Usłyszane od wierzącego kapłana rzymskokatolickiego

Pan Jezus mówi:
„Ego sum lux mundi; qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae”
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).

Usłyszane od jednego wierzącego kapłana rzymskokatolickiego ze środowiska warszawskiego:

„Likwidacja Komunii Świętej na kolanach to masoński cień odrzucający Światłość świata”.

- - -

źródło: LINK