stosownie do swoich obowiązków i w ustanowionych przez Chrystusa granicach – jasno i … Więcej

Niemcy niegodnie przystępują do Komunii świętej. Zanikła świadomość grzechu.

Niemcy niegodnie przystępują do Komunii świętej. Zanikła świadomość grzechu Fot. Krzysztof (Kriss) Szkurlatowski / freeimages.com Niemieccy katolicy będąc w stanie grzechu śmiertelnego masowo przystę…
Napisz komentarz …
Podobnie jest w Polsce, po powołaniu w parafiach szafarzy świeckich. Jak np w mojej parafii na 50 chorych - 5 szafarzy, nieraz po 2 na mszy + … Więcej
Aliv
W przestrzeni niemieckojęzycznej spowiada się bardzo niewielu katolików, ale niemal wszyscy uczestnicy Mszy przyjmują Komunię. ---------- purpuraci … Więcej
1 2 291

Abp Kondrusiewicz o Synodzie: Boga nie da się oszukać

Abp Kondrusiewicz: Boga nie da się oszukać Abp Tadeusz Kondrusiewicz „Boga nie da się oszukać, bo prawda o rodzinie jest jedna” – tak synodalną debatę podsumowuje abp Tadeusz Kondrusiewicz. Metrop…
Napisz komentarz …
tahamata
„Jestem z wyksztalcenia inżynierem i kiedy muszę skontrolować napięcie w sieci elektrycznej, to robię to przy użyciu woltomierza. Jak mam zmierzyć … Więcej
2 1 261

Posynodalne relatio...

19 stron
Jak synodalnym ojczulkom wyszło przegłosowanie Jezusa Chrystusa.
Napisz komentarz …
tahamata
"Kto by się tam doktryną przejmował. A tym którzy udzielali komunii rozwodnikom albo tolerowali takie praktyki w swoich diecezjach to relatio będzie … Więcej
tahamata
Doktryna się nie zmieniła... . "53. Niektórzy ojcowie twierdzili, że osoby rozwiedzione, które zawarły nowe związki, bądź żyjące w konkubinacie … Więcej
44 2 463

Prof. Thomas Fleming o Franciszku...

"Odnośnie do obecnego papieża – cóż, im mniej powiem, tym lepiej. Jak na razie, nie widzę żadnych znaków herezji, choć jest tak samo niezdarnym i amatorskim dyplomatą jak nasz prezydent. Jego …
Napisz komentarz …
tahamata
Tak jak rozumienie i praktykowanie wiary poddanej duchowi czasu, jest coraz prostsze... a i wymagania są coraz mniejsze... tak i skróty ułatwiają … Więcej
tahamata
Demokracja to rak toczący Kościół i państwa. Prawdy nie można poddawać pod głosowanie.
4 1 258

Bł. bp Nowowiejski o postawie klęczącej...

"Klękanie (genuflexio). postawa ciała najdokładniej w Kościele Zachodnim wyobrażająca wewnętrzne pokutującego lub błagającego uczucie, było w użyciu po wszystkie czasy przy religijnych obrzędach, …
Napisz komentarz …
tahamata
"Klękanie (genuflexio). postawa ciała najdokładniej w Kościele Zachodnim wyobrażająca wewnętrzne pokutującego lub błagającego uczucie, było w użyciu … Więcej
tahamata
@polski Jak wiadomo, przed Bogiem zgina się każde kolano, poza neońskim i żydowskim. Więcej
8 1 238

Pius XI: ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS /O różańcu świętym/

ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS jego Świątobliwości Ojca Świętego, Piusa XI, do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów pokój i jedność ze …
Napisz komentarz …
tahamata
Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec.
tahamata
"Łatwy to, bez wątpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich dostosowany umysłów, nawet prostych i nieuczonych, sposób modlitwy rozpowszechniony … Więcej
3 7 906

ks. prof. Tadeusz Guz: Komunia święta? Na klęcząco i do ust.

08:43
O właściwej, jedynej, prawidłowej postawie katolika przed Trójjedynym Bogiem. Źródło: yt Więcej
Napisz komentarz …
tahamata
Ksiądz Charamsa jest gejem i się tym szczyci... a ksiądz profesor Guz jest katolikiem i słusznie prawi o jedynym, prawidłowym sposobie przyjmowania … Więcej
tahamata
Na klęcząco i do ust.... Nie na siedząco czy stojąco do łap! Więcej
9 3 274

ks. Jacek Bałemba SDB: Katolicka strategia w służbie Tradycji

Pan Jezus stawia pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8). Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Problem nasila się od kilkudz…
Napisz komentarz …
tahamata
Tematem Tradycji nie są ludzkie ograniczenia, braki i grzechy. Tematem Tradycji jest wszystko to, co Kościół pod tym terminem od wieków rozumie. I … Więcej
tahamata
Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depositum fidei – i mocno przylgniemy do tradycyjnej Mszy Świętej, jako najdoskonalszego aktu kultu, … Więcej
5 2 318

Jestem zachwycony....

Jestem zachwycony Mszą naszego Papieża Franciszka, ponieważ: 1. części stałe są po łacinie 2. bardzo pobożnie jest odprawiana 3. piękna oprawa muzyczna 4. wielki krzyż na ołtarzu Deo gratias!
Napisz komentarz …
A obecnie jak odprawia Mszę. Na gołym stole bez krzyża na stole (nie ołtarzu), ani niem krzyża za nim lub nad stołem w dodatku bez świec. Czasem … Więcej
tahamata
Niestety nie widzimy tej kontynuacji u naszych biskupów i kapłanów.
137 683

Franciszek w Kongresie USA o wielkości dziedzictwa kulturowego i duchowego Amerykanów

Franciszek w Kongresie USA o wielkości dziedzictwa kulturowego i duchowego Amerykanów tłum. st (KAI) / Waszyngton / KAI Naród może być uznany za wielki, kiedy broni wolności, kiedy krzewi kulturę, …
Napisz komentarz …
malgorzata__13
Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miały udział w uczcie Ewangelii. Jezus mówi: „Nie powstrzymuj niczego, co jest dobre, a przeciwnie pomóż mu … Więcej
tahamata
Kiko nie jest katolikiem progresywnym. Jest protestancką wydmuszką. Kto bawi się w księdza, nie mając święceń, jest jedynie nieudaną parodią kapłana.… Więcej