Clicks571
daniel.k
5

Dobra wiadomość: zbliża się koniec świata!!!

"Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów" (1P 4,7-8).
Święty Piotr nie żartował. Koniec jest bliski. Ale nie jest to powód do rozpaczy, tylko motywacja do większej miłości. Miłując się nawzajem zwyciężamy grzech!

Bolesne jest, że tak wielkie cierpienia dotykają Kościół Boży, i prześladowania chrześcijan narastają w każdym zakątku świata - i w Afryce, i na Bliskim Wschodzie, i nawet na cywilizowanym Zachodzie. Jednak również to nie jest powodem do rozpaczy tylko do usilnej modlitwy za niewierzących oraz do podjęcia nowych wysiłków ewangelizacyjnych dla ratowania dusz:

"Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?" (1P 4,17)

Święty Paweł napomina nas:

"Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości" (Rz 13,8-13).

Naprawdę zbliża się koniec świata, "Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń" (1P 1,6).
Gdyby ktoś chciał wiedzieć dokładnie, kiedy to nastąpi, polecamy tekst
Spytajmy Biblię: Kiedy „Syn Człowieczy przyjdzie”? (Mt 10,16-23)

www.milujciesie.org.pl/…/dobra_wiadomosc…
levistraus
xAlbert Czyli upływ czasu wyjaśnił tego rzekomego "jezusa" i jego "objawienia".
Ricardo60
Święty Paweł napomina nas:

"Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza …More
Święty Paweł napomina nas:

"Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.
xAlbert
3 wojna światowa wybuchnie w tym roku
To kara Boza za niewybranie Brauna na prezydenta Polski
tak mówił Jezus w objawianiach
Ricardo60
"Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów" (1P 4,7-8).
mkatana
"Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?" (1P 4,17)