Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks30
vi.news

Kỷ lục đáng sợ của Francis về việc ủng hộ kết hôn dân sự đồng tính

Francis đã đưa ra tuyên bố mới nhất vào ngày 21 tháng 10 để ủng hộ các kết hôn dân sự đồng tính [vô đạo đức], thừa nhận rằng ngài luôn đứng lên vì họ. Đây là sự thật.

Bergoglio ủng hộ các kết hôn dân sự vào năm 2010 khi ông còn là Tổng Giám mục Buenos Aires. Trong một cuộc họp sôi nổi của các giám mục, ông đã ủng hộ việc ủng hộ hôn nhân đồng tính dân sự như một sự thỏa hiệp cho việc được chỉ trích hôn nhân giả đồng tính - mặc dù các cuộc hôn nhân dân sự đồng tính luôn được sử dụng như một bước đầu tiên để giới thiệu ngụy hôn nhân đồng tính.

Sau đó, Bergoglio nói với chiến binh đồng tính Marcelo Márquez rằng “những người đồng tính cần được công nhận quyền của họ và ông ủng hộ kết hôn dân sự, nhưng không phải hôn nhân đồng tính” - mặc dù điều này là giống nhau.

Vào tháng 3 năm 2014, Francis nói với Corriere della Sera rằng các Quốc gia tìm cách “quy định hóa các hoàn cảnh sống chung khác nhau” để đảm bảo chăm sóc sức khỏe và các lợi ích kinh tế khác, “Chúng ta phải xem xét các trường hợp khác nhau và đánh giá chúng một cách đa dạng." Lập luận này là đạo đức giả bởi vì "các hoàn cảnh sống chung khác nhau" có thể được quy định mà không liên quan đến tình dục hoặc đồng tính luyến ái.

Theo đó, các tờ báo đưa ra tiêu đề “Giáo hoàng Francis đề nghị rằng kết hôn dân sự đồng tính có thể được Giáo hội khoan dung” hoặc “Giáo hoàng Francis đề nghị hỗ trợ các hôn nhân dân sự”. Francis chưa từng phủ nhận.

Trong cuốn sách phỏng vấn năm 2017 Chính trị và Xã hội, Francis gợi ý rằng chỉ có sự khác biệt về mặt thuật ngữ giữa hôn nhân và chung sống đồng giới, "Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Đây là thuật ngữ chính xác. Hãy gọi sự kết hợp giữa những 'kết hôn dân sự' cùng giới tính. ”

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsNvxaxnvdas