Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks94
vi.news

Giám mục giáo phận: Francis Chống lại Giáo huấn của Giáo hội

Giám mục Giáo phận Providence, Thomas Tobin, Hoa Kỳ, đã công bố một tuyên bố ngày 21 tháng 10 chỉ trích tình yêu rối loạn của Francis đối với kết hôn đồng tính, “Tuyên bố của Giáo hoàng rõ ràng mâu thuẫn với những gì giáo huấn lâu đời của Giáo hội dạy về sự kết hợp đồng giới. ”

Tobin cho biết thêm một điều hiển nhiên: "Giáo hội không thể ủng hộ việc chấp nhận các mối quan hệ trái đạo đức một cách khách quan."

Ông giải thích rằng các cá nhân đồng tính luyến ái rõ ràng có quyền công dân, "Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa các hôn nhân dân sự của họ, vốn tìm cách mô phỏng hôn nhân thánh thiện, không thể được chấp nhận."

#newsWzuxdqkynb