Clicks2.9K

Destrukcyjna siła ducha Jezebel - ks.Piotr Glas

m.rekinek
5
Walka pomiędzy Bogiem a Szatanem wciąż trwa i każdy człowiek jest jej uczestnikiem. Co robić, aby stanąć po właściwej stronie? www.youtube.com/watchMore
Walka pomiędzy Bogiem a Szatanem wciąż trwa i każdy człowiek jest jej uczestnikiem. Co robić, aby stanąć po właściwej stronie?
www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
.
WARTO POSŁUCHAĆ: DUCH JEZABEL, NISZCZY MAŁŻEŃSTWA, PRZYJAŹNIE, WSPÓLNOTY..
Nemo potest duobus dominis servire !
JEZABEL - NAUKOWO, OCZAMI PSYCHOLOGA - NARCYZM:

www.youtube.com/watch
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
30 CECH DUCHA jezabel:

1. Odmawia przyznania się do winy i błędu


Duch Jezebel nigdy się nie myli, chyba że jest to chwilowe przyznanie się do winy, by się komuś przypodobać. Przyjęcie odpowiedzialności pogwałciłoby ducha braku pewności siebie i pychy, w jakim działa. Gdy Jezebel przeprasza, nigdy nie robi tego w poczuciu skruchy i nie uznaje, że postąpił niewłaściwie, lecz raczej mówi: „…More
30 CECH DUCHA jezabel:

1. Odmawia przyznania się do winy i błędu


Duch Jezebel nigdy się nie myli, chyba że jest to chwilowe przyznanie się do winy, by się komuś przypodobać. Przyjęcie odpowiedzialności pogwałciłoby ducha braku pewności siebie i pychy, w jakim działa. Gdy Jezebel przeprasza, nigdy nie robi tego w poczuciu skruchy i nie uznaje, że postąpił niewłaściwie, lecz raczej mówi: „Przykro mi, że twoje uczucia zostały zranione”.

2. Zbiera laury za wszystko

O ile znaczącą cechą Jezebel jest niebranie odpowiedzialności za swoje złe czyny lub zachowanie, to również jest on skory do zbierania laurów za dobrodziejstwo, do którego nijak się nie przyczynił.

3. Posługuje się ludźmi, by osiągnąć swoje zamiary

Duch Jezebel pozwala, by to inni wykonywali brudną robotę. Jezebel wzbudza u innej osoby emocje i pozwala, by owa osoba wpadła we wściekłość. Siedzi wygodnie i wygląda niewinnie, mówiąc: „Kto? Ja? A co ja zrobiłem?”. To zachowanie sprawia, że przyparcie go do muru nawet dla najbardziej zapalonych poszukiwaczy prawdy jest niełatwe.

4. Wstrzymuje informacje

Jest to forma kontroli. Jezebel ma nad tobą władzę wiedząc o czymś, o czym ty w danej sytuacji nie wiesz. W oczach Jezebel posiadanie informacji, której ty nie masz jest potężną bronią kontroli.

5. Wprowadza zamieszanie mową

Logiczna konwersacja z Jezebel jest niemożliwa. Pewien pastor napisał liczący sześć stron list do swoich starszych odnośnie sytuacji w zborze. Kontekst był tak mało precyzyjny, że wszyscy byli zdezorientowani. Jest to sposób na zachowanie kontroli oraz dominacji. Podczas konfrontacji z Jezebel temat może ulec zmianie pięć razy w ciągu jednej minuty. Dezorientacja sprawia, że Jezebel pozostaje „nieodkryty” i niezdemaskowany.

6. Zgłasza się na ochotnika do wszystkiego

Jezebel zgłasza się na ochotnika celem ustanowienia kontroli. Pozornie ma nieskończoną (nerwową) energię i chętnie szuka sposobności, by przewodzić projektom. Choć będzie pracować ciężko, jego motyw nigdy nie jest czysty i ostatecznie jego skryte zamiary nie mogą pozostać niejawne.

7. Kłamstwa

Jezebel kłamie w sposób przekonujący. Nikt nie potrafi robić tego lepiej. Może tak się wdzięczyć, że sprawi, iż uwierzysz, że białe jest czarne. Zawsze oszukuje tych, których dopiero co poznał, a ci, którzy padli ofiarą jego taktyki bezradnie się temu przypatrują. Fakt, że Jezebel może patrzeć ci prosto w oczy i kłamać tylko ukazuje, jak silny i nieugięty jest ów buntowniczy i oporny duch.

8. Ignoruje ludzi

Klasycznym chwytem osoby kontrolującej jest ignorowanie cię, gdy się z nią nie zgadzasz. Taktykę tę często stosują przywódcy wtedy, gdy ktoś nie zgadza się z ich planami. Odizolowują oni tę osobę poprzez ignorowanie jej. Niektórzy w tej sytuacji byli ignorowani miesiącami tylko dlatego, że zdecydowali się nie być marionetkami przytakującymi każdej idei i kaprysowi. Taka postawa sprawia, że traci ona łaskę lidera i zmusza go albo do „zmiany zdania” co do sposobu myślenia przywódcy, albo bycia ignorowanym bezterminowo.

9. Nigdy nie wyraża uznania ani nie okazuje wdzięczności

Jezebel rzadko wyraża wdzięczność za działania innych ludzi – nawet te, na których, jak się później okazuje, w znacznym stopniu korzysta. Po prostu nie potrafi zmusić się do tego, by powiedzieć „dziękuję” albo uznać, że ktoś inny zrobił coś dobrze. Są tacy, co wiele z siebie dali, by pobłogosławić Jezebel za bycie katalizatorem jakiegoś wyjazdu lub za wręczenie prezentu. A jednak on nigdy nie podziękuje. To znów stawia kontrolera w pozycji siły.

10. Krytykuje każdego

Jest to cecha charakterystyczna kontrolera. To on musi być tym, który wygląda dobrze, będzie więc ochoczo i ostro krytykować każdego, kto wysunie sugestię lub plan. Mimo że ten plan mu się podoba, to skrytykuje go tylko dlatego, że idea ta nie wyszła od niego. Krytyka innych podbudowuje go w jego własnym umyśle.

11. Starania, żeby wydać się lepszym

Osoba z duchem Jezebel zawsze będzie przyćmiewać innych ludzi. Czuje się zagrożona przez kogokolwiek, kto ośmiela się skraść padające na nią światła jupiterów, czy też kogoś, kto stanowi zagrożenie dla jej władzy i kontroli. Jeżeli jesteś z taką sobą i opowiesz o swoim osiągnięciu albo zwycięstwie, możesz mieć pewność, że ona szybko opowie o czymś, co sama osiągnęła.

12. Sekwestruje informacje

Jezebel kocha kontrolowanie informacji. Jeżeli tylko jest sytuacja, w której informacja jest istotna, to on będzie „pierwszym”, by się o niej dowiedzieć. Wydaje się wiedzieć wszystko o wszystkich. Poza zrozumieniem pozostaje, skąd bierze wszystkie informacje, ale jest w stanie wymienić ci dane i szczegóły z życia ludzi i ich działań w ilościach masowych.

13. Posługuje się informacją

Jezebel używa informacji jako dźwigni w celu uzyskania władzy, po czym dzieli się z tobą ochłapami, z których często są to rzeczy powierzone mu w tajemnicy. Daje mu to poczucie władzy i sprawia, że posuwa się nawet do wywierania wrażenia na ludziach poprzez „wiedzę o rzeczach”, której inni nie mają.

14. Mówi nieprzerwanie

Wielu ludzi mówi nałogowo, lecz Jezebel używa mówienia jako formy kontroli. W typowej konwersacji to on wszystko mówi, niezależnie od tego, czy tematem jest sport, pogoda, czy Królestwo Boże. Z powodu tej formy kontroli jest on w swoim życiu niezdolny do przyjmowania informacji od kogokolwiek. Każda rozmowa z nim jest jednostronna. Twoją działką jest słuchanie.

15. Uduchowia wszystko

Kiedy stawia się czoła kontrolerowi, to on zwykle uduchowia sytuację, tłumacząc, że to działanie Boga. Zapobiega to pociągnięciu go do wymaganej od niego odpowiedzialności. Implikacja zawsze jest następująca: „To ty masz problem, nie ja”.

16. Jest niesubordynowany

Jezebel nigdy nie staje po stronie pracodawcy lub osoby mającej władzę o ile nie jest to tymczasowe działanie mające na celu sprawienie, że będzie się dobrze prezentować. Często będzie zbierać laury za pomysł kogoś innego. Pragnie głównie władzy i kontroli. Nie ma sumienia kiedy pojawia się możliwość zyskania uznania.

17. Jest arogancki i apodyktyczny

Osoba z duchem Jezebel wywiera na tobie presję, by robić różne rzeczy, pozornie pozbawiając cię prawa wyboru oraz prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Sprawia, że inni czują się, jak gdyby nie mieli wystarczająco dużo rozumu, by myśleć samodzielnie.

18. Jest jasnowidzący

Wielu z tych, którzy działają z duchem kontroli ma również ducha jasnowidztwa. Jezebel ma nadprzyrodzoną moc w zakresie wiedzy i wyczuwania informacji. Jeśli używa jej przeciwko tobie, może stwierdzić: „Nie potrafię powiedzieć ci, w jaki sposób o tym wiem. Po prostu to wiem”. Nie jest to Duch Święty, lecz pomoc ducha jasnowidztwa albo ducha czarnoksięstwa. Jasnowidztwo zdefiniować można jako moc pozwalającą na dostrzeganie rzeczy, które są poza zakresem ludzkich zmysłów.

19. Używa elementu zaskoczenia

Najważniejszym dążeniem Jezebel jest uzyskanie kontroli, z której dużą część stanowi całkowite zaskoczenie ciebie. Element niespodzianki działa zatem dobrze wtedy, gdy taka osoba pojawia się dzień wcześniej przed zebraniem itp.

20. Sieje niezgodę

Jezebel nieustannie umniejsza innej osobie w najbardziej subtelny sposób. Owa strategia polega na „uzyskaniu” kontroli poprzez minimalizowanie wartości tej osoby. Często mówi półprawdy, by uwikłać w to inną osobę w twoich oczach. Siejąc ziarno niezgody ma on nadzieję, że ostatecznie zbierze plon zniszczenia, umacniając swoją władzę.

21. Przykuwa uwagę

Jezebel lubi być w centrum uwagi. Nie lubi zaś, gdy innych się uznaje i chwali. Kiedy ktoś inny spotyka się z uznaniem, Jezebel szybko podważy słownie osiągnięcia tej osoby.

22. Jest mściwy

Jako że Jezebel nigdy się nie myli, to jeśli zaprzeczysz mu albo stawisz mu czoła, szykuj się na to, że staniesz się jego najgorszym wrogiem. Tak długo, jak pozostajesz z nim w zgodzie, wszystko jest w porządku. Ale jeśli się z nim konfrontujesz lub poddajesz jego słowa w wątpliwość, to uważaj. Jesteś celem jego najgroźniejszego jadu. Nic nie powstrzyma Jezebel przed zniszczeniem twojej reputacji.

23. Usiłuje sprawić, byś to ty wyglądał(a) na Jezebel

Trudno przyprzeć ducha Jezebel do muru. Jeśli taka osoba jest bliska konfrontacji, zręcznie wypacza całą sytuację próbując sprawić, by to osoba niewinna wyglądała na tą, która usiłuje uzyskać kontrolę. Jak zawsze Jezebel zrobi wszystko, by wyglądać na tego, który ma rację.

24. Daje do zrozumienia swój brak aprobaty

Jezebel często sugeruje nieprzychylność względem tych, którzy są pod jego kontrolą. Ze strachu przed dezaprobatą osoba kontrolowana nie ma poczucia wolności, by móc wyrazić swoją opinię. Przejawia się to często w małżeństwie lub w środowisku pracy.

25. Wie wszystko

Jezebel jest zwykle bezczelny jeżeli chodzi o jego wiedzę na temat wszystkiego. Skory do wyrażenia swojej opinii na jakimkolwiek obszarze, pozostawia on niewiele miejsca dla kogoś, kto wskazałby na drugą stronę jakiejś kwestii. Ze swoich opinii uczynił sobie bożki.

26. Jest ambitny

Jezebel ma silne chęci, ale wszystkie te pragnienia wiążą się z jego własną osobą. Stwierdzenie „chcę tego, czego chcę i kiedy chcę” opisuje jego kult samowoli. Przywódca z duchem Jezebel nigdy nie użyje słów: „Mamy wizję”, lecz raczej powie: „Moja wizja jest taka, a taka”.

27. Ofiarowywanie podarunków

Wręczanie podarunków jest formą manipulacji, którą posługuje się Jezebel sprawiając, że zawsze czujesz się względem niego zobowiązany/a. Doprowadza to również ofiarę do pójścia na kompromis w kwestii mówienia bezpośredniej i konfrontatywnej prawdy. Naturalnie nie każdy, kto daje prezenty jest winny kontrolowania, jednakże ofiarowanie podarunków jest taktyką stosowaną przez tych, którzy mają w sobie potrzebę kontroli.

28. Jest niezależny

Nikt nie wnosi wkładu w życie Jezebel. On z nikim się nie brata, chyba że celem jest nakłonienie cię do „współpracy” na rzecz realizacji jego ukrytego celu.

29. Jest religijny

Jezebel zamieszkuje w lokalnym kościele, natomiast nie lubi autorytetów, o ile sam nie jest w pozycji autorytetu.

30. Ukrywa się

Wszyscy chcemy wierzyć, że osoba z duchem Jezebel jest uwolniona. Osoba ta może wyglądać na „normalną”, przez pewien okres czasu nie wykazując żadnej z klasycznych cech. Następnie niespodziewanie i bez ostrzeżenia pojawia się sytuacja, w której duch ten raz jeszcze przejmuje kontrolę i sieje spustoszenie w życiu. Można mieć nadzieję, że nadejdzie prawdziwa pokuta. Tylko wtedy osoba ta zostanie uwolniona.

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg daje każdej jednostce wolność wyboru. Każdy ma wolność, by podejmować decyzje, popełniać błędy, myśleć sam(a) za siebie, komunikować się, lubić coś, bądź nie lubić oraz by wyrażać swój gust i kreatywność.

Ci, którzy kontrolują, czczą swoją własną wolę i swoje obyczaje. Dzięki Bogu za wolność.

Jeżeli dostrzegasz którekolwiek z tych cech w swoim życiu, zacznij od odmówienia tej modlitwy:

Ojcze, uznaję, że uległem/am duchowi Jezebel. Przychodzę do Ciebie z pokorą. Pragnę Twojego standardu sprawiedliwości i świętości.

Proszę Cię o przebaczenie mojej tolerancji ducha Jezebel i pozytywnego nastawienia względem jego zwyczajów. Proszę wybacz mi za każdy sposób, na jaki otworzyłem/am się na tego ducha. Pomóż mi bezwzględnie odrzucić każdy rodzaj tego myślenia i pragnienia, by kontrolować innych ludzi i nimi manipulować.

Wyrzekam się i wiążę demona Jezebel i burzę tę twierdzę w moim życiu.

Przez Ducha Świętego będę żyć według Twoich standardów sprawiedliwości, świętości i dobrego prowadzenia się. Otwórz moje oczy i spraw, by Twoje światło obnażyło każdy mrok i pomóż mi chodzić w pokorze oraz w prawdzie.

W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen!
m.rekinek