Július7
Značná časť Anglie má byť potopená do mora...Celé USA nezhorí, možno to trocha hrotíš....
Libor Halik
Možná přežije Aljaška, která v 19. století patřila Rusku, ale byla zrádně prodána do USA za Jidášských "30 stříbrných".