Libor Halik
192K

Chudáčci české děti r.2013

Juvenilní justice z umělých důvodů bere děti z dobrých rodin. Jde tu skutečně o největší krutost vůči dětem, které jsou rvány milujícím rodičům.
Podle novely zákona bude docházet k stále většímu zasahování veřejných institucí do soukromí rodin a do výchovy. Novela zákona otvírá dveře vybudování zločinného juvenilního mechanismu, který začíná vybudováním takzvaných náhradních rodin. Ty pak slouží k tomu, aby děti, ukradené z rodin z banálních důvodů a bez soudu byli tzv. „probační službou“ přiděleny do těchto tzv. náhradních rodin. Děti ztrácí rodinné zázemí, stávají se kočovníky mezi těmito tzv. rodinami. Tvrdě je traumatizována jejich psychika a mnohdy se stávají oběťmi pedofilů a homosexuálů, kteří tyto náhradní rodiny také tvoří.
V Česku je pouze 11000 dětí v dětských domovech, 13000 dětí je v klasické pěstounské péči a z toho nejčastější formou pěstounské péče je péče zejména prarodičů, a to 51 % z celkového počtu pěstounů. Odměnu prarodičům však novela přiznává už jen výjimečně dle § 47. Pokud se například prarodiče starali o tři děti, měsíčně pobírali 9 378 Kč. Podle novely od 1.1.2013 tito prarodiče anebo rodinní příbuzní (strýček, tetička) už na dítě nedostanou nic. Naproti tomu, jestliže nějaká cizí osoba přijme status pěstouna, na Západě je to nejčastěji homosexuál či pedofil, na tři děti bude dostávat měsíčně 20 000 Kč. Navíc, jednorázově dostane až 200 000.
Jde o motivaci k vybudování systému tzv. náhradních rodin. Tyto rodiny nejsou založeny na vztahu k dětem anebo trvalé adopci. Že jde o komerční záležitost ukazuje tragická zkušenost ze zemí EU. Vše začíná humánním odůvodněním – zrušení dětských domovů a zavedení tzv. náhradní rodinné péče. Jde o kolosální podvod. Zájem na zavedení tohoto systému mají především propagátoři genderové ideologie. Chtějí, aby děti dostávali především homosexuálové a pedofilové, a tím došlo k totální likvidaci rodiny.
Dítě zbaveno rodičovské lásky, tepla domova, rodinného zázemí, bezpečí a blízkých vztahů, se stává prostředkem byznysu. Dítě je hluboce psychicky traumatizováno, neboť nikomu nepatří a nikdo ho nemá rád. Navíc, je-li umístněno do náhradní rodiny homosexuálů, pedofilů, alkoholiků, narkomanů, byznysmenů s dětmi, jde o nekontrolovatelnou tyranii dětí s nenapravitelnými následky. Pokud mladá generace projde tímto juvenilním systémem, v dospělosti z ní bude armáda zločinců, kteří budou schopni největších brutalit a sami skončí v narkomanii, smrtelným AIDS či sebevražednou euthanasií.
V Norsku, v souladu s Konvencí OSN, byl přijat zákon, podle něhož už od roku 2012 děti nepatří rodičům, ale jsou vlastnictvím státu. Ten je může rodičům kdykoliv odebrat. Denně je v Norsku milujícím rodičům kradeno 33 dětí a dáváno do tzv. náhradních rodin. Ročně 59 z takto ukradených dětí páchá sebevraždu. Medializace statistik sebevražd zoufalých matek, které se nikde nedovolaly pomoci, je pod přísnými tresty zakázána. Ve Francii bylo za rok 2008 ukradeno 110 000 dětí. V Německu za rok 2009 bylo rodičům vzato 70 000 dětí. V Anglii za rok 600 rodin emigrovalo před mechanismy juvenilní justice do zahraničí. Ve Finsku dochází průměrně každý týden k rodinné sebevraždě. Otcové z deprese a bezmocnosti, když juvenálníci a sociální služby vylamují dveře, střílejí své děti, ženu i sami sebe. V Holandsku mechanismus juvenilní justice střídá děti v náhradních rodinách tak rychle, že už se ztrácí přehled, kde vlastně děti jsou.
Připomínáme, že do 31.12.2012 na příkaz ruské vlády musela UNICEF opustit území Ruska a vláda zakázala i tzv. mezinárodní adopci. Pod pojmem mezinárodní adopce v podstatě juvenilní justice kradla děti z rodin a prodávala je na Západ. Otřesným příkladem je, že z 1260 dětí vyvezených z Ruska do Itálie, bylo nalezeno pouze 5. Bývalý ministr vnitra Maroni přiznal, že tyto děti jsou zlatým dolem pro obchodníky s orgány. To byl také pravý důvod vyhostění UNICEFu. UNICEF také předložil Rusku tak demoralizační a devastující program pro děti, že jeho realizace by znamenala autogenocidu mladé generace. Je chvályhodné, že Rusko učinilo radikální krok na skutečnou ochranu dětí před těmito mezinárodními piráty a zločinci.
Prezident Klaus nyní končí svůj úřad. On se odvážně postavil proti dekadentním a demoralizujícím vlivům na českou společnost. V roce 2006 vetoval zákon o tzv. registrovaném partnerství, v roce 2012 vetoval zákon zavádějící juvenilní mechanismy k devastaci dětí. V obou případech byl prezident nakonec přehlasován! Kdo bude v ČR hlasem svědomí po odchodu prezidenta? Viz oběť juvenilní justice ze Slovenska: Skutečný příběh. Bez dětí neodejdu Zdroj: www.okht.sk
Public domain
MILOSLAV
Teda já nevím, ale mě se na tomhle něco nelíbí www.lidovky.cz/diskuse.aspx připadá mi to jako by byli spíše souzeni za to, že nerodili v porodnici a stát o dětech nevěděl a i za to, že chtěli po svém své děti vychovávat. Vadí mi, že si informace v masmediích nemohu ověřit. V 89 jsme cinkali klíči a na Václaváku se zpívala tato píseň a mě na ní zaujala tato sloka:
3. Chci klidně chodit …More
Teda já nevím, ale mě se na tomhle něco nelíbí www.lidovky.cz/diskuse.aspx připadá mi to jako by byli spíše souzeni za to, že nerodili v porodnici a stát o dětech nevěděl a i za to, že chtěli po svém své děti vychovávat. Vadí mi, že si informace v masmediích nemohu ověřit. V 89 jsme cinkali klíči a na Václaváku se zpívala tato píseň a mě na ní zaujala tato sloka:
3. Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat,
až se k nám právo vráti,
své děti po svém vychovávat,
až se k nám právo vráti.
Už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vráti,
své věci rozhodnu si sám,

www.youtube.com/watch

www.karaoketexty.cz/…/az-se-k-nam-pra…
až se k nám právo vráti.

Juvenilní justice lov na děti

www.youtube.com/watch
MILOSLAV
Ružena
To si teda myslím monk, že moja spása je moja vec.
Na koho iného by som to mala nechať, snaď nie na teba.
Ružena
Jéééj aké novinky tu monk píše, ale stále rovnaké nezmysly.
Že je niekto len dobrým človekom, to je tak málo na spásu jeho duše.
Čo je dobré v očiach človeka, nemusí byť dobré v očiach Boha.
Boh má úplne iné kritérium.
Takže monku, zase si nesklamal sám seba.
😀
2 more comments from Ružena
Ružena
Možná práve preto sa o nič iné nezaujímá,
lebo vie, že tam svätosť nie je. Tak načo aj?
Na jeho pleciach je veľká zodpovednosť,
túto bude skladať samému Bohu.
Nakoniec tak isto ako každý.More
Možná práve preto sa o nič iné nezaujímá,
lebo vie, že tam svätosť nie je. Tak načo aj?

Na jeho pleciach je veľká zodpovednosť,
túto bude skladať samému Bohu.
Nakoniec tak isto ako každý.
Ružena
Papež Jan Pavel II.v Assisi dal odstrániť kríže z katolíckych chrámov a dovolil zneuctiť a znesvätiť oltáre, kde sa slúžila najsvätejšia obeť pravého Boha.
Papež Jan Pavel II.v Assisi sa spoločne modlil k otcovi modloslužobníkov čo určite nebol Trojjediný Boh.
Kto bol teda jeho otcom?
Nemám k tomu čo dodať.
Tu sa s o. Liborom zhodneme.
Odpadlíci ma nezaujímajú.
Jovana
Kněžství P. Eliáše Dohnala, to je nesmazatelná svátost. To znamená, že budu-li umírat, může mi dát i když je v exkomunikaci rozhřešení od hříchů.
Již po Mistr Janu Husovi se řešilo, že svátosti jsou platné, i když je uděluje hříšný kněz - ex opere operato. P. Eliáš Dohnal nemůže zrušit nikomu svátost kněžství, ani jemu nebyla zrušena svátost kněžství. Je exkomunikován. Přesně o tom hovoří CIC. …More
Kněžství P. Eliáše Dohnala, to je nesmazatelná svátost. To znamená, že budu-li umírat, může mi dát i když je v exkomunikaci rozhřešení od hříchů.
Již po Mistr Janu Husovi se řešilo, že svátosti jsou platné, i když je uděluje hříšný kněz - ex opere operato. P. Eliáš Dohnal nemůže zrušit nikomu svátost kněžství, ani jemu nebyla zrušena svátost kněžství. Je exkomunikován. Přesně o tom hovoří CIC.

Modloslužba - vědomá modloslužba je těžkým hříchem proti prvnímu přikázání desatera. Nedošlo k ní však v Assisi. Papež Jan Pavel II. tam nesloužil mši svatou s představiteli jiných světových náboženství nebo s nějakými šamany, kteří slouží démonům. To je pomluva.

Kněžství je v římskokatolické církvi chápáno jako svátost. Svátost je dar od Boha. Prostřednictvím rukou kněze, který přijal svátost kněžství k nám přichází Bůh pod způsobou chleba a vína v eucharistii.
Takže je nemístné, že P. Eliáš Dohnal šíří pomluvy.

V Assisi mohl někdo zhřešit, ale nikdo tam společně s římskokatolickým knězem neobětoval oběť mše svaté - ani protestant. Hřích je všude, je i na této stránce.

Rozlišujme a prosme Ducha svatého, abychom vždy rozlišovali v pravdě. K tomu nám dopomáhej Bůh pan Libore Halíku.
Ružena
Otče Libore,
čo ešte musí podľa vás veriaci ľud na čele s kňazstvom urobiť,
aby Boh dopustil čo je vo Sv. Písme:
Aby bola odstránená ustavičná obeť?
Veď Boha už dali na roveň prírode, vyššiemu princípu, šivovi,veľkemu duchu,....
www.youtube.com/watch
a to so súhlasom najvyššieho kléru.
Libor Halik
Věříte-li informacím z televizí, radií, novin, kde vám zprávy přinášejí obvykle ateisté, kteří vůbec nevěří v Boha a dle Bible o ateistech platí, že jsou blázni: "Blázen říká v srdci svém, že není Boha", pak byste měli mnohem víc věřit informacím od těch, kteří v Boha věří, byť by byli nějak méně katolíky, než jste vy.
Já nejsem úplně ve všem stoupencem biskupa Eliáše Dohnala. …More
Věříte-li informacím z televizí, radií, novin, kde vám zprávy přinášejí obvykle ateisté, kteří vůbec nevěří v Boha a dle Bible o ateistech platí, že jsou blázni: "Blázen říká v srdci svém, že není Boha", pak byste měli mnohem víc věřit informacím od těch, kteří v Boha věří, byť by byli nějak méně katolíky, než jste vy.
Já nejsem úplně ve všem stoupencem biskupa Eliáše Dohnala. Myslím, že se biskup Eliáš mýlí v tom, když považuje za neplatnou eucharistii od těch katolických kněží, kteří považují Jana Pavla II. za světce. Já pravoslavný kněz Jana Pavla II. za svatého nepovažuji, protože na poli mezináboženského dialogu v Assisi 1986 a 2002 veřejně zhřešil modloslužbou proti 1.přikázání desatera. Ale přesto si myslím, že ti kněží, kteří z jimi nezaviněné nevědomosti Jana Pavla II. mylně pokládají za světce, mohou platně umožnit smyslům obvykle neviditelnou proměnu eucharistického chleba a vína v Krista, pokud v Božství Krista narozeného z Marie Panny věří a mají úmysl činit při sv. liturgii (mši) to, co vždy činila církev od času sv. 12 apoštolů.
Jovana
Ano Viléme. Jak jdou staletí, lidé hledají stále nové a nové učitelé a o ně se opírají a překrucují slova Písma svatého. Nechci mít na tom podíl nechci mít podíl na trhání Těla církve svaté, na trhání jednoty. Vždyť se mne přece na to bude Bůh ptát až zemřu. Pán Ježíš o tom mluví jasně.
Odpusť nám Bože. 😌
Jovana
Uvažovala jsem nad slovy pana Libora Halíka. V každém člověku nemohu vidět pedofila a homosexuála. To P. Eliáš Dohnal zřejmě mluví z nějaké deprese. My musíme bránit hlavně děti, protože jsou bezbranné. Vyzývám muže, aby převzali svou odpovědnost za děti a ženy před Bohem. My ženy se musíme modlit.
4 more comments from Jovana
Jovana
Viléme myslím si, že tady má každý své místo. Jsou různé názory a měli bychom si je říkat psanou formou slušně, bez urážek a zášti. I na zlobu jsou tu specialisté. S každou lží a pomluvou budeme jednou stát před Bohem a z každého slova budeme vydávat počet. 😀
Jovana
Viléme, nemocný heretik ani není heretik a do srdce každého člověka vidí Bůh. Lidé nemají štěpit Tělo církve svaté - Pán Ježíš nás vyzývá k jednotě. Začtěte se nebo se zaposlouchejte do slov heretika a proste Ducha svatého o dar poznání v pravdě.
Jovana
Zdravím Vás Viléme 😀
Jovana
Modleme se také za zdravení P. Eliáše Dohnala. Archanděl Rafael, který uzdravuje, ať je jeho lékařem, o to prosme.
Marki
Jovano 🤗 , děkuji za doplnění a prosím taky za tohoto kněze. Vypadá, že je asi nemocný, jako by se mu zdržovala voda v těle. Jestli mu správně nepracují ledviny, či játra?
Jovana
Heretik je odpůrce křesťanské nauky nebo její části a kdykoliv se může vrátit do společenství církve. Heretik je svobodný člověk a jenom pýcha mu neumožňuje vrátit se k poznání pravdy nebo lépe řečeno ke křesťanské nauce většiny církve nebo celé církve nebo k učení apoštolů nebo ke slovu Božímu. Heretik má své náboženství.
Jovana
Domnívám se, že je to článek z dílny exkomunikovaného biskupa P. Eliáše Dohnala.
Doporučuji otevřít odkaz a je zjistitelné, že P. Eliáš Dohnal je přímo v odkazu.
Modleme se za kněze v Pidhirkách a za P. Eliáše Dohnala zvlášť. Modleme se také za nás všechny.
Marki
Děti ztrácí rodinné zázemí, stávají se kočovníky mezi těmito tzv. rodinami. Tvrdě je traumatizována jejich psychika a mnohdy se stávají oběťmi pedofilů a homosexuálů, kteří tyto náhradní rodiny také tvoří.
-----------------------------------------------------------------------------

Tohle je velice neseriózní článek! Jak víte, že náhradní rodiny tvoří pedofilové a homosexuálové !!!…More
Děti ztrácí rodinné zázemí, stávají se kočovníky mezi těmito tzv. rodinami. Tvrdě je traumatizována jejich psychika a mnohdy se stávají oběťmi pedofilů a homosexuálů, kteří tyto náhradní rodiny také tvoří.
-----------------------------------------------------------------------------


Tohle je velice neseriózní článek! Jak víte, že náhradní rodiny tvoří pedofilové a homosexuálové !!! Jestli je článek převzat s občanského sdružení, které čerpá své informace od heretických kněží, kteří byli vyobcováni mimo církev, nemá toto pro mě žádnou vypovídací hodnotu. Viz o autismu čerpáte ze stejného zdroje?