Clicks336
Libor Halik
1

Dnešní církev následuje hříšnou Evu, ne Pannu Marii

Protože nový katechismus neobsahuje žádnou zmínku o tom, že muž je hlavou ženy, přestože Nový zákon to učí častěji než mnohé jiné nauky naší víry, tím, že schvalovali službu ministrantek, nebo tím, že pokračovali v praxi lektorek při mši, která odporuje dvoutisícileté univerzální tradici v církvích pocházejících od apoštolů.

Peter Kwasniewski
Překlad Lucie Cekotová
Celý článek na: www.duseahvezdy.cz/…/odpocivej-v-pok… a www.duseahvezdy.cz/…/odpocivej-v-pok…


Dne 19. května 1861, otec Frederick Faber z oratoře svatého Filipa Neri prorocky kázal: „Musíme se mít na pozoru i před katolickými knihami, periodiky, časopisy a letáky, zdánlivě pěknými-jakoby pravověrnými.“ Dobří lidé budou užitečnými idiot-y pracujícími pro Antikrista. Otec to vysvětlil takto: Musíme mít na paměti, že kdyby všichni dobří lidé byli na jedné straně, a všichni zlí lidé na straně druhé, nebylo by tu žádné nebezpečí pro nikoho z vyvolených (z katolíků), ani pro toho nejméně vyvoleného, že by byl sveden. Pokračoval tím, že to budou dobří lidé, ti, kteří bývali dobrými, budou dělat práci pro Antikrista, a opětovně křižovat Pána, kterému ůsty vyznávají lásku. Faber trval na tom, že v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně. What will make the Antichrist so Deceptive?
Libor Halik
Proroctví řeholního římskokatolického kněze Fredericka Fabera z 19. května 1861: "...v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně." L: Dnes z těch mariánských ctitelů, kteří však neuctívají skutečnou Pannu Marii, ale falešnou kopii z Medžugorje a od jiných falešných postmoderních vizionářek a vizionářů. Před těmi stovkami falešných kopií varovala i …More
Proroctví řeholního římskokatolického kněze Fredericka Fabera z 19. května 1861: "...v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně." L: Dnes z těch mariánských ctitelů, kteří však neuctívají skutečnou Pannu Marii, ale falešnou kopii z Medžugorje a od jiných falešných postmoderních vizionářek a vizionářů. Před těmi stovkami falešných kopií varovala i blah. Kateřina Emmerichová.