Clicks1.5K
warez
5

Kde je Luther dnes?

Teda okrem známok na vatikánskych známkach :D

posmrtná maska Luthera:

V knize 100 otázek o onom světě čteme v otázce 43: Vy tedy věříte, že Luther místo slávy mezi světci v nebi hoří v pekelném ohni?

Nikoliv já, ale církevní tradice a také bl. Marie Serafína od Nejsvětějšího Srdce (světským jménem Klotillda Micheli (1849-1911), zakladatelka Kongregace sester od Andělů.
V roce 1883 se nacházela v Eislebenu, Lutherově rodišti. Bylo to právě v den 400. výročí narození tohoto velkého heretika (10. listopadu 1483), který roztrhl Evropu i církev na dvě části. Ulice byly vyzdobeny k velké slavnosti. Budoucí blahoslavená bylo z toho velmi zmatena a velice toužila vstoupit do nějakého chrámu, aby se poklonila Nejsvětější Svátosti. V podvečer došla ke kostelu, ale jeho brána byla zavřena. Poklekla proto na schody a zatímco se modlila, zjevil se jí její anděl strážný a řekl: „Povstaň, to je kostel protestantský“. A pak dodal: „Ale chci ti ukázat místo, kde Luther odsouzený k věčnému trestu podstupuje muka za svou pýchu“.
Po těchto slovech spatřila hroznou pekelnou propast s nesčíslným počtem duší. Na dně této propasti byl muž, Martin Luther, obklopený démony, kteří ho přinutili padnout na kolena a vyzbrojeni velkými kladivy usilovali vbít mu do jeho hlavy velký hřeb, ale marně. Budoucí sestra a zakladatelka řádu si pomyslela: Kdyby lidé z těchto slavností viděli tuto dramatickou scénu, jistě by mu nevzdávali pocty a neoslavovali by tuto osobnost“. Kdykoliv se jí pak později naskytla příležitost, připomínala svým sestrám, aby žily v pokoře a ve skrytosti. Byla přesvědčena, že Martin Luther byl v pekle především pro svou pýchu.

Paolo Deotto: Riscossa Cristiana

www.lumendelumine.cz/index.php
warez
ceskoslo možnože naozaj posadnutý bol. Neriešil by som to iba ako psychiatrický prípad.
+Joseph+
to pravil Antonín od Dohnalů?
warez
henta, to preto existuje asi 200 protestantských denominácií, kde si každý vykladá Písmo po svojom? A proti tomu druhému? :)))
+Joseph+
ale tetičko, četba bible nebyla na pořadu dne, vyučoval se katechismus, písma se vykládala v souladu s učením církevní tradice, né jak dneskaj mudruje každý kdo má v zadku důru
+Joseph+
neznalost hříchu nečiní