Język
Piotrek pod

Obowiązek ewangelizowania Żydów

Matricaria. Mylisz żydów z izraelitami, żydzi zawarli przymierze z szatanem.
Piotrek pod

Żyd usuwa krucyfiks w przedsionku kościoła – diecezja milczy

Krzyż i znak krzyża mają potężną moc i dlatego dzieci diabła go nienawidzą.
Piotrek pod

Dlaczego katolikom nie wolno głosować na Janusza Korwina-Mikkego?

Korwin wydaje się być mądry dopóki nie wypowiada się na temat, na którym się ktoś zna. Ja go słyszałem na żywo i stwierdzam że to chodząca pycha i głupota. On ma tylko gadane.
Piotrek pod

3 stycznia Najświętsze Imię Jezus

Jezus jest imieniem Prawdy, Syn Człowieczy jest Prawdą, Prawda jest Słowem, Prawda jest Mesjaszem w świecie budowanym na kłamstwie.
Ewangelia jest prawdą a ST nie jest prawdą (ile jest tam satanizmu to tylko ci z synagogi szatana wiedzą bo oni ją napisali)
Piotrek pod

3 stycznia Najświętsze Imię Jezus

"Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju" na pewno nie są określeniami Jezusa Chrystusa lecz tego kogo żydzi wybrali za boga czyli szatana.
Przedziwny Doradca - Pan Jezus nikomu nie doradzał lecz nauczał
Bóg Mocny - przecież został skatowamy i ukrzyżowany
Odwieczny Ojciec - sam modlił się do Ojca, sam do siebie się nie modlił
Książę Pokoju - "Nie przynoszę pokój lecz miecz"… Więcej
Siula
Piotrek pod

To są "określenia" z Biblii. Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus.
Piotrek pod
Jezus jest imieniem Prawdy, Syn Człowieczy jest Prawdą, Prawda jest Słowem, Prawda jest Mesjaszem w świecie budowanym na kłamstwie.
Ewangelia jest prawdą a ST nie jest prawdą (ile jest tam satanizmu to tylko ci z synagogi szatana wiedzą bo oni ją napisali)
Siula
"Jedność Bożego objawienia, przekazanego w formie spisanej w Starym i Nowym Testamencie, odkrywamy dzięki zastosowaniu tzw. typologii. Jeszcze za życia apostołów używano tej metody, aby ukazać związek jak pierwsze przymierze, albo pierwszy etap objawienia (w części spisanej, znajdujący się w Starym Testamencie), odnajduje swoją kontynuację i wypełnienie w nowym przymierzu (w części spisanej … Więcej
Piotrek pod

Abp Andrzej Dzięga - Odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Skromność jest zaczynem mądrości, pycha jest początkiem głupoty. Ponieważ pycha ma duży udział w tym systemie selekcji negatywnej jaką jest demokracja to musi kiedyś dojść do momentu, w którym głupoty rządzących nie będzie się dało ukryć. W Polsce takim momentem było uchwalenie kodeksu wyborczego, który został tak napisany aby nie dało się wnieść skargi o oszustwo wyborcze a dzięki któremu nie … Więcej
Piotrek pod

NAUCZANIE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Patria oznacza ojca, głowę rodziny, patriarchalny znaczy hierarchiczny odnoszący się do zwierzchnictwa, władzy ( patria potestas-władza ojcowska przysługująca głowie rodziny rzymskiej; obejmowała dzieci własne, przysposobione oraz żonę i niewolników). Tak jak ojciec jest głową rodziny, jej zwierzchnikem tak patriarcha jest zwierzchnikiem np. części Kościoła. Pariotyzm odnosi się do umiłowania … Więcej
Piotrek pod

John Wimber i Ralph Martin - Toronto Blessing w Warszawie

Pan Jezus był kuszony na pustyni przez szatana, który jest złym duchem. Ten duch oferował Mu dary z tego świata w zamian za pokłon. Gdyby Pan Jezus oddał pokłon temu duchowi to wówczas ten duch stał by się święty a Pan Jezus otrzymał dary. Zatem duch św., który daje dary z tego świata to jest ten duch, który kusił Pana Jezusa na pustyni. To do tego ducha św. odwołują sie te różne sekty w KK, … Więcej
Piotrek pod

Faraon, który nie chciał znać Józefa (Wj 1, 8-14)

To teraz pewnie żydzi będą się domagali zwrotu tego co niby zbudowali lub odszkodowań za zbudowanie Egiptu.
Piotrek pod

Trudny Adwent 2018, czyli oskarżenia wobec ks. Henryka Jankowskiego

Gdy byłem młody w powszechnym stosowaniu było określenie judzić. Judzenie jest manipulacją mającą na celu wywołanie bezmyślnej agresji. Tak było w przypadku "Kleru" i tak jest w przypadku ks. Jankowskiego. Dlaczego wcześniej nie wyjaśniono domniemanej sprawy? Bo wówczas nie można by było judzić. Zmarły nie może się bronić.
Piotrek pod

O. Tadeusz Rydzyk CSsR dla "Naszego Dziennika": jeżeli jakaś partia czyni coś dobrego, to się …

"Nie leje się nowego wina do starych worów", a w tym starym worze (UE) pełno jest spleśniałego wina.
Piotrek pod

Brak synodalności: Franciszek narzuca biskupom fałszywe tłumaczenie Ojcze Nasz

Nie wódż nas na pokuszenie = prowadż nas ścieżkami z dala od pokus. Kusi zawsze szatan. "I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie" oznacza, że jeśli ulegniemy tej pokusie to z woli Boga bo dopuścił ale to nie Bóg chce abyśmy ulegali pokusom lecz szatan. Ta drobna z pozoru zmiana jest zmianą adresata modlitwy z Boga na szatana. Po takiej zmianie modlimy się do szatana, jego za ojca uznajemy i jego wolę … Więcej
Piotrek pod

Ofiara Chrystusa a ohyda spustoszenia - ks. Paweł Murziński - nowy

Nie można dowodzić, że jest się Bogiem, można podawać się za Boga przypisując sobie Jego atrybuty. W moim NT jest napisane: "Zasiądzie na tronie w świątyni Bożej i będzie podawał się za Boga". Trony już sobie postawili w miejscu należnym Bogu.
Piotrek pod

Niebo

Dziwny i wymyślony tekst, przypominający bardziej hagadę niż logiczny wywód.
Piotrek pod

Abp Henryk Hoser: Politykom brakuje odwagi cywilnej

Im nie brakuje odwagi, to zwykli sataniśći dla których aborcja i szczepionki są mordem rytualnym.
Piotrek pod

Ks. prof. Waldemar Chrostowski - Nie wódź nas na pokuszenie — co to znaczy?

Nie wódż nas na pokuszenie = prowadż nas ścieżkami z dala od pokus. Kusi zawsze szatan. "I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie" oznacza, że jeśli ulegniemy tej pokusie to z woli tego do którego te słowa wypowiadamy bo dopuścił ale to nie Bóg chce abyśmy ulegali pokusom lecz szatan. Ta drobna z pozoru zmiana jest zmianą adresata modlitwy z Boga na szatana. Po takiej zmianie modlimy się do szatana, … Więcej
Piotrek pod

Toruńska rozgłośnia krzewi patriotyzm

Przez ostatnie 100 lat Polska była niepodległa tylko przez 5. Czy dla Rydzyka nie było sanacji, niemieckiej okupacji, komuny i obecnej okupacji żydowskiej?