Clicks27
vi.news

Trưởng khoa của Rota Romana A Mason? - MarysAdvocates.org yêu cầu điều tra

Bà Bai Macfarlane của MarysAdvocates.org đã viết đơn khiếu nại ngày 27 tháng 11 đến Apostolic Signatura, tòa án cao nhất của Giáo hội, yêu cầu điều tra xem liệu Đức Ông Pio Vito Pinto, 78, có phải là thành viên hội Tam Điểm (thư dưới đây).

Pinto là Trưởng khoa của Rota Romana, tòa án danh hiệu của Vatikan. Được bổ nhiệm bởi Benedict XVI vào năm 2012, ông vẫn còn tại vị mặc dù ông đã quá tuổi thay thế được khá lâu.

Thư của Macfarlane dựa trên thực tế rằng tên của Pinto, được chứa trong Lista Pecorelli, một tài liệu năm 1978 dường như nêu tên là các thành viên Hội Tam Điểm trong Giáo hội.

Danh sách này được biên soạn bởi nhà báo điều tra người Ý, Carmine Pecorelli, người đã bị sát hại vào năm 1979.

Nó thông báo về ngày mà Pinto bị cáo buộc được gia nhập Hội, mã số và mật hiệu của ông: "Pinto, Pio Vito: 2/4/1970 - Matricola 3317/42 - PIPIVI".

#newsCizmebbgkj

3
4
1
2