Clicks123

Diablovi spolupracovníci

ľubica
homoideológia www.changenet.sk SIGNUM signatári petície na podporu Polckovej: duhovi-krestania.sk rcmonitor.cz/cr/4601-usa-„krest… USA: „Křesťanské“ gay projekty financovány homosexuálním miliard…More
homoideológia www.changenet.sk
SIGNUM signatári petície na podporu Polckovej:
duhovi-krestania.sk

rcmonitor.cz/cr/4601-usa-„krest…

USA: „Křesťanské“ gay projekty financovány homosexuálním miliardářem
V nedávném článku (viz www.catholicvote.org/discuss/i…) Thomas Peters, jeden z ředitelů Národní organizace pro manželství, poodhaluje financování různých skupin, které propagují akceptování homosexuality pod zástěrkou, že reprezentují členy židovsko-křesťanské komunity, aby tak rozdmychávaly disent uvnitř církve. Skupiny jako New Ways Ministry (nedávno odsouzena biskupy Spojených států) obdržely velké částky od Arcus Foundation za účelem propagace "manželství" osob stejného pohlaví mezi katolíky, luterány, členy episkopální církve a židy. S uvedenou nadací je spojen jako její zakladatel a předseda Jon Stryker, otevřený homosexuál a vedoucí propagátor homosexuálních iniciativ.
Stránka www.arcusfoundation.org/social… obsahuje seznam řady podporovaných organizací vydávajících se za katolické či křesťanské, jejichž cílem je podkopávat křesťanské učení o sexualitě. Uvedeny jsou granty nadace např. pro The National Gay and Lesbian Task Force na vytvoření pro LBGT hnutí v rámci katolické církve v USA, jezuitskou Fairfield University na rozšíření stávající diskuse o homosexualitě, aby zahrnula různá mínění vedoucích katolických progresivních myslitelů a teologů, Dignity USA, Woman’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual.

www.hlavnespravy.sk/…/2240062

Liberálna „sekta“ okolo farárky Polckovej útočí na evanjelických biskupov, ktorí odmietajú LGBTI propagandu v cirkvi

Bratislava 23. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)

Spor o otázke LGBTI v evanjelickej cirkvi pokračuje. Po tom, čo statoční evanjelickí biskupi vo svojom stanovisku upozornili liberálnu farárku Annu Polckovú, že káže v rozpore s oficálnou náukou ich cirkvi a homosexualitu označili za hriech, sa do nich pustila tzv. „liberálna sekta“ tj. Michal Havran, Ondrej Prostredník a ďalší. Na podporu Polckovej bola taktiež spustená petícia, kde je podpísaná aj ateistka a extrémna feministka Oľga Pietruchová

Zdá sa, že v evanjelickom zbore Bratislava-staré mesto v tzv. Veľkom kostole (ekvivalent farnosti v katolíckej cirkvi) si vytvorili akúsi vlastnú „cirkev v cirkvi.“
Farárka tohto evanjelického zboru (farnosti), Anna Polcková, spoločne s niektorými dalšími kazateľmi totiž šíri liberálnu ideológiu, čo je v rozpore aj s oficiálnym učením evanjelickej cirkvi.
Liberálna farárka Polcková sa napríklad „preslávila“ tým, že na vianočnej kázni v bratislavskom kostole podporila homosexuálne zväzky. Viac tu
Polcková poskytla aj rozhovor pre portál Aktuality.sk, kde vyhlásila, že homosexualitu treba rozvíjať, Ježiša dneška označila za gaya, potrat je podľa nej právo ženy a katolíckeho farára Mariana Kuffu nazvala bohorúhačom. Viac sa dočítate tu
Takéto kontroverzné konanie farárky pobúrilo nielen veriacich. Prirodzene, zareagovali aj evanjelickí biskupi, ktorí dali veci okolo homosexulity na pravú mieru a vyzvali padlú farárku Polckovú na odchod, ak nemieni rešpektovať oficiálne učenie cirkvi.
Traja statoční evanjelickí biskupi Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV a Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV vo svojom stanovisku odmietli presadzovanie LGBTI propagandy v evanjelickej cirkvi a homosexualitu označili za hriech.
Biskupi taktiež označili výrok Polckovej o tom, že Ježis by dnes bol gay za hraničiaci s rúhaním a vyzvali ju na odchod:
„Ak má sestra Anna Polcková ako farárka evanjelickej cirkvi problém vtesnať sa do rámca jej učenia a názorov, ak vnútorne cíti rozpor s učením cirkvi a vieroučne sa v spomínaných otázkach posunula mimo jej učenie, ak cíti potrebu súčasnú prax cirkvi neustále komentovať a kritizovať smerom na verejnosť, jej poctivou možnosťou stále zostáva urobiť vážne, zodpovedné rozhodnutie voči sebe, vlastnému ordinačnému sľubu i vlastnej cirkvi a zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v duchovnej službe. Bolo by to z jej strany dôsledné a hodné rešpektu. V opačnom prípade sa svojim počínaním spreneveruje ordinačnému sľubu, vierouke a postoju cirkvi, čo je vnímané podľa platných cirkevnoprávnych predpisov ECAV ako disciplinárne previnenie,“ píše sa na záver v stanovisku Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Písali sme o tom tu
Polcková však, zdá sa, zo svojej pozície nechce odísť: „Rešpektujem cirkevnoprávne predpisy cirkvi. Diskusia k téme LGBTI sa v našej cirkvi ešte neviedla, hoci sme na jej začatie opakovane vyzývali,“ cituje reakciu Polckovej denník SME.
Polckovú podporili aj jej liberálni „kolegovia.“ Bývalý kandidát strany Progresívne Slovensko a evanjelický teológ Ondrej Prostredník, ktorý je zároveň členom presbyterstva evanjelického zboru vo veľkom kostole v Bratislave, sa postavil za svoju „šéfku“ a tvrdo skritizoval evanjelických biskupov:
„Úplne ste zradili dedičstvo evanjelikov na Slovensku. Vo svojej izolácii od zvyšku svetového luteranizmu ste sa stali autoritárskymi slabochmi, ktorí poškuľujú po moci katolíckych hierarchov. V záujme zachovania smradľavých stojatých vôd cirkvi z nej vyháňate šťuky a chránite kaprov rozvaľujúcich sa v bahne jalových tradícií. Štvete ľudí s víziou tak, ako našich predkov do exilu štvali inkvizítori v 17. storočí. Uzurpujete si právo robiť z evanjelickej cirkvi dogmatický monolit, pričom ona vznikla práve z protestu proti takým, ako ste vy,“ píše Prostredník na sociálnej sieti
Na stranu Polckovej sa postavil aj liberálny teológ, moderátor a redaktor Michal Havran, ktorý je taktiež členom evanjelického zboru vo veľkom kostole v Bratislave.
Havran v rozhovore s moderátorkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou pre denník SME
vyhlásil, že evanjelickí biskupi sa nemajú čo vyjadrovať k sexualite ľudí : „Kto sú nejakí traja dospelí muži, ktorí vyzvú iných občanov, ktorých ani nepoznajú4 to je drzosť. To je normálna nezdvorilosť,“ povedal Havran.
Liberálny teológ Havran si však zrejme „nevšimol“, že nie evanjelickí biskupi, ale práve jeho chránenkyňa Anna Polcková začala na svojich kázňach a v médiách riešiť sexualitu ľudí – konkrétne homosexualitu. A evanjelickí biskupi na tieto bludy, ktoré šírila, len reagovali.
Je priam povinnosťou biskupov, aby zasiahli a dali veci na pravú mieru ak nejaká farárka šíri nezmysly v rozpore s oficiálnou líniou cirkvi.
Je to tiež práve LGBTI hnutie, ktoré na verejnosti rieši homosexualitu a organizuje rôzne dúhové pochody, kde často polonahí chlapi svojim exhibicionizmom pohoršujú verejnosť. Konzervatívna protistrana preto prirodzene reaguje.
Do sporu v evanjelickej cirkvi sa pustili aj tzv.“progresívne ženy“,
čo je akási platforma vrámci neúspešnej strany progresívne Slovensko, ktoré tiež stoja za farárkou Polckovou :
„Máme dojem, že cieľom tohto siahodlhého „pastorálneho stanoviska“ je najmä zaútočiť na bratislavskú farárku Annu Polckovú, ktorá sa dlhodobo venuje pastorácii ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Výzvy na to, aby zvážila svoje pôsobenie v duchovnej službe považujeme za hlboké nepochopenie úlohy cirkvi v súčasnej spoločnosti,“ píšu progresívky a dodávajú:
„Keď obrátime zreteľ na našu inteligenciu, pri staršej generácii sa stretávame s reakciou proti každému slobodnejšiemu hnutiu, proti takzvanému modernizmu. Najsmutnejšie v tomto ohľade stojí slovenský klérus — evanjelický práve tak ako katolícky…
Medzi slovenskými kňazmi nachodia sa prípady až strašnej vedeckej neuvedomelosti. Nie je potom div, že kňažstvo, ktoré by malo byt jedným z najvážnejších faktorov rozvoja duševného života na Slovensku, nemá autoritu u ostatnej slovenskej inteligencie. Je len prirodzené, že tomu tak musí byť, keď práve ono sa vzpiera každému modernému hnutiu, ktorému sa nedá vyhnúť.“=
Podpora od „progresívnych žien“ len dotvára obraz o tom, v akej spoločnosti sa farárka Polcková pohybuje.
Čerešničkou na torte je zverejnená petícia TU na podporu farárky Anny Polckovej, ktorú podpísali aj rôzne známe „osobnosti.“ Medzi nimi sú aj ľudia, ktorí nemajú s evanjelickou cirkvou absolútne nič spoločné. Ako napríklad Fedor Gál, či známa feministka a gender aktivistka Oľga Pietruchová, ktorá sa hrdí tým, že je ateistka, no teraz má potrebu „šprtať sa“ v evanjelickej cirkvi.
Úplne ideálne by bolo, ak by si táto liberálna „sekta“ okolo Polckovej vytvorila vlastnú cirkev a nesnažila sa tú evanjelickú pretvoriť podľa svojej zvrátenej liberálnej ideológie.
www.youtube.com/watch

Samuel Gdovin