Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks45
vi.news

Tội lỗi sinh tử mới của Francis: "Sự phục vụ tồi tệ nhất có thể được trao cho Đức Chúa Trời"

“Nếu bạn cầu nguyện quá nhiều lần chuỗi mân côi và sau đó nói chuyện phiếm về người khác, thì lời cầu nguyện như vậy là 'hoàn toàn giả tạo'”, Francis tuyên bố trong buổi Tiếp kiến Chung ngày 21 tháng 10.

Một người có thể thắc mắc rằng những cuộc luận chiến này đang đề cập đến ai, vì việc cầu nguyện hạt Mân Côi đã trở nên hiếm hoi đối với những người Công giáo, và hầu hết những người tham gia tại buổi Tiếp kiến Chung là khách du lịch.

Tuy nhiên, Francis lặp lại lời công kích của mình, “Sự phục vụ tồi tệ nhất có thể dành cho Đức Chúa Trời và cả con người là cầu nguyện mệt mỏi theo thói quen. Như những con vẹt.”

Tuy nhiên, theo Phúc Âm, “kẻ đau ốm cần thầy thuốc, chứ không phải người khỏe mạnh” (Mt 9,12). Vì vậy, không cần thiết phải vô tội để cầu nguyện.

Cũng cần lưu ý rằng Francis đã nói rất nhiều về "chuyện phiếm" trong khi ông trình bày những tội trọng như ngoại tình, ngoại tình đồng tính và chủ nghĩa vô thần như là các lỗi nhỏ.

#newsNfrvgxtpcr